Všichni lidé jsou jankovití blázni

15. prosince 2015 v 12:59 | Misantrop

Ne že bych se chtěl nestoudně vyloučit z území bláznovství. Pocházím z něho a patřím do něho, přiznávám se. Všichni lidé jsou jankovití blázni. V Lotrinsku není nadarmo Fou (Jankov) vedle Tou(l) (Všechova). Všechno je jankovité. Šalomoun řekl, že počet bláznů je nekonečný. Z nekonečnosti se nemůže nic oddělit, nic k ní nemůže být přidáno, jak dokazuje Aristotelés. A byl bych vzteklým bláznem, kdybych se nepokládal za blázna, jsa jím. To stejně tvoří nekonečný počet bláznů a vzteklounů. Avicenna praví, že druhy bláznovství jsou nekonečné.


Jak zcela pošetilí v životě si vedou,
však s označením blázni se smířit nedovedou.


Weekly World News vypráví příběh dvou uprchlých francouzských chemiků, Henri Mevela a Jeana-Michela DuPonta, kteří měli údajně v plánu otrávit všechny lidi na naší planetě, aby "ji zachránili před znečištěním a přelidněním". Marc Jubert z Interpolu k tomu dodává: "Mohou být šílení, ale nejsou to blázni."


Oni jsou normální, kdežto my jsme blázni
Ano, zabíjet je přece tak normální


Někteří jsou takoví blázni, že věří, že je může urazit i žena.


Kdo měl kdy čest pobývat dočasně (v nevražedných režimech) mezi tzv. blázny, jistě nezapomene, a potom, uzdraven, srovná svou zkušenost s nuceným a trvalým pobytem mezi "normálními lidmi". Jaký klid, jaká noblesa a ohleduplnost "bláznů", a jak se má snoubit se surovostí, udavačskou mánií a nedopočitatelnou sprostotou "lidí normálních"? Není lidí normálních, jsou jen noblesní blázni, ti po tajuplném právu vyvržení... Jděme tedy s vyvrženými..., ale jak? Jak se přidat?


Raději bych se vzdal své příčetnosti za doživotní svobodu! Blázni jsou svobodní.


Blázni mě nějak přitahují. Tihle lidé si žijí v tajemné zemi bizarních snů, v neproniknutelném mračnu choromyslnosti, kde všechno, co kdy v životě viděli, milovali, všechno, co udělali, znovu pro ně ožívá ve vymyšleném světě oproštěném od všech zákonů, které řídí chod věcí a ovládají lidské myšlení.
(Maupassant: Paní Hermetová)


A to se ještě stále najdou takoví zaslepení blázni, jimž je toto všechno pořád málo. Dokonce jsou někteří idioti schopni tvrdit, že životní prostředí se zlepšuje!


Co ti blázni nadělají s oběťmi, se svátky a procesími, o co všechno prosí bohy, za co se modlí a co si o bozích myslí! Nevím, zda by se našel na světě člověk tak sklíčený, tak utrápený, aby se nedal do smíchu při pohledu na takové pošetilé počínání.


A jak se říkává těm lidem, kteří se ve všem všudy řídí holým zdáním? - Blázni. - Zdalipak tedy my děláme něco jiného?
(Epiktétos: Rozpravy)


Což vy lidé si opravdu myslíte, že my zvířata jsme takoví blázni? Toho se nedomnívejte!


Všichni blázni, milý synu,
ti se snadno obživí;
kdo má rozum, ten má vinu
a za ni trpět musí.


Všichni jsou blázni, jen Já nejsem normální.


Kdo očekává, že po světě chodí ďáblové s rohy a blázni s rolničkami, stane se vždy jejich kořistí či hříčkou.


Konzervativci jsou blázni: úpí nad rozpadem tradičních hodnot, ale zapáleně podporují technologický pokrok a ekonomický růst.


Když později líčil Švejk život v blázinci, činil tak způsobem neobyčejného chvalořečení: "Můžete tam hulákat, řvát, zpívat, mečet, ječet, skákat, modlit se, hopsat po jedné noze a dělat kotrmelce. Nikdo vám neřekne: 'Tohle nesmíte dělat, tohle se, pane, nesluší, to jste vzdělanej člověk?' - Vopravdu nevím, proč se ti blázni zlobějí, když je tam drží. Člověk může lézt nahej po zemi, vejt jako šakal, zuřit a kousat."


Jestliže se mu zdál nějaký skutek hodný obdivu, mohl být jist, že se nelíbil lidem, mezi nimiž žil. Říkával si vždy: "Buď jsou to darebáci, anebo blázni!"


Básník chce žít volně jako žijí blázni.


Oni věděli, jak žít v přírodě a jak s ní vycházet. Nijak zvlášť se nenamáhali, aby ze sebe vymýtili všechno zvířecí. Tuhle chybu jsme udělali my. Byli jsme blázni.


Drahá Olgo, vrať se mi...
P.S.: Ti, o kterých jsem si myslel, že jsou charakterní, sice chtějí, abych se vzpamatoval, abych žil, ale chtějí, abych zapomněl... Co to po mně chtějí? Ubozí blázni!
(Z dopisu do vězení Olze Hepnarové)


Je-li pan Tichý skutečně blázen, jak zlí a závistiví jazykové tvrdí, pak jedině proto, poněvadž, jak říká, "Blázni jsou ti, kterých je míň."


Knihy nám mají připomínat, jací jsme oslové a blázni.


A lidi lítají jako blázni po přecpaných tržištích a nervózně shánějí dárky, povinováni jakýmsi hloupým zvykem, a nazývají to "vánoční pohodou".


Nač, blázni, kazit bláznovství,
když mudrc sám se za mudrce má?
Vždyť je to blázen jako vy:
nechutný světa dík on promrhá.
(Goethe: Nevzrušený poutník)


Mé hlasy nelhaly! Ano, řekly mi, že jste blázni a že nemám naslouchat vašim pěkným slovům ani důvěřovat vašemu dobrodiní.
(Shaw: Svatá Jana)


Mám takovou představu parádní ruksakové revoluce tisíců mladých Američanů, kteří se tu budou toulat s batohy na zádech a všichni to budou blázni zenu, kteří se věnují psaní básní, které se jim najednou jen tak, bez nějakého zvláštního důvodu objeví v hlavě a kteří taky díky neobvyklým a neočekávaným činům dál nabízejí vize věčné svobody pro všechny, pro všechny živé bytosti.


Poslouchat vyzývám ty, co
hanebnou ctižádostí neb láskou k penězům chřadnou,
ty, co rozmařilostí neb žalostnou pověrčivostí
trpí neb jinou snad chorobou ducha: sem ke mně blíž pojďte,
po řadě poučím vás, že všichni jste blázni.
Takoví málokomu se jeví jak blázni - nu ovšem,
neboť chorobou stejnou se zmítá i většina lidí.


Nedávno mě napadlo, že bych mohl sbírat nesmysly z novin, z televize, z vyhlášek a z ulic, ale to bych potřeboval kancelář s padesáti sekretářkami, nesmyslů je stejně tolik jako smutku, všichni už si na ně zvykli, takže zničehonic jsou všichni lidé podobni bláznům, zatímco blázni se mají dobře.


Připadám si jako v blázinci. Do toho Havl. Brodu se odstěhuji asi do místního ústavu pro duševně choré; tam by to mohlo být možná normálnější než ve skutečném světě; ostatně myslím si, že většina takzvaných "bláznů" tamo ubytovaných jsou stejně jen dobrovolní emigranti za hranice našeho šíleného světa tam venku za vysokým plotem tiché ústavní zahrady, jež kdysi bývala v majetku nějakého odloučeného kláštera či šlechtického sídla. Takže oni, ti takzvaní "blázni", budou nejspíš v dnešních neutěšených poměrech to jedině pravé a nové duchovenstvo i nová šlechta.


Ale k čemu všechny ty úvahy? Třeba proto, že jsou to oni domnělí blázni, kteří hýbou pákou pokroku. Bez nich by byl život a celý náš svět stojatou vodou, která zasmrádne, když v ní občas něco výjimečného nezavíří. Podívejte se na některé významné objevy, které pohnuly lidstvo vpřed. Který z nich nebyl na počátku nesmyslem a bláznovstvím v očích těch, kteří nedovedli rozpoznat jejich velikost, v očích obecného průměru, zatímco autoři takových objevů byli označováni za snílky a blázny, zmírajíce hlady v obecném posměchu a opovržení, popliváni nevděkem?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm