Počet z toho, co jsem vyčet

18. prosince 2015 v 14:31 | Misantrop

Nuže, vydej počet ze svého věku. Pověz, kolik ti z toho času odňal věřitel, kolik milenka, kolik král, kolik klient, kolik manželské hádky, kolik trestání otroků, kolik pobíhání po městě kvůli společenským povinnostem; přičti k tomu nemoci z těch, které si sami zaviňujeme, přičti také to, co zůstalo ležet bez užitku, a uvidíš, že máš méně roků, než si počítáš.


Domnívám se, že se všichni shodneme, že neobyčejně vysoký počet dětí v náruči, na hřbetě nebo u sukní matek a často i u kalhot otců představuje za nynějšího odsouzeníhodného stavu našeho království značný důvod k nářkům.


Pokud jde o počet občanů, je známo, že země přepychu nebývají nejvíce zalidněny.


Mělo by se omezit spíše plození dětí než majetek, takže by se děti nesměly plodit nad stanovený počet.
(Aristotelés: Politika)


Tím, že zbabělá a líná žena vyháněla do války muže samotné, počet mužů se zmenšil.
Nyní, kdy muži rovněž nemají chuť nechávat se ženami v manželství vykořisťovat, velký počet žen zůstává neprovdaných; to znamená, že neseženou muže, kteří by jim otročili.


Značný počet jednotlivců opouštěl svá dobrá bydla, aby se oddal v bezdomoví hledání smyslu života a jeho konečného naplnění, které by je vymanilo z onoho věčného koloběhu znovuzrozování.


I když o rozhodnutí hlasuje veřejnost, počet voličů je tak veliký, že individuální hlas je zanedbatelný.


Že prvků je nesčetný počet,
že prostory prázdna nemají hranic, už víš.


Mnoho lidí zastává názor, že zvýšená úmrtnost sníží počet lidské populace. Avšak, historicky vzato, vysoká úmrtnost zvyšuje i porodnost. Masy lidí se scvrknou rychleji a lépe tím, že budeme podporovat reproduktivní svobodu, ekonomické příležitosti a vzdělání.


Člověk, to zní mi HRDĚ!
proto zůstaňme radš
U JEDNOM JEN MRDĚ,
a neploďme dětí přes počet!


Společnost podlá tu i tam, nemají si navzájem co vyčítat, tu i tam nedožraná, jen počet kotlet je rozlišuje.


Bilance roku 2009, jenž končí, je následující:
· Současná světová populace - 6 miliard a 816 miliónů lidáků.
· Čistý denní přírůstek mých úhlavních nepřátel - 160 tisíc těch parchantů.
· Počet vyrobených aut, těch smrdutých nečistých strojů - 52 miliónů.
· Ztráta zalesněné plochy - 11 miliónů hektarů, tj. území zhruba o velikosti ostrova Kuby, jež ta pakáž škodlivá vykácela!
· Počet vyhubených druhů - 140 tisíc.
· Jedovaté chemikálie vypuštěné lidáky do ovzduší, půdy a vody - 10 miliónů tun.


Čím více přesahují míru práva a pocty, které zákony přiznávají ženám, oč jsou nad přirozený poměr obou pohlaví, tím více zmenšují počet žen, které jsou skutečně účastny této výhody, a ostatním ženám ubírají z jejich přirozených práv právě tolik, kolik přidaly oněm.


Následující tabulka nás seznamuje s tím, jak postupně s letopočtem rostl a narůstal počet potenciálních čtenářů ( = gramotných) ve střední Evropě:

1700
15%
1800
25%
1830
40%
1870
75%
1900
90%

Dnes je to možná těch slavných 99,99%, jako u komunistických voleb, ale stejně nikdo nic nečte, nerozumí, nechápe... - nemá potřebu.


Mezilidské vztahy se pomalu stávají nemožnými, což zmenšuje počet anekdot, z nichž se skládá život.


O plebejcích povím jen to, že ti vskutku jenom rozmnožují počet žijících; i nezaslouží si zvláštní pověsti a chvály za vynikající skutky.


Větší počet je silnější než jedinec. Ale kdybychom byli váženi na vahách, pak by ovšem ten, kdo je těžší, musil vážit víc.


Divadlo dává vidět vše a šetří diváka, aby mu nebylo nic si domýšlet. Proto uspokojuje největší počet.


Srpen je vždy nervní měsíc: léto se pomalu chýlí ke konci, lidákům pomalu končí prázdniny, a tak si ještě naposledy hledí užít přírody, proto jich je všude plno; začínají žně, což také zvyšuje rachocení a počet lidáků venku a vůbec všichni střečkují tak otravně, že bych je nejradši vyvraždil. Neznám přesné měsíční statistiky vražd, ale domnívám se, že právě v srpnu jich musí být největší počet.


Noc už je teplejší, zato však konec pracovního týdne vylákal do ulic zvýšený počet lidského ksindlu. Mohl to být perfektní den, ale nic není dokonalé. S lidáky tedy určitě ne.


Kdyby nepřišla tato válka, tak by Říše ani za deset let neměla o mnoho víc obyvatel než dnes, počet Rusů by však mocně vzrostl.


Nemůže zajímat, kolik miliónů dolarů ten který film vydělal na tržbě nebo kolik filmových cen získal, ale pouze to, jaký dojem udělal na mne, nikoli na druhé, po nichž mi nic není a jejichž nevkusem právem pohrdám. Z podružných věcí mě mohou nanejvýš zajímat třeba takové údaje, jako je počet cenzurních zásahů, stíhajících nějaký film, množství jím uražených maloměšťáků, mravokárců a buranských hňupů, dále mě může zaujmout třeba počet infarktů a samovolných potratů, vyvolaných dotyčným filmem.


Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi.


Stejně je to zajímavé: oficiálně má tohle mé rodné městečko relativně pořád stejný počet obyvatel, ale přitom se za uplynulých čtyřicet let postavilo již tolik nových panelových sídlišť a rodinných domků na jeho okrajích, že by se tam vešlo skoro ještě jedno takové městečko.


V nekonečném množství převratů, jež naše zeměkoule prodělala, bylo lidstvo někdy četné, jindy velmi vzácné. S lidmi stalo se totéž, co se dnes děje se slony, lvy a tygry, jejichž počet se velmi zmenšil.


Není-li za den dostatečný počet nějakých pokusů sebevražedných, úrazů a podobně, jest třeba vymyslit si různé věci, které by zajímaly čtenáře.
(Hašek: Jeden den v redakci Českého slova)


Parlamentní princip většinového rozhodování odmítá autoritativní osobnost a staví na její místo počet daného houfu a hřeší tím proti základním aristokratickým myšlenkám přírody.


Sáně, vozy, káry, rychlé valníky -
jeden člun by nesnes ten počet veliký.


Kdyby musel moderní vzdělanec sám zabíjet zvířata sloužící mu za potravu, stoupl by nesmírně počet vegetariánů.


Čtvrtina mladých párů je neplodná, počet spermií v ejakulátu rapidně ubývá, téměř každé těhotenství je rizikové, polovina skončí samovolným potratem. Atd. O všemožných projevech a známkách právě probíhajícího rozkladu se není třeba sáhodlouze rozepisovat, to by bylo nadbytečné a nudné, neboť to vidí každý všude okolo sebe.


Už nemám přátele, jen spoluúčastníky. Zato jejich počet vzrostl, je jich celé lidské pokolení.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm