O dobrodiních (citáty)

20. prosince 2015 v 14:39 | Misantrop

Jen lump a hlupák vidí v dobrodiní dar
*
Když přijmeš dobrodiní, prodáš svobodu


Nevynášel dobrodiní Prozřetelnosti, jež vynašla neužitečnou, nepochopitelnou, nespravedlivou a nejapnou ohavnost: fyzické utrpení.
*
Kde, kdy, v kterém světě měl pátrati, by našel ducha blíženeckého, ducha odpoutaného od městišť, žehnajícího tichu jako dobrodiní?


Pro ženské pohlaví jako celek je mnohoženství skutečné dobrodiní.


Neznám ošklivější zápach, než jaký šíří zahnilá dobrota. Je to lidská, je to božská zdechlina. Kdybych najisto věděl, že k mému domu přichází člověk s vědomým záměrem prokázat mi dobrodiní, vzal bych nohy na ramena a prchal o život jako před oním suchým, vše spalujícím větrem afrických pouští zvaným samum, který vám prachem zacpe ústa, nos, uši i oči, až se dočista udusíte, protože bych se bál, že bych něco z jeho dobroty pochytil a nějaký její bacil by se mi třeba vloudil do krve.


Instalatérské vybavení - to je podle mého mínění to jediné spolehlivé dobrodiní, jaké může Východ převzít od Západu.


Když přijmeš od lidí dobrodiní, budeš jim je pak po zbytek svého života splácet.
*
Dobrodiní, prokázané člověku, pokládám za zločin.
*
Jen člověk a domácí zvíře vidí v dobrodiní dar.
*
Příroda je krutá a zlá. Přesto si ji lidé idealizují, protože kdyby to nedělali, museli by buď uznat to dobrodiní, jež poskytují války a jiné násilí, nebo by museli jako zlo hodnotit přírodu a s ní i veškerý život, jako to dělám Já v "Krvi a spermatu".


Vždycky jsem, Sancho, slýchával, že kdo prokazuje dobrodiní kdejaké holotě, vodu do moře lije.
*
Povinná vděčnost za prokázanou přízeň a velká dobrodiní je poutem, které brání duchu volně se rozletět.


Po všechny své dny nikdy neusiluj o pokoj s nimi ani o dobrodiní od nich.


Prokázat všem laskavost a dobrodiní, jakoby na odškodněnou za odlišnost našeho mínění: - to u mnoha průměrně svobodomyslných lidí platí nejen za neškodné, nýbrž dokonce za "slušné", "humánní", "tolerantní", "nepedantické", a jak ještě znějí všechna ta krásná slova, jimiž se uspává intelektuální svědomí.


Služka hned první den - nebylo docela jasné, co a kolik o celém případě věděla - na kolenou prosila matku, aby ji okamžitě propustila, a když se za čtvrt hodiny nato loučila, děkovala se slzami v očích za propuštění jako za největší dobrodiní, jakého se jí tu dostalo.


Stará slečna Drahocká koupila mi jednou tři košile na vyrovnání účtu nedobytného inzerátu firmy v našem časopise, strhla mi za ně plnou cenu z mé gáže a rozhlašovala všude, jaké dobrodiní mi prokázala, ačkoliv jsem ty tři košile nepotřeboval, a tvrdila, že ví, že se jí jednou za to ukáži nevděčným.
(Hašek: Svět zvířat)


Kdo prokazuje dobrodiní nevděčnému, tedy podlému a špatnému člověku, nečiní nic dobrého, protože podporuje špatné, protože hází své poklady do stoky.
*
Budu krmit krysy, pečovat o housenky, pěstovat vši na své hlavě, - ale nebudu už prokazovat dobrodiní lidem. Krysy a housenky jsou pořád ještě stokrát ušlechtilejší než lidé, - a kousání lidí, jimž prokáže se dobrodiní, bolí tisíckrát víc, než kousání vší.
(Klíma: Bílá svině)


Bozi na dobrodiní se nevážou, hněv se jich netkne.


Mé hlasy nelhaly! Ano, řekly mi, že jste blázni a že nemám naslouchat vašim pěkným slovům ani důvěřovat vašemu dobrodiní.
(Shaw: Svatá Jana)


Jeden ze znaků divokého zvířete: "nechápe dobrodiní lásky". Dodejme, že právě proto smí být ještě divoké.


Skylla vztahovala ruce k moři a volala v bezmocném zoufalství a zlobě: "Kam přede mnou prcháš, Mínóe? Proč mě opouštíš, mne, která ti prokázala takové dobrodiní? Dala jsem ti přednost před rodiči, před svou vlastí, a tebe, nevděčníku, nedojal ani můj dar, ani moje láska!"


Nedrž se povolného krále, bráhmana, který jí všecko, rozpustilé ženy, zlomyslného druha, vzpurného sluhy a nedbalého úředníka, jakož i toho, kdo neuzná dobrodiní.
*
Dobrodiní máme prokazovat jen lidem toho hodným, šlechetně smýšlejícím, byť byli nablízku nebo v dáli.


Často i násilí se nakonec změnilo v dobrodiní.


Quintus Ennius:
Dobrodiní prokázané špatnému pokládám za zločin.
*
Q. Aurelius Symmachus:
Co bylo zpočátku dobrodiním, stalo se dlouhým užíváním závazkem.


Prométheus v strašlivých bolestech křičel a nevýslovně trpěl, ale odnikud žádná pomoc, žádné slitování. Lidé užívali ohně, jeho dobrodiní, ale pomoci mu nemohli.


Je vždycky snazší prokázat nějaké dobrodiní těm, kdož toho potřebují, než zkrušit odporem mocnější.


Nepřipomínám ti, že ses provinil. Je však třeba, abys mé dobrodiní splácel podobně.


Diskriminace a kriminalizace pornografie není ani dobrodiním, ani zábranou před vulgarizací lidského rodu.


Mucius řekl: "Tvou velkomyslnost ti musím, králi, oplatit. Protože jsi prokázal poctu mé statečnosti, dám ti za tvé dobrodiní to, co sis na mně nedokázal vynutit hrozbami."


Zde bylo slovo ďábel dobrodiním: objevil se přemocný a strašlivý nepřítel - nebylo třeba se stydět, trpí-li kdo takovým nepřítelem.


ZÁŘIVÝ HÉLIOS, BŮH SLUNCE poskytuje největší dobrodiní bohům i smrtelným lidem. Každý den vstává z proudů Ókeanu, převáží se svým čtyřspřežením sluneční vůz po obloze, štědře rozsévá světlo a večer opět sestupuje do Ókeanu.


Liliputáni vůbec neuznávají, že by bylo dítě nějak zavázáno otci za to, že je zplodil, anebo matce, že je přivedla na svět, což nebylo, uvážíme-li trampoty lidského života, samo o sobě žádným dobrodiním a rodiče na to ani nepomýšleli, neboť se v milostném obcování obírali jinými myšlenkami.


Chceš-li být oblíben u přátel, musíš i ty přátelům prokazovat dobrodiní.


Dobrodiním a přízní uplatňujeme svou moc vůči těm, kteří jsou na nás už nějakým způsobem závislí.


Listí v korunách stromů si dosud šeptá o těch dvou dobrých lidech, jimž se milostí bohů dostalo stejné hodinky smrti i dobrodiní, aby byli nadále spolu. Vždyť se druh druha dotýká svými větvemi, jako by jeden druhého hladil.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:
https://sites.google.com/site/misantropuvfilosofickyslovnik/home

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm