Majetek rozplyne se jako mrak

21. prosince 2015 v 13:47 | Misantrop

Proč se sužuješ a trápíš, bratře, nad tím, že nemáš peníze? Jsi přece moudrý. Nevíš, že se majetek rozplyne jako podzimní mrak?


Pobuřuje, když vdova majetek, který manžel vytrvalou pílí po celý život nastřádal, těše se, že pracuje pro děti, po jeho smrti rozhazuje s milenci.
Skoro u všech starých národů i nových na světě, dokonce u Hotentotů, dědí se majetek jen v mužské posloupnosti. Jen v Evropě se od toho upustilo; šlechta však nikoli. Že majetek, který muži velikou, stálou a neumdlévající prací těžce získali, spadne potom do klína ženám, které jej nerozumně zanedlouho promarní nebo jinak utratí, je právě tak veliká jako častá neplecha, které by se mělo bránit omezením dědického práva žen. Po mém rozumu by nejlepší zařízení bylo, aby ženy, ať vdovy nebo dcery, dědily vždy jen důchod, zajištěný jim hypothekárně na dožití, nikoli však majetek nemovitý ani peníze, ledaže by naprosto chybělo mužské potomstvo vůbec. Majetek vydělávají muži, nikoli ženy; nemají tedy práva na neomezené držení majetku. Rovněž nejsou způsobilé jej spravovat.


Všichni lidé jsou pod týmž dozorem. Jednoho poutají čestné úřady, druhého majetek.


Nejsi nic než majetek tohohle státu, který tě živí
Mrdej a zploď vojáky a dělníky, to se mu líbí


Závěrečný spis O společenské smlouvě jsem nedočetl vůbec. To se nedalo. Velmi brzy se z jejího čtení stala nepříjemná ztráta času. Bylo to jako bych slyšel mluvit Paroubka nebo ještě lépe Grosse, který také kdysi cosi nesouvislého mlel o společenské smlouvě, když se naoko veřejně omlouval za své podezřelé kšefty a neprokázaně nabytý majetek.


Ztratí-li majetek, truchlí a roní skutečné slzy.


Na Západě šúdru představuje člověk materiálně založený, pro kterého jsou majetek a moc nejvyššími či nejdůležitějšími hodnotami života.


Rozhodně o sobě vím, že o majetek nemám zájem a že ti, kdo o něj mají zájem, spíš jsou mi protivní a vůbec pro ně nemám pochopení.


Dokud jsem nic neměl, dokud se všechen můj majetek vešel do batohu a dokud jsem nikde nebyl doma, byl jsem šťastnější.


Když se lidé žení, musí se spojit vhodně, vybrat podobná plémě, pracovat ve společný prospěch, to jest pro majetek a děti.
(Maupassant: Babiččiny rady)


Když to tu srovnám s takzvanou "vlastní" zahrádkou, kde jsem dřív poustevničil, a kam mi sice bez pozvání nikdo cizí nesmí vlézt, ale co je to platné, narušuje-li početné sousedstvo všude kolem můj soukromý majetek neutichajícím randálem.


Nezaplatíte-li výpalné, takzvané pojištění zdravotnické mafii, zabaví vám majetek. Zdaž i to není teror?


Semeno padlé do trní jsou ti, kteří uslyší, ale potom je starosti, majetek a rozkoše života dusí, takže nepřinesou úrodu.


Za patnáct let mého pobytu tady jsem si navykl považovat toto polesí za svůj domov, za svůj téměř soukromý majetek, a nelibě proto nesu každé narušení tohoto mého výsostného území, byť by šlo "jen" o vpád lidského hluku, ať už odkudkoliv.


Každý žitím putuje jak přelud, hluku nadělá, ten vánek pouhý, kupí majetek a neví, kdo to shrábne.


Majetek jsou okovy na tvé noze a zátěž, která tě bude v nejnevhodnější okamžik tížit a zpomalovat tvůj úprk před lidmi.


Tomu říkám
moudrý muž! Nikdy pravdu netajit!
Dát pro ni všechno v sázku, ba i život!
I majetek, i vlastní krev.
(Lessing: Moudrý Nathan)


Pelageja si žila svobodně, na nikoho se nemusela ohlížet, až najednou, kde se vzal, tu se vzal, objevil se jakýsi cizí člověk, který kdesi vzal právo na její jednání a na její majetek!
(Čechov: Kuchařka se vdává)


Najít si jinou náhradu v jiné ženě si on pod hrozbou rozvodu, a s ním spojených tahanic o majetek a o děti, pěkně rozmyslí.


Díogenés Lærtios zpravuje, že Sókratés "chválil volný čas jako nejkrásnější majetek".


Majetek boháče lze "znárodnit", ukrást, zatížit ohromnými daněmi, ale dosud ti duchovně a intelektuálně hendikepovaní nemají jiný způsob vyrovnání naší obrovské duševní převahy, než že nás svým idiotským halekáním překřičí, svým množstvím upozadí a svou vládou hlouposti poníží na jejich úroveň.


Lidský duch si staví z karet osudu vzdušné zámky, kde se hodlá ubytovat po smrti, ale když nastane nebezpečí "stěhování", bojuje o život tak, jako se bojuje o nenahraditelný majetek.


Zřejmým protimluvem, leč nápadně pravdivým a moudrým, je i motto všech starořeckých kyniků, jak je hlásal Kratés z Théb i sám Diogenés ze Sinópé: "My kynikové, ačkoliv nemáme nic, máme všechno. Vy ostatní naopak, ačkoliv máte všechno, nemáte pro svou vzájemnou řevnivost a závistivost a strach o majetek a honbu za penězi a prázdnou slávou nic."


Jednoroční dobrovolník se usmál: "Vy patrně byste mě chtěl dát zavřít proto, že jsem vám nadával. To byste lhal, poněvadž váš duševní majetek nemůže vůbec vystihnout nějakých urážek, a kromě toho vsadil bych se s vámi, o co byste chtěl, že si nepamatujete vůbec ničeho z celé naší rozmluvy."


Závist znamená, že se zájmem pohlížíme na majetek druhých a toužíme získat podobné věci také pro sebe.


Neexistuje nic, čeho bych se kdykoli nedokázal zříci. Každý majetek je jako kámen na noze.


S málem se spokojující derviš místo toho, aby hledal úzkostný majetek, v myšlenkách rozdává země a poklady a vysmívá se tomu, kdo je skutečně měl a ztratil.


Někteří důchody státní si najímat touží a
mnohým zas tajnou lichvou se majetek rozrůstá.


Můj nejbližší soused o patro níž je majitelem psa. Je to velký, zrzavý, rozjívený hafan, ženoucí se vždycky se štěkotem po schodech. Jeho pán pokládá dům za svůj majetek a v ostatních vidí lupiče - proto dává schody střežit touhle obludou.


Samice nacházejí v dětech uspokojení své panovačnosti, majetek.


Vědění je moc, obrovská moc. Je to jediný majetek, který vám žádná fašistická obec na světě nemůže nikdy vzít.


Pouhý stan ovšem není bytelná chalupa z kamenných zdí; nenechaví lidáci mívají proto pocit, že když naleznou v lese stan, že se na něj nevztahují majetnická práva a že do něj tedy mohou lézt, jak se jim zlíbí. Někdy mám chuť vyrobit si na stan cedulku s nápisem SOUKROMÝ MAJETEK. NEDOTÝKAT SE!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm