Všecko, co nelibě vnímají smysly

17. října 2015 v 11:20 | Misantrop

Všecko, co libě či nelibě vnímají smysly,
je navzájem různé dík rozličné podobě částic.


Co kdyby však libost a nelibost spolu byly svázány tak, že ten, kdo chce mít co nejvíce jedné, musí mít také co nejvíce té druhé, - a kdo chce poznat "nebeský jásot", musí být připraven i na "sklíčenost k smrti"?


Instinktivní vyloučení veškeré nechuti, všeho nepřátelství, všech hranic a distancí v citu: následek to výstřední schopnosti utrpení a dráždivosti, která pociťuje už každý odpor, každou nutnost odporu jako nesnesitelnou nelibost (to znamená jako škodlivou, jako něco, od čeho zrazuje instinkt sebezachování), a zná jediné blaženství (rozkoš), neodporovat už, neodporovat už nikomu, ani zlu, ani zlému, - láska jedinou, poslední možností života...
To jsou obě fyziologické reality, na nichž, z nichž vyrostlo učení o vykoupení. Zovu je sublimním pokračováním hédonismu na podkladě veskrze morbidním.


Pro všechny procitnutí znamená nelibost. Sotva je probuzen, vrací se nešťastník do náruče svého trápení.
(Leopardi: Zpěv divokého kohouta)


Lidé byli odjakživa posedáni krásnými představami, kterým věřili, jelikož je konejšily, jelikož by bylo dobře, aby nebyly liché. Když lékař říká, že napomáhá a ulehčuje přírodě, že jí odnímá, co jí škodí, a dává, čeho se jí nedostává, že obnovuje její správný stav a uvádí její funkce v hladký chod, když zkrátka říká, že zná tajemství, jak prodloužit život, vypravuje právě jenom pohádky o medicině. Ale když dojdeš ke zkušenosti a pravdě, nic z toho všeho nevidíš. Má se tomu jako s krásnými sny, z kterých ti po procitnutí nezbude nic jiného než nelibost, žes jim věřil.
(Molière: Zdravý nemocný)


"Je to pravda, říkal to doktor." - Hovno! Že něco plácne lékař, neznamená ještě, že to musí být pravda, nebo že se mám dokonce podle jeho návodu řídit! I doktor, sebevíc učený, je jenom obyčejný člověk, a jako takový lže a podvádí, nebo má přinejmenším velmi blízko ke lži a omylu vůbec. Kritériem pravdy je vždycky pouze moje vlastní tělo, nikdy cizí osoba vně tohoto těla. Tělo nikdy nelže, zatímco lidé pořád. Poslouchám tedy své tělo, a jeho požadavky, nikoli rozkazy a doporučení lékařů. Když se mému tělu líbí být nahé nebo ležet třeba v blátě anebo mít trošku víc nafouklé bříško, pak jsou pro mne tělesné pocity libosti více rozhodující než názor nějakého učeného blba, který o mém těle a jeho libostech a nelibostech neví zhola nic, nebo alespoň méně než Já, svrchovaný vlastník tohoto těla a přední vnímatel jeho pocitů.


Léčba je tak dokonalá, že zabije ve vás i všechnu lítost a nelibost nad ztrátou bývalých ideálů.
(Villiers de l'Isle-Adam: Léčba doktora Tristana)


Vaše přirozenost je dokonce ještě horší než všechna nepřirozenost světa! Tak je to! Tak je to s vámi špatné! Dokážete to vůbec pochopit, vy kteří nemáte smysl pro žádné vyšší duchovní ideje a složitější intelektuální operace než je toliko pocit libosti a nelibosti a vyježděné kolejiště na trase mezi odměnou a trestem s přestupní stanicí Touha, přičemž nikdo nepřehazuje léta nepoužívané výhybky?


Úředníci, tito malí plazi,
zbytnělí korupcí
jistě placeni jsou od drzosti,
ne že by v práci topili se po pás,
a pokud ještě máte pochybnosti,
ptejte se souseda, jenž žádal o pas
či jiný doklad k jejich nelibosti -
("ten otrava, proč obtěžuje, co zas!")
a našel sprosté z kurvy syny samé,
ztučnělé navíc za veřejné daně.
(Byron: Don Juan)


"Každý je pro sebe sama tím nejvzdálenějším!" - to vědí ke své nelibosti všichni, kdo zkoumají ledví; a výrok "poznej sám sebe!" je, z úst boha a na adresu lidí, bezmála zlomyslnost.


"S nelibostí pociťuji převahu pana Leuwena."


Je to ode mne haurství nebo selfmademanství, že tíhnu k přírodnímu způsobu života? Celá moje bytost se vzpírá proti tomu setrvačníku, který byl do mne vsazen, jakožto dědictví civilizovaných předků. Dokonce jsem si vypěstoval jakousi podvědomou psychickou blokádu. Například v jídle: můj zažívací trakt nese se zjevnou nelibostí příjem rafinované nebo tepelně upravené potravy atd. Se stejnou nelibostí reaguje celý můj organismus na další civilizační vlivy.


Dějiny umění a literatury učí, že nejvyšší výkony ducha byly zpravidla přijímány s nelibostí a v nemilosti zůstaly tak dlouho, než přišli duchové vyššího druhu, jimž měly co říci.


EXTREMA SUNT ODIOSA
Krajnosti jsou v nelibosti, extrémy nejsou žádoucí


Télemachos uvedl Odyssea dovnitř. Přistavil mu stolek a židli u dveří a Odysseus si tam sedl. Potom Télemachos napomenul ženichy:
"Neodvažujte se tupit našeho hosta a vést si tak bezuzdně jako včera! Chovejte se jako v domě vladařském!"
Všichni naň hleděli s úžasem a divili se, že se odvážil takto s nimi mluvit. Však se Antinoos nezdržel, aby nedal najevo svou nelibost a zlobu: "Jak si na nás vyjel! Ale má štěstí! Kdyby ho bozi nechránili, už dávno bychom mu zavřeli ústa - navždy!"


Za patnáct let mého pobytu tady jsem si navykl považovat toto polesí za svůj domov, za svůj téměř soukromý majetek, a nelibě proto nesu každé narušení tohoto mého výsostného území, byť by šlo "jen" o vpád lidského hluku, ať už odkudkoliv.


Jakápak symbióza pro takovou verbež, jako jsou lidé! Nemají na ni žádné přirozené právo. Všechny vztahy lidí s okolním světem jsou vynucené nebo nelibě trpěny.


Byl to muž malý, ustrojený dost obyčejně, a jakmile ho advokát spatřil, už z dálky na něho ten zjev působil kupodivu jaksi nelibě.


A drže si nos, kráčel jsem nevrle vším včerejškem i dneškem! věru, nelibě páchne všechen včerejšek i dnešek píšící chátrou.


Vegetariáni dovolávají se i přírodního instinktu člověka, který se rád dívá na ovocné sady, dozrávající ovoce, což u něj vyvolává pocit krásy, zatímco kusy masa mrtvých zvířat dávají pocit nelibosti, snad i lítosti.
Ba, při pohledu na zabíjené a z kůže sedřené zvíře máme pocit nelibosti a kdo spatřil raněnou srnu a její oči plné slz s výrazem skutečného zoufalství, výčitek a němé prosby, v tom se ozve soucit a výčitky svědomí za hroznou křivdu, spáchanou na bezbranném zvířátku.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)

"Fuj, maso!"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm