Plútarchos: Níkiás a Crassus

16. listopadu 2015 v 15:13 | Misantrop |  Četba


NÍKIÁS1)

Lid se bojí těch, kteří ho přehlížejí, a povyšuje ty, kteří se ho bojí. Vždyť pro obyčejné lidi je největší poctou, když jimi mocnější neopovrhují.

Níkiův život byl takový, že o sobě mohl říci Agamemnonova slova:

Je ve znamení nádhery můj život,
a přitom musím davu otročit.

Vítězem je ten, kdo je svrchovaným pánem, a svrchovaným pánem není ten, kdo o něco žádá, protože svrchovaný pán si to může sám vzít.

Kleón2) z řečnické tribuny úplně odstranil slušnost. Byl první, který při řeči na veřejnosti vykřikoval, rval si oděv, plácal se do stehen a během řeči pobíhal a nakazil tím i jiné politiky, že také přestali dbát na to, co se sluší, a to o málo později zavinilo úplný rozklad veřejného života.

Níkiovi záviděli jeho bohatství a především připadal Athéňanům podivný jeho nevlídný a nedružný vztah k lidem, který měl v sobě něco samotářského a aristokratického.

Dosáhne při sváru v obci i úplný ničema pocty -

a tak to dopadlo nakonec i tenkrát.

V noci došlo k zatmění měsíce a to velmi postrašilo Níkiu a z ostatních ty, kteří se z nezkušenosti nebo pověrčivosti nechávají takovými věcmi poděsit. I obyčejní lidé si už domyslili, že zatmění slunce nějak závisí na měsíci, jak je to ale se samotným měsícem, s čím se ten setká a jak se to stane, že tak náhle i při úplňku ztrácí světlo a různě se zbarvuje, to nebylo snadné pochopit, to považovali za něco nepřirozeného, za nějaké božské znamení předcházející nějakým vážným událostem.
První, kdo psal jasněji než kdo jiný a velmi odvážně o osvětlení a stínu měsíce, byl Anaxagorás, šlo však o autora nového, o jeho názorech se ještě nemohlo mluvit veřejně, ale opatrně a důvěrně se s nimi seznamovali jen jednotlivci.
Tenkrát totiž nesnášeli fysiky a tak zvané meteóroleschy,3) protože prý neuznávají božské působení a mluví místo toho o příčinách neočekávaných, o silách neprobádaných a o nutných důsledcích přírodních zákonů. Prótagorás4) byl dokonce poslán do vyhnanství, Anaxagorás byl uvězněn, a jen s potížemi se podařilo Perikleovi ho osvobodit, a Sókratés, třebaže s něčím takovým neměl nic společného, zahynul jen proto, že byl filosof.
Teprve později Platónova sláva, která se zaskvěla zásluhou jeho života i proto, že přírodní nutnost podřídil božským principům jako mocnějším, zbavila takové výklady špatné pověsti a otevřela vědám cestu ke všem lidem.
Podle Filochora5) nebylo takové znamení jako zatmění měsíce pro prchající zlověstné, naopak bylo považováno za velmi příznivé; vždyť věci, které jsou dělány ze strachu, vyžadují utajení, světlo jim je nepřátelské.


CRASSUS6)

Hospodaření, které je zaměřeno jen na vydělávání peněz, když jde o neživé věci, stává se politikou, když jde o lidi.


SROVNÁNÍ NÍKIA A CRASSA

Jestliže nade všechno miluješ bezpečnost a klid, tu je ve státě dost místa, aby sis někde stranou sedl a uvil si věnec duševní vyrovnanosti, jak říkají někteří sofisté.


POZNÁMKY:
1) Níkiás, athénský konservativní politik, jenž stál v popředí po Perikleově smrti a jehož jménem byl nazván mír mezi Spartou a Athénami z r. 421 př. n. l., se narodil kolem r. 470, válčil na Sicilii od r. 415 a popraven tam byl r. 413 př. n. l. - Pozn. vyd.
2) Kleón, radikální vůdce athénských demokratů v l. 428-422 př. n. l., "největší odpůrce míru v Řecku, protože válka zakrývala jeho špatnost a poskytovala mu příležitost k velkým zločinům," jak uvádí dále Plútarchos. - Pozn. vyd. & Mis.
3) meteóroleschés, název toho, kdo mluvil o nebeských úkazech a byl proto pokládán za bohaprázdného mluvku. - Pozn. vyd.
4) Prótagorás z Abdér, přední řecký sofista, žil asi v l. 485-415 př. n. l. - Pozn. vyd.
5) Filochoros, historik, jehož athénská kronika sahala od počátků města až do r. 261 př. n. l. - Pozn. vyd.
6) Crassus, plným jménem Marcus Licinius Crassus, narozen r. 115/4 př. n. l., známý římský boháč, konsul r. 70 a 55, padl u Karrh r. 53 př. n. l. - Pozn. vyd.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm