Trest nevynechá nikoho

3. října 2015 v 13:38 | Misantrop
Guido Gagnacci: Alegorie marnivosti a trestu


Má-li být trestán každý, jehož povaha je zvrácená a špatná, trest nevynechá nikoho.


Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě.
(Chesterton: Trvalost trestu)


Úhlavní nepříteli povinné úcty, jaká náleží osobám královským! Hned ať jsi pryč, už ať tě nevidím, jinak tě stihne zasloužený trest!


Většinou mi povaha práce připadá jako kdybych ji měl uloženu za trest.


Vina se najde, i ta se už chystá,
nevinný je vždy ten, kdo zvítězil.
Trest bude svědkem pravdy dozajista.


Nejkrutější trest zatraceného záleží v tom, že musí číst Večerní noviny a Svobodné listy a nesmí si přitom odplivnout.
(Grabbe: Žert, satira, ironie a hlubší význam)


Práce mi připadá nesmyslná, jako svého druhu mučení, jako trest za nějaký neznámý hřích, jako kriminál za nespáchaný zločin.


Není žádný zločin a trest. Trest už je přítomen v předpokladu zákazu. Čin ještě nebyl vykonán, ale budoucí zločinec už se předem smířil se ztrátou svobody a cti. A člověk snáší tuto potupu, jež na něm ulpívá, a nestřese ji jako ohavnou pavučinu z šatu svého poskvrněného důstojenství. Nestřese ji štítivým pohybem ruky, ani tvář se mu nezkřiví odporem. Sám předpokládá, že není-li dosud zločincem, bude jím, zcela jistě jím jednoho dne bude a pak se podrobí svému trestu, který se nad ním po léta už vznášel.


Není nic tak svrchovaně spravedlivé jako to, když Člověk dochází k nějaké újmě či ho stihne nějaký trest. Nic na světě se neděje neprávem. Za všechno si každý může sám. Myslíš, že ten, kdo ti ublížil, byl zlý? Ne. Já říkám, že jsi byl slaboch; že jsi nebyl dost silný a že ses nechoval dost sebevědomě. Nebo jsi byl příliš hodný - a za svou dobrotu také patříš na mučidla. Nebo jsi neměl dost štěstí - i za to zasluhuješ trest! Nebo jsi byl nakonec příliš pomalý a váhavý - možná jsi mu měl ten nůž vrazit do zad dřív ty, když se k tobě na chvíli neopatrně obrátil zády. Takže nechoď za mnou s brekem, ani k nikomu jinému. Nikdo netrestá původce zločinů, a když přece, pak nedostatečně.


Křesťané klečí na kolenou, což je nepříjemná a bolestivá poloha, ukládaná kdysi "zlobivým" dětem za trest.


Jestliže po mně Kristus vyžaduje, abych je miloval, přijmu od něho trest, ale až tam; zde je milovat nemohu a nechci a vím, že jednám správně.


Bůh lid ztrestal, advokáty seslal.


Zákon - kolektivní trest za to, co jsem nikdy neudělal.


Ti, kteří mají vlasy krátké, ostříhané (či oholené), jsou často titíž, kteří žijí pod společenskou kontrolou, jako například ve vězení, nebo je to trest za nějaké provinění, kdežto ti, kteří mají vlasy dlouhé, žijí typicky vně společenských systémů.


Trest člověka krotí, ale nečiní ho "lepším" - spíše by se dal větším právem tvrdit ještě opak.


Za kulisami rajské Arkádie jsem si představil také hned člověka, jenž se láduje skopovým a jehněčím masem a považuje to za tu nejpřirozenější věc na světě, již nestíhá žádný trest ni pohana.


Jednou jsem viděl babu, jak schválně zašlapává na cestě plže. Takové lidi bych za trest také rozmašíroval pod bucharem, aby věděli, jaké to je.


Různé varianty slova "láska" se v Bibli vyskytují pouze ve 181 verši, zatímco varianty slova "trest" nejméně 266x.
(Misantrop: Předmluva k Bibli)


Budeš předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním.


Vůbec se nedivím Římanům, že si vymýšleli pro první křesťany ty nejkrutější tresty. Pro hrdý pohanský Řím byly křesťanské "hodnoty" čirou perverzí, jíž zůstala podnes.


Bylo třeba "odplaty", "soudu" (- a přece, co může být ještě neevangeličtějšího nežli "odplata", "trest", "soudit"!).


Pan Rörlund říká, že práce je trest za naše hříchy.


Je někdo nespokojen, protože je sám? Ať je za trest osamělý!


Ano, ztrestejte je samotou! Ztrestejte je odsudkem k samotě mezi jim podobnými, ať se užírají sami mezi lidmi, sami bez vás, bez potěšení, jež skýtá pohled na vás, nebeské ptáky, bez osvěžení, jež blaží ty šťastné, kteří se smějí čas od času občerstvit pohledem na jiného tvora než lidského! Oni to budou, kdo bude nakonec litovat, ne vy! Ponechejte člověka člověku - toť ten nejhorší trest!


Je možné odejmout trest, vina však potrvá dál.
(Ovidius: Listy z Pontu)


V jeho mysli existovala jen pravda. Byl hrdý na to, že je schopný snášet ten trest rok co rok.


Boha není zapotřebí k tomu, aby stvořil vinu a trest. Na to stačí naši bližní za pomoci nás samých.


Dle athénského obyčeje musel obžalovaný sám označiti trest, o kterém se domníval, že ho zasloužil. Když tuto otázku položili Sókratovi, prohlásil, že myslí, že by zasloužil stejně jako vítěz her olympijských, aby žil v budoucnu na státní útraty... Touto odpovědí ještě více rozzuřil své soudce. Několik mezi těmi, kteří se vyslovili z počátku proti trestu smrti, hlasovali potom pro.


POSMRTNÉ TRESTY JSOU MÝTUS
Lítice, Kerber a o světlo nouze,
hrozivý dým skrz hrdlo chrlící Tartar,
to není nikde a být ani nemůže nikde;
zato veliký strach mají z pokuty živí
za velké viny a trest je za zločin čeká.


Dřívější přísné tresty se zmírňují, "humanizují" a všichni se milují až běda. Dnes se zločinci netrestají, dnes se zločinci pěstují. Vězení není pro zločince žádným trestem; nebojí se ho, protože tam ničím netrpí. Všechno mu donesou, obslouží ho. To je faktická beztrestnost, ba navádění k trestnému činu!


Přísný filadelfský trestní systém vytváří prostřednictvím samoty a nečinnosti trestním nástrojem pouhou nudu: a je to tak strašné, že to chovance dovádí až k sebevraždě.


Lze považovat stáří za nemoc?
Ne, je to jen
trest za to, že ještě žijeme.


Podstoupil jsem život jako zranění a zakázal jsem sebevraždě tu jizvu zhojit. Chci, aby Stvořitel každou hodinu své věčnosti pozoroval její zející trhlinu. Je to trest, který mu ukládám.

Lorenzo Lotto: Potrestání sv. Jeronýma (1510)
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm