Zvláštní záliba, kterou kdo má

2. listopadu 2015 v 14:56 | Misantrop

ZÁLIBA, KTEROU KDO MÁ a se kterou srostl,
které před usnutím se věnuje dlouho
a upne na ni svou mysl nezvyklou měrou -
tatáž věc ho zpravidla poutá i ve snu:
právník před soudem řeční a zákony píše,
velitel válčí a chvátá v bitevní vřavu,
námořník vede svůj odvěký se živly zápas
a mně se zdává, že napořád přírodu zkoumám,
a cokoli zjistím, to spisuji mateřskou řečí.

I ostatní vědy či záliby zpravidla stejně
šalebně poutají ve spaní lidského ducha.


Čtenáři, chceš možná, abych na počátku tohoto díla vzýval nenávist! Kdo ti říká, že se jí nenalokáš dosyta, že nebudeš zpupnými chřípěmi zvolna a majestátně čichat rudé výpary nenávisti, jako bys chápal důležitost toho počínání i nemenší důležitost své oprávněné záliby?


Podmínky, za nichž mi kdo rozumí a pak nutně rozumí, - znám až příliš přesně. Záliba síly v otázkách, k nimž dnes nikdo nemá odvahy; odvaha k tomu, co je zakázáno; předurčení k labyrintu.


Není přehnáno, řekneme-li, že polovina prolité krve patří lidské poezii. Macbeth a Chopart, řečený Roztomilý, jsou králi scén. Záliba ve zločinných legendách je člověku vrozena.


Robert Ardrey:
Zvířecí předci lidí byly masožravé vraždící opice. Dnešní lidé jsou jejich nepolepšitelní dědicové. Dokazuje to i nezkrotná záliba ve všem, co bouchá.


V boji o život je záliba v pravdě přepychem - ne-li přímo překážkou.


Pravidelně je výrazem dekadence instinktivní falešnost, záliba ve lhaní, aby se lhalo, neschopnost přímých pohledů a kroků.


Člověk je zvíře vyrábějící zbraně, které má neukojitelnou zálibu v zabíjení. Dějiny svědčí o lidské zálibě v genocidě.


Lidská záliba v zabíjení a ničení všeho živého vždy byla a stále je považována za jeden z perverzních důkazů údajné nadřazenosti lidí nad jinými tvory.
(pozn. Mis. k předešlému)


Čím více byl Rousseau nespokojen se svým skutečným každodenním nudným životem, tím více se v něm probouzela jeho stará záliba v četbě. Čtení se stalo téměř jeho vášní, věnoval mu skoro všechen volný čas.
(Vladimír Čechák)


Všimli jste si, kolik lidí je nešťastných? Kolik škaredých obličejů se na nás dívá? Ti lidé jistě nejsou spokojení. Krajní důsledky tohoto stavu jsou sebevraždy, ať okamžité, nebo ty neustálé, jako alkoholismus, narkomanie, záliba v mystice a jiné útěky z reality.


Nebýt mé záliby v rozkoši, snad bych se stal zločincem nebo uhlazeným a vychytralým ničemou, pravým jezuitou, a jistě bych zbohatl.


Neřest je třeba vždy zahalit do pěkného hávu, jinak by v ní lidé nenašli záliby.


Lidé se z nedostatku lepší činnosti a z jejich neodolatelné záliby v zabíjení nakonec vrhnou sami na sebe.


Mám s sebou vynikající knihu vzpomínek Do posledního dechu od španělského surrealistického filmaře Luise Buñuela. Knihu čtu po dlouhé době již podruhé, tentokrát však s o to větším požitkem. Kniha je mi blízká nejen svou introspektivní formou, ale i osobou autorovou, s jeho sklonem k anarchismu, přirozenému mysticismu (opak nadpřirozeného), zálibě v provokacích a skandálech, ve snění nočním i denním, v dobrodružstvích nejrůznějšího druhu - a s jeho nespokojeností s moderní dobou a jejím směřováním.


Květy a květiny mám zkrátka rád. A nemyslím si, že bych měl být kvůli této své něžné zálibě nějak zženštilý, vždyť u jiných kultur se květinami zdobí i muži.


Ke čtení jsem měl Váchala, a to výbor z korespondence z let 1940-1962 Zapáliv si cigáro Operas. Ten trochu divný název knížky je vlastně úryvek z jednoho jeho "dopisu-románu" a vystihuje docela dobře jak Váchalův značně archaický jazykový styl, tak i jeho hlavní celoživotní zálibu - totiž kouření.


Jan Vladislav (1923-2009), český básník a překladatel. Narodil se v Hlohovci na Slovensku v české rodině poštovního úředníka, bývalého legionáře. Roku 1939 odešel s rodinou do Čech a o tři roky později složil maturitu na gymnáziu v Políčkách. Jako maturant pomáhal v místní knihovně a nacházel zálibu v cizojazyčných svazcích. První knihou v originále, kterou přečetl celou, bylo Goethovo Utrpení mladého Werthera.


Conway zjišťoval, že vznešený účel Šangri-La připouští i neomezené množství podivných a zjevně nedůležitých zaměstnání, a zjišťoval to s potěšením, protože sám měl v takových věcech zálibu. Rozjímat mu působilo rozkoš.


Co se líbí lidem, nelíbí se mně. Co se líbí mně, nelíbí se lidem. I kdyby se stalo, že se něco zalíbí mně i lidem, ihned by mi toto vědomí, že sdílím s verbeží stejnou zálibu, tu věc zošklivilo.


Ve lhaní zálibu našli, žehnají ústy, zlořečí v nitru.


Ve stáří nacházel Li Po stále větší zálibu v taoismu.


Podobně jako Mozart měl i Beethoven zálibu v roztodivně šprýmovných slovních hříčkách a jazykových žertech.


Každý muž, měl-li zálibu v ženách a mnoho peněz, mohl být v Athénách donem Juanem, proti tomu nikdo nic nenamítal; nikdo nehlásal, že život na této zemi je slzavé údolí a že trpět je záslužné.


Nalezl jsem větší zálibu v pilné práci než v následování rozmarů vztahů, které nesouvisí s prací nebo s muzikou.


"Zajisté ráčí být vaší zálibou cestovati v třetí třídě - pozorování prostosrdečného lidu?"
"Uhodl jste, doktore! V kruzích, kde jsem nucen stále se pohybovat, je vše tak upjaté a těsné, že člověk pookřeje, octne-li se mezi tímto bodrým, třeba hrubým a neotesaným lidem!"


Solověv byl zase nápadný rozkošnickou zálibou, s níž mluvil o rvačkách, o krvi a o ženách.


Ačkoli Apuleius přijímal za své i jiné zásady filosofické, hlásil se k filosofii platónské a se zálibou přidával ke svému jménu název Platonicus.
(Stiebitz: Předmluva k: Apuleius: Zlatý osel)


Matka se štítí zabít drůbež, statečný hoch milerád zastoupí matinku. Pak se zálibou dívá se na zabíjení vepře o vepřových hodech. V jeho dětské duši tkví přání jen alespoň jednou moci také zapíchnout vepře.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm