Vražda a zase vražda!

26. prosince 2015 v 14:06 | Misantrop

Vražda a zase vražda! Srdce, přestaň tak tlouci,
vždyť to byl jenom hmyz, vždyť jsou to jenom brouci.


Pro mne vražda nespadá do žádné zvláštní kategorie. Všechny hříchy jsou vražda, tak jako celý život je boj.


V kuchyni to smrdí jako v krematoriu - vražda!
Marně si drhneš potřísněné ruce
Tu vinu stejně nesmyješ - vražda!
Pohled hodný Domu hrůzy - vražda!
Každá koruna vydaná na maso zvedá řezníkovu sekeru - vražda!
Kdo se podílí na vraždě, je sám vrahem!


Existuje konsekventně už jen jediný čin, a to je vražda, zabití člověka, zbavení života jako msta za život.


Ano, je to zlo, je to dokonce vražda prvního stupně, ta nejzločinnější! Člověk nezabíjí z hladu, živit se přece může snadno nenásilně, jako Já; vražda zvířete je však předem pečlivě připravovaný zločin, plánovaný, plánovitý, podlý, vědomý, často pohlcující spoustu času a zbytečné námahy, nesnadný, vyžadující plno dalších nákladných prostředků; není to nevinné, jako když šelma zatíná své drápy a zuby do masa, když zabíjí kořist - ba i to slovo "kořist" je nesprávné, neboť dravec "nekořistí": to, co uloví, mu náleží právem přirozeným -; to člověk v plném významu toho slova kořistí: bere si, co mu právem přírodním nepatří; a jen člověk si dokáže - musí dokázat! - svůj zločin rozumově zdůvodnit tak, aby se již vražda neškodného zvířete nejevila zločinem proti přírodě a on se za svůj zločin nemusel stydět a tajit se s ním před nelidskými bytostmi s mnohem vyšší úrovní vědomí - před misantropy.


Líbí se mi Himmlerova soukromá averze k vraždění zvířat, již vyslovil takto: "Jak můžete mít potěšení z toho, střílet ze skrytu na ubohá zvířata, která se tak nevinně, bezbranně a aniž co tuší pasou na pokraji lesa? Protože to je, když se na to pořádně podíváme, čistá vražda."


A víte, co bylo vůbec prvním kulturním činem člověka? - Byla jím vražda - zabití neškodného zvířete. A hned na druhém místě i vražda jiného člověka.


Člověk obtížený vraždou spěje k jámě; nikdo ho nezadržuj!
(Bible: Přísloví)


Vražda, řev a umírání!
Strach a křídel třepotání!
Jaký ston a jaký skřek
zalétá k nám do výšek!
Ptáci jsou již vyvražděni,
v jezeře jich krev se pění.


George Washington:
Činy proti svobodě by se měly posuzovat stejně jako vražda.


Jeden týden se stalo, že nikdo nikoho nezabil ani neokradl. Vyslovil jsem nad tím své politování v redakci a prohlásil jsem, že život nemá pro mne žádný půvab, když se lidé nevraždí.
Nějaký neznámý člověk seděl naproti mně. Byl to starší pán, který za chvíli, když se důvěrně rozhovořil, mně sdělil, že přijel do Prahy, aby se pobavil.
Udělal jsem takový ztrápený obličej, že sebou ulekaně trhl.
"Vy jste přijel do Prahy se pobavit?" zvolal jsem skepticky, "vždyť v Praze není zhola nic! Celý týden nebyla spáchána ani jedna loupežná vražda, nikdo se nezastřelil, žádné násilné smilstvo, a vy jedete do Prahy se pobavit."
(Hašek: Z trampot lokálního referenta)


My jdeme vraždit, ale život jest jen jedna vražda!
(Klíma: Soud Boží)


Zakázal bych jim žrát maso, s výjimkou masa lidského. Ať se pobijou sami mezi sebou, až je přepadnou chutě na kus flákoty! Zabití člověka by proto nebylo trestné. Vražda zvířete by se však krutě trestala zavěšením za krk na řeznické háky pomocí struny od klavíru.


A napadá mě, že ani jedna ojedinělá vražda člověka není tak úplně zanedbatelným činem, jakkoliv se takový čin zdá být možná titěrně malým, marným a bezvýznamným oproti třebas válečnému krveprolévání nebo morové pandemii. Ani vražda jediného člověka není tak úplně bezvýznamná, neboť zabitím jednoho člověka - nejlépe ještě nedospělého, dokud nestačil nikoho dalšího zplodit - zabijete s ním zároveň i všechny budoucí milióny lidí, to jest všechny jeho potenciální potomky, kteří se tak díky jediné vraždě člověka už nikdy v budoucnosti nezrodí!


Bezpráví se in concreto nejplněji, nejvlastněji a nejhmatatelněji vyjadřuje v kanibalismu. Nejblíže tomu je vražda. Jako v podstatě stejnorodé s vraždou a odlišující se od ní jen stupněm je třeba nahlížet úmyslné zmrzačení či pouhé poranění cizího těla, dokonce každou ránu. - Dále se bezpráví podává v ujařmení jiného individua, v jeho zotročení; konečně v zásahu do cizího vlastnictví, což, pokud je toto vlastnictví sledováno jako plod práce vlastníka, je v podstatě stejnorodé se zotročováním a má se k němu jako pouhé poranění k vraždě.


Když vrah páchá vraždu, je to způsob, jakým se věci dějí - způsob, jakým v tom člověku funguje příroda, jak skrze něj páchá vraždu.


Masová vražda je průvodní jev technologického pokroku.


Prof. Vondráček: "Pozoruhodná je její emoční chladnost. Kdyby zavraždila rodiče nebo někoho ze školy, bylo by to emoční. Ale ona dává přednost velké, doslova světové vraždě."


Pravím - nežvaním!
Důvody hned tu jsou též:
"Vždyť v pravdě lidským jednáním
lstivost je - vražda - loupež...!"


Požíráme se navzájem, ale přitom prohlašujeme život za něco posvátného a nemáme odvahy si přiznat, že život je neustálá vražda.
(France: Komická historie)


Vražda je poslední možnost, jak mít užitek z druhého člověka.


Nastává rej čarovných sil a stará bába Vražda, kterou svým vytím k dílu zburcoval ponocný vlk, se kradmým krokem krade za svým zlým posláním, potichoučku jako duch.


Je to jen vražda a dělá to přece každej boží tvor, jakýmkoli způsobem, stačí se podívat do lesa: jeden druh vraždí druhej, jenom my, lidi, vraždíme všechny ostatní a k tomu navíc vraždíme taky les a tomu všemu říkáme průmysl. Ale znám spoustu lidí, který bych zavraždil hned - zasloužili by si to.


Někdy mě napadá, že vražda není tak úplně nemorální.


To furt čteš, furt to čteš: dajaká vražda, toto, znásilnění, únose... A kde se to rodí? V porodnici. A na to mám dávat prachy, na nějaké vrahy sexuálně úchylné? Na to zapomeňte!


- Vražda pro peníze u nás neexistuje.
- Co? Mohl bych ti vyjmenovat asi patnáct vražd pro peníze, počínaje oloupeným taxikářem a konče babičkou, kterou zavraždil vnouček jenom proto, že mu odmítla dát bůra na biograf.


Hýřivě dává země jak bohatství, tak také pokrm
lahodný, dává co jísti, a bez vraždy, prolití krve.


Film je v mých očích jen veřejnou výzvou k vraždě.


Křesťanství děkuje za svůj nerušený vývin vraždě a kuplířství.


Chcete se dovolávat Boha k neobyčejné vraždě. Když se dva honci prasat pobijí, ženete je před soud a odsuzujete pro pár bezvýznamných ran. Sami ale tisíce lidí ženete do války, kde nutíte je zabíjet se navzájem, pro zájmy jednotlivce, který náhle prohlásil, že je uražen. A poněvadž sám nemá tolik odvahy se řezat, prohlašuje to za urážku státu, zbaví rodiny živitelů, navádí tisíce lidí ku žhářství a vy, kteří hlásáte lásku k bližnímu a vraždu pokládáte za smrtelný hřích, asistujete každému zákeřnictví a před bitvami modlíte se, aby to dobře dopadlo.
A jak jinak si to slovo dobře představujete, než ve formě "vraždy"? Ovšem že to jmenujete jinak. Vlastenectvím, statečným činem obhájců vlasti a podobně.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm