Leckterý výmysl svést by tě mohl

30. prosince 2015 v 14:17 | Misantrop

JEDNOMU PŘEDEJÍT MUSÍM: sic některých lidí
výmysl svést by tě mohl ze správné cesty.
Je to však holý blud a výmysl hlupců,
kteří za špatný konec se chopili věci.


Co lidé nazývají obecně zbožností a svatostí, to je lživý výmysl podvodníků a sofistů nebo zákonodárců, kteří chtějí zastrašit a držet na uzdě lidi páchající bezpráví.


Žádnou paraetikou "myšičky" netrpí, tou trpí jen lidé a navíc ještě jen jako svým výmyslem.


Nás neomámil neblahý lidský výmysl ani neužitečná námaha malířů stínů, postava pomalovaná pestrými barvami.


Jakákoli domluva již předem ztroskotává na absurdním pojmu jeho nejpoužívanějšího slova "Bůh". Bez tohoto debilního výmyslu by nebyl ani pořádným člověkem; žil by nazdařbůh "bez Boha jako zvíře"; nemohl by ani promluvit, protože "Bohem" se ohání za každým druhým slovem.


Řeč, ba i myšlení se mi začínají protivit: neslyším snad, jak se za každým slovem směje omyl, výmysl, duch blouznivosti?


Celé je to výmysl bouchalů. Ostatně, kdyby byly srny takovým škůdcem, proč by je myslivci přikrmovali v krmelcích? Jestli ne proto, aby měli po kom střílet, tak pro co tedy?


Julian Tuwim:
Telefon je ďábelský výmysl, který definitivně zmařil slabou naději na izolaci od dotěravců.


Mravní řád světa neexistuje a mravní vývoj člověka je přelud, jen tvůj výmysl sloužící k tomu, abys nemusel rozbořit jeho chatrnou stavbu a přiznat si, že nenávidíš člověka, jakožto potvora, jenž ti je vším odporný, a proto chceš, aby se změnil.


Že společenskost lidí je výmysl nebo v lepším případě z nouze ctnost, to je mi jasné, ale co mě dorazí vždycky, je to, že při mých toulkách narážím na lidská obydlí i tam, kde bych to nejmíň čekal a s patrnou snahou, aby stála na samotě. Ať mi nikdo neříká, že to jsou sruby a chaty samých misantropů! Kdyby byli lidé opravdu tak hrozně moc společenští, měli by spíš sklon stavět si obrovské hangáry, kde by spalo pohromadě třeba sto lidí.


Člověk si svým materiálním mozkem vytvořil celý systém bohů. Protože měl ego, které nebyl schopen akceptovat, musel ho zvnějšnit v nějakém velkém duchovním výmyslu, kterému říká "Bůh". Pokud člověk takového boha potřebuje a uznává ho, uctívá svůj vlastní výmysl.


Přírodní zákony jsou jen užitečné konvence, výlučně lidské vynálezy, a i prostor a čas a hmota, celý vesmír Newtona a jeho následníků jsou prostě naším výmyslem.


FICTA NON FACTA
Co je vymyšlené, není skutečné; výmysl, ne skutečnost


Výmysl roste a roste, neboť každý přidá něco k tomu, co slyšel.


FACTUM NON FABULA (Petronius, Satirikon 76)
To je skutečnost, ne pohádka (výmysl)


Nejenom pravda je skutečná, nejenom pravda; skutečná je i lež, i výmysl je skutečný, vždyť existuje! V umění mají LEŽ a VÝMYSL stejnou hodnotu jako PRAVDA, a žádný referent na tom nemůže nic změnit.
Pokud jde o mne, domnívám se, že LHÁT a vymýšlet si je výhodnější, protože LEŽ a VÝMYSL jsou na rozdíl od PRAVDY původními produkty intelektu, citu a fantazie, kdežto PRAVDA je málokdy záživnější než rovnice 2 x 2 = 4.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm