Den opic

14. prosince 2015 v 15:35 | Misantrop

Příspěvek ke Dni opic (14. prosince),
věnovaný všem opicím a lidoopům,
těmto milým sestřenicím a bratrancům lidí.
(v citátech)

Šedé opice mi daly ořechy a všelijaké pamlsky a - v náručí mě vynesly do koruny stromu, že prý jsem jejich pokrevní bratr, jenom ohon mi chybí. Byly na mne hodné, ať prý za nimi přijdu zas. Pročpak jste mě nikdy nezavedli mezi opičáky? Postávají na zadních nohou jako já. Celý den si hrají.


Navlečte opici do hadrů, vypusťte ji do města a uvidíte, jak zchřadne! Zato v džungli, v jejím přirozeném prostředí, je opice krásný tvor - radost pohledět!


Pokud lze brát společné znaky anatomicko-fyziologické jako argumenty, pak přirozeným modelem pro člověka by byla strava opic. A jak známo, opice se živí zásadně ovocem. Proto opice nemohou žít mimo horké podnebí, kde je dostatek ovoce.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Známo je, že opice holdují alkoholu, tedy právě ta zvířata, která jsou nejvíce duševně vyvinutá. Brehm vypravuje o jednom paviánovi, který vášnivě pil pivo a druhého dne ráno míval kocovinu.


Nejsměšněji počínali si v jedné zoologické zahradě orangutani. Stejně jako malé děcko prohlíží si loutky, tak i oni se stejnou zvědavostí podrobili celý gramofon důkladné prohlídce. Že přitom opice naslouchají s láskou hudbě, nelze se diviti po nejnovějších výzkumech přírodopisců, kteří objevili, že lidoopové mají jakousi schopnost zpívat. A je to právě lidoop gibbon, který dovede vyzpívat celou oktávu v polotónech jako my lidé, ovšem jen je-li zamilován. A tak měl pravdu Richard Wagner, když řekl: "Jak krásně lze ducha hudby chápati, když milujeme. Láska je sama o sobě hudbou."
A gibboni zpívají svým milenkám oktávy.


Jinak ponurou knihu, plnou bezuzdných krutostí - a chtělo by se říct "zvěrstev", leč musí se říct "člověčenstev" - občas prosvětlí a proveselí nechtěně vtipné a zábavné perličky, typu "negři smrdí", nebo "Podívejte, tamhle na silnici tančí negr!" - "To není negr, nýbrž opice." Načež tu opici samozřejmě zastřelí, i když ji ještě před chvílí považovali za člověka.


"Člověk?" opáčil Hanuman, opičí král, jenž ze všech lukostřelců nejlépe své ostré šípy ironie vypouštěl. "Člověk si vám vleze na záda a udělá si z vás válečný stroj; jeho šípy i oči jsou však tupé; do lidí se nikdy nestrefí. Člověk je nepodařená opice. A já ho za to nenávidím. Pohled na člověka hluboce uráží náš vytříbený opičí vkus. Na člověčí samici je ještě tak nejméně hnusné snad jen její ploché břicho, značící jalovost. Člověk se umí jinak jen množit a množit a množit a konce to nemá, na následky nemyslí; a pro nás pak není na světě místa. Čím se mi odvděčil ten nevděčník? Mnohé slíbí, leč nesplní nic. Založí si slibotechnu - Sliby-chyby s. r. o. - a zradí příbuzného, po jehož zádech se vyšplhal vzhůru. Teď si bláhově namlouvá, že dobyl svět. Ale běda mu, povýšenci: bez mé opory spadne zpátky tam, odkud vzešel - k mým nelítostným nohám. A ty, na rozdíl od něho, své sliby splní a odkopnou ho!"


Darwin se v mnoha věcech mýlil: člověk se nevyvinul z "nižších" organismů, ani z opice. Člověk znamená zdegenerování takzvaných "nižších" organismů, je míň než jakékoli zvíře, je živoucí omyl, je degenerativní mutací, která žel přežila.


Mnozí lidé jsou bláznivější než opice.


Na počátku byli dva nedomrlí orangutani - samec a samice. Spadli ze stromu, ale zpátky se už nedovedli vyšplhat. Spadli na hlavu, a tím se připojila blbost k jejich neduživému, k brzkému zahynutí předurčenému tělu.
Následkem té blbosti z toho prvotního Pádu si obě opice řekly, že si dají jméno. Dlouho se dohadovaly a diskutovaly o tom, až chlupy lítaly.
Když už byly obě opice úplně holé, napadlo jednu z nich, že si dají jména podle toho, co křičely, když padaly ze stromu.
"Já jsem křičel padám!", řekl on. "Budu se tedy jmenovat Padam."
"A já jsem, padajíc za tebou, volala to neva!", děla ona. "Proto se budu jmenovat Neva."
Ze samé radosti, že mají jména a z blbosti, způsobené prvotním Pádem, je napadlo, že by mohly ochutnat jedno zakázané ovoce, jemuž se ostatní orangutani vyhýbali.
To ovoce bylo totiž jedovaté, ale snad vinou té nedomrlosti těch opic se stalo, že se Padam a Neva naneštěstí neotrávili, ale pouze se jim z toho nejedlého ovoce zvrhly geny.
Z jejich spojení vznikli první lidé.


Člověk - opice opice, zrůda zrůdy.


Vidět utrpení dělá dobře, působit utrpení ještě lépe - to je tvrdá věta, ale stará, mocná, lidská, příliš lidská principiální věta, kterou by ostatně podepsaly možná už i opice: říká se totiž, že ve vymýšlení bizarních krutostí už přesvědčivě ohlašují a jakoby "předvádějí" člověka.


Džungle nesčetných stromů a liánových pletenců - takhle se Waltru Bidlakovi vždycky jevily společenské večery. Hlučná džungle; a on v té džungli bloudil, pokoušel se proklestit si stezku její bujnou spletí. Lidé představovali kořeny stromů a jejich hlasy pně a klátící se větve a komíhavé liány - ano, a také papoušky a brebentivé opice.


Ženy staly se domýšlivými a bezohlednými, někdy do té míry, že si bezděky vzpomínáme na posvátné opice v Benaresu, které, jsouce si vědomy své svatosti a nedotknutelnosti, domnívají se, že je jim vše dovoleno.


Vůdčí opice v Paříži si nasadí na hlavu cestovní čapku a všechny opice v Americe se opičí po ní. Pomalu přestávám doufat, že zásluhou lidí se na světě zrodí ještě něco zcela prostého a poctivého.


"Ach, to bude sláva!"
Sláva to bude - totiž to, čemu pařížský měšťák Patissot říká sláva: jedna ze strašlivých tlačenic. A cizinci, oblečení jako opice, dejtež panu Patissotovi všecko potěšení, kolik se do něho vejde!
(Maupassant: Neděle pařížského měšťáka)


Ta láska a mír, o níž mluví pořád dokola náboženští vůdci, jako je například Óšó, zní směšně a nepatřičně z úst člověka, této kruté, necitelné, zabijácké, masožravé a otrokářské opice. Tato vraždící, násilnická opice si vytkla za ideál cosi, čeho nemůže nikdy dosáhnout, a proto toho má plnou hubu.


Nikdy nesmějí připustit, aby kdokoli a cokoli nahlíželo tomu nedotknutelnému zbožštělému zvířeti tam nahoře na piedestalu pod jeho chatrný hermelín. Mohlo by se totiž ukázat, že to není žádný bůh, ale jen mimořádně zparchantělá, nebezpečná, zlotřilá, ale o to víc namyšlená a chvástavá opice. Trapný opičák na božím trůně: zde získává pojem "arogance moci" nový význam.


Ernest Hemingway:
Zrcadlo nemůže odrážet bohy, když se do něho koukají opice.


Redaktoři za živého boha nepřipustí, že povstali z gorily. Museli by uznat, že všichni ti jejich protektoři ve fialových pláštích, že to je vlastně všechno jedna opice, orangutan nebo šimpanz, zkrátka nevzdělaná lidoopice.
(Hašek: Katolický tisk)


Ne člověk: opice byla snad bohem bezprostředně stvořena, - z kaučuku smíšeného s hnojem. Nepovstal člověk už ani z opice, ale splácán byl z hoven.
(Klíma: Naprostost)


Kniha je zrcadlo: jestliže do ní nakoukne opice, nemůže z ní ovšem vyhlížet apoštol.


Podle vzhledu jste sice lidmi, duší však jste opice; všecko jenom předstíráte, neznáte však nic.


To příroda vnukla člověku životní styl, který ho nakonec má zničit! V určitém stupni vývoje Země, začaly vlivem klimatických změn ubývat pralesy a opice se přizpůsobily řídnoucímu porostu. Tak se stal z opice člověk. Tady jsou položeny základy pro budoucí zkázu. Příroda je destruktivní a jaký má být potom člověk, který jako ještě opice uposlechl příkazů přírody a nedal si sám své vlastní zákony?


Je změřeno, že průměrné lidské IQ klesá pravidelně a nezadržitelně o jeden bod u každé následující generace. To znamená, že ve víceméně blízké či vzdálené budoucnosti lidstvo buď zahyne na degeneraci, neboť nebude už schopno plodit mladé, nebo zhloupne natolik, že se jednoho krásného dne zařadí někam za opice.


"Opice!
Dovolte člověku, aby k vám promluvil!
Vím, že moje vzezření je groteskní, že mé tělo je odpuzující, že smrdím, že mám odporně zabarvenou kůži. Vím, že pohled na toto směšné tělo je pro vás urážkou.
Opice! Je na vás, abyste nyní rozhodly, má-li být se mnou nadále zacházeno jako se zvířetem a zda mám dožít v kleci."

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm