Všichni chtějí naše dobro...

29. prosince 2015 v 14:37 | Misantrop

Všichni chtějí naše dobro. Nedejte si je vzít!


Kněz chodil na Bílou sobotu po své farnosti, a jak je obyčejem, vykrápěl domy svěcenou vodou. Došel do domu malíře a svěcenou vodou pokropil i několik jeho obrazů. Malíř se otočil a dopáleně se zeptal, proč kropí jeho malby. Kněz odtušil, že takový je zvyk, že je to jeho povinnost, že je to prospěšné a že kdo dobro činí, dobro může očekávat, neboť jak slíbil Bůh, za každé dobro vykonané na zemi dostaneme shůry stonásobnou odměnu. Malíř počkal, až páter vyjde z domu, postavil se v patře k oknu, vychrstl na něho vědro vody a řekl:
"Tady máš stonásobnou odměnu shůry za to dobro, které jsi vykonal, když jsi mi svou svěcenou vodou zničil polovinu obrazů."
(Leonardo da Vinci: Malíř a kněz)


Slast je počátkem a konečným cílem blaženého života. Neboť jsme poznali, že ona je prvním dobrem, nám vrozeným. Z ní vycházíme při každém aktu volby a odmítnutí a k ní se obracíme, když používáme tohoto pocitu jako měřítka při posuzování každého dobra. A ačkoliv je to první dobro a nám vrozené, nevolíme si proto každou slast, ale leckteré slasti přecházíme, když hrozí nebezpečí, že nám z nich vzejde více obtíží.


Slovem pravdy nám Epikúros určil,
v čem nejvyšší dobro, kam tíhneme všichni,
tkví, a ukázal cestu, jak pěšinou prostou
a přímým směrem se k němu můžeme dostat.


Měli bychom dobrovolně sami sebe postupně zlikvidovat pro dobro lidstva i planety.


Ale je někdo skutečně tak nesobecký, aby si přál vlastní smrt pro dobro života na naší planetě, kde lidstvo hraje úspěšně roli parazitujích vetřelců?


V sobě hledejme spíš dobro, žijme sobě ze svého.


Starý Kadmos nevěří ani v dobro ani ve ctnost. Ví, že lidé jsou špatní, a že bozi, mocnější než lidé, jsou ještě horší. Bojí se jich; hledí je uchlácholit krvavými oběťmi. Nemiluje je. Miluje toliko sebe.


Novinkou je, že mě zase ženou z práce k doktorovi, tentokrát pro změnu k očaři. Furt něco. Furt vás s něčím někdo otravuje, něco se porouchá, rozbije, onemocní... Ani kvůli tomu očaři nemohu opustit lágr, poněvadž mě objednali na víkend. Ironií je, že to zřejmě s takovýmto nevhodným termínem mysleli pro moje dobro - leč opak je pravdou.


Nechci se na ně ani dívat; na ty jejich blbé, odulé tváře bez výrazu, zrudlé z horka a z teplého piva. V obličeji se jim nezračí jediné dobro, jediná ušlechtilá myšlenka. Jsou jen na obtíž.


Vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
(Bible: Římanům)


Ze všeho vyčuhuje stále to smířlivé a zhoubné přesvědčení o nutnosti nápravy a zachování Rakoviny na této Zemi; dětinská víra v možné dobro člověka - rakoviny Země.


Já přece chci pravé dobro! Chci odhalit nedostatky, které dříve nebo později musí vyjít na světlo!


"Co jest dobré?" se ptáte. Býti statečný je dobré. Ať si povídají holčičky: "Dobro je, co je hezké a zároveň dojímavé."


Jen burcování líných kaprů z jejich prašivé pohodlnosti, zákony zabezpečené, znamená dobro lidstva vůbec!
(Klíma: Bílá svině)


Každé "dobro", jež přinese příští "pokrok", stane se nikoli lehce dostupným, chtěným a svobodně zvolitelným, nýbrž povinným!


Doba dětství jest dobou, ve které pro celý budoucí život má se dětem vštípit jen samé dobro, a celé okolí má působit na dětskou duši svým příkladem.


"Dobro o sobě", dobro vyznačující se neosobností a obecnou platností - výplody mozku, jimiž se vyjadřuje úpadek, poslední vysílení života.


Lidé chtějí člověka ponížit a pak mu teprve chtějí prokázat dobro - ale nikdy ho nechtějí pozvednout a poté oslavit.


Mezi policajtství patří skoro každé míchání se do cizích věcí, "zasahování", "urovnávání", "napravování" i pomáhání: skoro vždy skrývá se tu "péče o celek", "snaha o obecné dobro" atd.; a i pod činy zdánlivě altruistními šklebí se pravidelně nějaké "dělání pořádku".


Nevděčný a zlomyslný lid
dobro ti splatí záštím, a ne díky,
a právem, proč by fíkovník měl nést
uprostřed trpkých jeřábů své fíky.


Já jsem vlastník lidstva a nečiním nic pro dobro druhého lidstva.


Dobro, Krása a Pravda. Ve službách těchto abstrakcí se vedly války, byly nastolovány tyranie, ničeny kultury a vyhlazovány národy.


Kde začíná dobro. - Čím tupější je oko, tím dále sahá dobro!


A na tváři a na čele
poklidném, mírném, výmluvném,
prozradí úsměv nesměle
dobro, jež je tu domovem,
dny v čisté lásce probdělé
a srdce vlídné k tvorům všem.
(Byron: Jde v kráse)


Nejsilnější zkouška charakteru: nedat se zničit svůdností dobra. Dobro jako luxus, jako raffinement, jako neřest.


Hrdina může být rád, že bude za spáchané dobro potrestán jenom latentním opovržením nesnášenlivé a závistivé veřejnosti, v jejímž zájmu chtěl něco dobrého vykonat.


Když vám někdo slouží, neříká tím: sloužím vám, protože vám chci způsobit dobro. Říká tím pouze: dělám to proto, abych vás mohl ponížit.


Jako oku prospívá ta barva, jejíž život a půvab zrak posilují a osvěžují, tak je třeba, abychom svou mysl obraceli k takovým pozorováním, která jí zároveň s potěšením nabízejí její vlastní dobro.


Lidem se prokazovat dobro nevyplácí.
(Misantrop: komentář k filmu: O věcech nadpřirozených)


Inženýr Pánek: "Vždyť ta regulace přinese lidem dobro!"
Ryba: "Ta regulace zničí poslední kousek krásný boží přírody. Však ona se jednou příroda vymstí za to věčný opravování!"


Až nás všechny pošlou do koncentráku, kde už vlastně stejně jsme, také v tom budou ty choré mozky spatřovat dobro.


Lidé úplně přirozeně dychtí po ubližování, a to i v tom případě, kdy konají dobro.


Tak všechen svět se ve zmar řítí,
sám pojem dobra klesá v rum -
Jak lze tu smysl vypěstiti,
jenž míří k práva základům?
Tam, kde jen krásy, kde jen dobra vznět,
tam, do samoty! Tam si stvoř svůj svět!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm