Všechno je zbytečné

27. prosince 2015 v 13:38 | Misantrop

Všechno na tomto světě je zbytečné. Všechno je zbytečné. Vědy i lidi... I vy jste zbytečný... Třebas jste dobrý člověk a věříte v boha, i vy jste zbytečný... Tak jsme se tu nacpali a nachlastali, a nač to všechno? Je to tak... To všechno je zbytečné.
(Čechov: Myslitel)


Smutná a stálá zkušenost činí zbytečným důkaz, že lidé jsou zlí.


Vytvářet další pokračovatele je zbytečné a kontraproduktivní.


Epikúros podal důkaz, jak namnoze člověčí srdce
se na vlnách smutku a starosti zbytečně zmítá.


Život, který známe a s nímž máme co dělat, je staré, zvětralé haraburdí; kromě toho, že je odporný, je ještě také zbytečný.


Kolik zbytečných zpráv jsem nucen konzumovat každou vteřinu!


I v této poměrně svobodné zemi se většina lidí z pouhé nevědomosti a pomýlení tak zatěžuje pochybnými starostmi a zbytečně lopotnými pracemi, že si jemnější plody života ani nemohou utrhnout.


Jak zbytečné je pro mne vaše snažení, mí spoluobčané!
(Thoreau: Chůze)


Říkal jsem si: měli mi dát k přečtení Sada před vším ostatním! Kolik zbytečné četby!


Člověk, který se vyhýbá zbytečné bolesti, nebude asi příliš ochoten podstupovat riziko, nepříjemnosti nebo dokonce oběti o vlastní újmě pro něco "vyššího", jako je třeba stát, vlast, budoucnost lidstva...


Lidstvo je zbytečné břemeno Země.


Veškerá moje práce informatika spočívá v rozmnožování údajů, jejich následném porovnávání, ve vytváření kritérií rozhodování. Nemá to žádný smysl. Po pravdě řečeno je to spíš škodlivé; zbytečné zaplácávání buněk.


Boj proti přírodě neutuchá. Hlavně, že má někdo práci. Že je naprosto blbá, zbytečná a beze smyslu, to nevadí; hlavně, že je placená.


Ve styku a kombinacích psaného jazyka některých lidí oživuje celý poetický svět, který většina vysoké společnosti již nedovede postřehnout ani uhodnout. Když se s nimi o tom mluví, zlobí se, rozumují, dokládají, popírají, křičí a chtějí, abychom jim to ukázali. To by byl zbytečný pokus. Jestliže to necítí, nikdy nepochopí.
(Maupassant: Studie o Flaubertovi)


Každý má žít a umírat sám, nikomu nic nedávat, od nikoho nic nebrat, po nikom nic nechtít, nikomu nepomáhat, nevšímat si nikoho, každému se raději už zdálky vyhnout - a hlavně nemá mít nikdo děti. Ubylo by zbytečných hádek a rozbrojů a nakažlivých nemocí a na světě by byl větší klid, mír a svoboda.


Soucit s člověkem? Zbytečná starost. Jsou chytří dost. Tak ať se starají sami o sebe.


Hloupým sporům, rozbrojům a hádkám se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.


Chodit mezi lidi je nejen bezpředmětné, zbytečné, enervující a frustrující, ale je to také arci značné bezpečnostní a zdravotní riziko.


Miroslav Dolejší:
Když máte hlad, vidíte, jak lidé různě reagují. Jeden naříká, druhý zase mluví o jídle a ti nejlepší prostě mlčí. Hlad buď vydržím, nebo ne. Všechny komentáře jsou zbytečné.


Kdybych měl u toho ještě docházet do nějakého nesmyslného zaměstnání, kde bych ztratil denně polovinu a víc drahocenného času na nesmysl zvaný "práce", nepřečetl bych nic a prožil bych zbytečný život nevzdělaného hlupáka.


U všech stran takzvaného občanského zaměření se při politickém zápase jedná ve skutečnosti o pouhou rvačku o parlamentní křesla, přičemž postoje a zásady se házejí přes palubu jako zbytečný balast.


Večer, když sedával ve velké místnosti skoro sám a připomínal si dojmy z prožitého dne, často mu najednou všechno začalo připadat zbytečné, nesmyslné a nepochopitelné.
"A vůbec bych poslal k ďasu všechno zbytečné, co mi brání žít prostě, jako žijí kozli nebo třeba kohouti."


A protože lidská práce už nebude zapotřebí, masy budou zbytečné, budou neužitečným břemenem systému.


Vychází tolik zbytečných knih! Ale kdo hledá, najde!


Je naprosto zbytečné, předhazují-li si obě pohlaví jako výčitku či výsměch svou roli při přežívání lidského druhu. Je to zbytečné a neprospěšné, ale pro misantropa je to příznivé znamení. Kdyby totiž do budoucna mělo toto osočování mezi pohlavími lidské rasy pokračovat, mohlo by to lidstvo značně oslabit.


Lidé jsou zlí a divní. K čemu jest potřebí ran a nadávek a vyhrožování? Proč nedovedou pochopiti, jak je to zbytečné všecko?
(Olbracht: Rasík a pes)


Odjakživa jsem věděl, že nechat se obluzovat ženskými a drogami nikam nevede - rozhodně ne k mému cíli! Když jsou pak totiž všechny nízké pudy konečně po nekonečném boji, vzdychání a slzách ukojeny a všechny vášně opadnou, zbude jen vystřízlivělé podivení, hořkost a pocit trapnosti z oddání se něčemu tak pomíjejícímu a bezcennému, co však přitom vyžadovalo tolik zbytečného trápení a tolik nicotné námahy.


Je zcela zbytečné mi domlouvat.
V tom směru nehodlám dbát žádných cizích rad.
Věk, v kterém žijeme, je rájem zkaženosti.
Nestojím o lidi. Mám styku s nimi dosti.
V tom zdá se zbytečné mi vnucovat svůj soud!
Co byste mně též chtěl a mohl namítnout?
Měl byste odvahu mi tvrdit bez zardění,
že to, co děje se, nic konec konců není?
(Molière: Misantrop)


Lidský život je všude tvořen několika stejnými věcmi a stejnými jednoduchými vztahy a je zbytečné cestovat kvůli tomu, abychom v něm objevili něco nového.


Lékaři by pošli hladem, kdyby všichni pacienti byli jako já, stejně ovšem advokáti, úředníci a podobné funkce, zbytečné u zdravých a moudrých lidí - kterých je ovšem stěží pět v Evropě...


Byla jsem spoluvoják tak loajální, že bych s radostí umřela, kdyby vynalezli prostředek, díky němuž by ženy najednou byly zbytečné. Snad přijde doba, myslela jsem si, kdy se ukáže, že ženy jsou zbytečné, kdy bude možno uchovat jejich vaječníky a zbytek vyhodit do kanálu.


Jestliže na nás nějaká věc nedoléhá těžce svou přítomností, pak je zbytečné rmoutit se jejím očekáváním.


A při mém pohřbu, vpravdě jen domnělém,
všech žalozpěvů, škaredých vzlyků, slz
se vzdejte, ztlumte hlas a vposled
zbytečné obřady nekonejte.
(Horatius: Ódy)
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm