Roznítilo se mé rozhořčení

23. prosince 2015 v 14:35 | Misantrop

Protože mě uráželi vším tím, co svýma rukama udělali, roznítilo se mé rozhořčení na toto místo a neuhasne.
(Bible: 2. Královská)


Rozhořčení samo plodí verše.


Mečem na nepravosti je rozhořčení.


My jsme neškodní, na rtech máme slova míru a dobra, ale zatím nikdo nevzbuzuje více rozhořčení, víc nenávisti.


Skoncuj v rozhořčení, skoncuj s nimi!
Rozhořčením stíháš lidi a je ti to k chvále.


"To je nějaký zločin, když si starý zálesák postaví v lese stan? Čeho jsem se to dočkal? To se mi za celých dvacet let mé kariéry čundráka nestalo, aby na mne lidi kvůli tomu volali policii! Co je to za pitomou dobu?", přidal jsem si ve stupňovaném předstírání spravedlivého rozhořčení nad stavem dnešního světa.


Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy.
Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali.
*
K vítězství mi dopomohla vlastní paže, oporou mi bylo moje rozhořčení.


S těžkým srdcem začínáme analyzovat a s rozhořčením vidíme, že náš duševní zrak neodhaluje fialky a konvalinky, nýbrž exkrementy.


rozhořčení vzplane jako oheň a bude hořet, aniž je kdo uhasí, a to pro vaše zlé skutky.
*
Vezmi číši vína rozhořčení a napoj jím všechny pronárody.


To jsem sám několikrát poznal, jaké rozhořčení je schopna vyvolat moje překvapivá sebeobrana a zdárné odražení útoku!


Nebudu znát soucit. Tím se dovrší můj hněv, upokojím své rozhořčení proti nim, a tak se potěším. I poznají, že mé rozhořčení proti nim se dovršilo.
*
Budeš předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu, až budu nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním.
Proto řekni horám a pahorkům, potokům a údolím: Hle, mluvím ve svém rozhorlení a rozhořčení.


Brankář Vršovic když viděl, že míč proletěl brankou, vykřikl: "Ježíšmarjá." Jeden z diváků se nezdržel spravedlivého rozhořčení a řekl: "Tos měl, lumpe, dřív myslet na pánaboha!"
(Hašek: Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona)


Jednou, ještě když jsem byl malý a slabý kluk, jsem se zamkl na záchodě, kam jsem utekl před terorem (výchovou) krotitelů. Tam jsem, pln hrůzy a spravedlivého rozhořčení, přísahal krotitelům strašlivou pomstu, až dospěji a převýším je silou.


Nic víc nedopálí, než když se nějaký hladkosluchý ťulpas ve vznešeném rozhořčení rozhorluje nad některou maličkou hudební nehodou, která uráží jeho nadmíru něžný sluch, ačkoliv mu týž sluch příštího dne nebrání obdivovat vřískavou škálu, s kterou nějaká oblíbená zpěvačka týrá současně nervy i duši.


Ve dne v noci se mi honí v hlavě zlé myšlenky a v duši se mi zahnízdily city, jež mi kdysi byly neznámé. Teď znám nenávist i opovržení, rozhořčení i pobouření, i strach.
(Čechov: Ze zápisků starého muže)


Nic jim nemůže býti tak odepřeno jako rozhořčení nad tím, jak úhrnem vypadá svět. Rozhořčení je výsada čandalů.


Na bolest odpovídám nářkem a slzami, na ničemnost - rozhořčením.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Teď je to jenom živé rozhořčení,
hněv, jehož zavilost se ničím nepozmění.
(Molière: Amfitryon)


Odstřelím úděsné myšlenky filozoficky obílených hrobů a cynicky se budu ve spravedlivém rozhořčení vysmívat!


Ó jé!... Jako bych už slyšel pohoršené výkřiky lidumilů:
"To je netvor! Vždyť on nemá rád lidi!"
Nechte si však svoje rozhořčení a otevřte někdy stránky novin nebo si zapněte rádio či televizor.


Dnes to vyžaduje další nekonečné ponížení a utlačování, které bude trvat opět celá staletí, než znovu vzplane rozhořčení!
(Arcybašev: Sanin)


Ale to je možné jen v Čechách; v každé jiné pořádné zemi by byla takováto nájemnice s jedním uřvaným čoklem vyhozena bez pardonu na ulici, pokud by ji dřív vzedmutá vlna všeobecného rozhořčení patřičně neumravnila!


Munatius vypravuje, že příčinou jeho rozhořčení nebyla Catonova nedůvěra, nýbrž jeho přezíravé chování vůči němu a jakási osobní žárlivost. Na jeho klidnou stížnost se mu dostalo strohé odpovědi, že velká láska, jak říká Theofrastos, je často příčinou nenávisti. Cato pokračoval: "I ty se domníváš, že pro svou velkou lásku ke mně se ti dostává méně úcty, než si zasloužíš, a proto se horšíš."


Ideologie je věda nejen nudná, ale přímo drzá. Něco jako člověk, který by nás zastavil na ulici a navrhl nám, že nás bude vyučovat chůzi. "Copak nechodím už dvacet let," odpověděli bychom mu, "a nechodil jsem velmi dobře?" To ovšem nic nemění na skutečnosti, že tři čtvrtiny lidí chodí špatně a tak, že se brzy unaví. Lidé, kteří by odmítli s největším rozhořčením drzou nabídku, jsou ti, kteří chodí nejlépe a kteří vynalezli pro svou vlastní potřebu jakýsi nedokonalý způsob dobré chůze.


Atentáty anarchistů bez přestání opakovaly se po celý týden. Bylo mnoho obětí; téměř všechny pocházely z nejchudších vrstev. Tyto zločiny vyvolaly všeobecné rozhořčení.
Mezi tím skončilo vyšetřování prvních předběžně zadržených. Za jiných okolností by se patrně důkazy proti nim nashromážděné zdály nedostačující; v tomto případě je doplnila nejen horlivost soudců, ale i rozhořčení veřejnosti.
(France: Ostrov Tučňáků)


Atalanté stanovila tuto podmínku: »Kdo mě bude chtít získat za ženu, musí se mnou napřed závodit v běhu. Kdo nade mnou zvítězí, toho si vezmu. Kdo však podlehne, zaplatí to svou hlavou.«
Byla to krutá podmínka, ale přesto se přihlásilo mnoho ženichů v naději, že ji splní a získají Atalantu za ženu. Když zase jednou běželi o závod, vmísil se v množství diváků i Hippomenés, mladík ze vznešeného rodu a oslnivě krásný. Chystal se podívat na nerovný zápas a již napřed v rozhořčení volal: "Cožpak stojí některá žena za tak těžkou zkoušku?"


Byl jsem rozhořčen, že ve státě, kde si nárokoval slovo a kritizoval každý poloblázen, ano a byli tací dokonce i v Říšském sněmu jako "zákonodárci", mohl nositel císařské koruny dostávat "nařízení" od nejslabší instituce a žvanírny všech dob.


Stále s myslí rozhořčenou nemohu zapomenout na včerejší vražedný večer. To nebyl myslivec, to nebyl hajný, to byl bouchal. To snad nebyl ani bouchal, to byl pytlák - vždyť nechybělo mnoho k tomu, aby nejen svou oběť hledal z auta s rozsvícenými dálkovými světlomety, ale aby ji také tímto vyloženě pytláckým způsobem uštval a ulovil! To byl parchant!


Doufám, že od slavnostního autodafé na počest mých misantropických spisů chytnou plamenem také domy seběhnuvšího se vůči mně rozhořčeného lidu, připraveného vždy k lynčování svých odpůrců.


Piš si, blbý člověče,
že moje bude pomsta:
nenávistí rozhořčen,
Já zničím tě - a basta!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm