Dobrého se málo stává

22. ledna 2016 v 13:58 | Misantrop

Dobrého se málo stává na tomto světě marném, kde nevděčnost a samolibost plodí neřest svou.


"Co je to optimismus?" zeptal se Kakambo.
"To?" řekl Candide. "To je takový zažraný názor, že všecko je dobré, i když je to špatné."


Chval psotu jak chceš, nebude nic než psota a nic dobrého.


Není věci tak nevinné, aby lidé nemohli do ní vpašovat zločinnost, umění tak blahodárného, aby nemohli zvrátit jeho úmysly, nic samo o sobě tak dobrého, aby to nemohli obrátit ve špatnost.
(Molière: Předmluva k Tartuffovi)


Víte přece, že vždycky přijde nějaký princ a přemůže zlé troly a pak je všechno dobré a krásné a ve světě nastane samá radost a samé blahopřání - - a je po pohádce.


"Hleď ať toho na koleje naházíš raději více, než méně!"
"Ano, dobrého nemožno učinit nikdy přespříliš!"


Kdo prokazuje dobrodiní nevděčnému, tedy podlému a špatnému člověku, nečiní nic dobrého, protože podporuje špatné, protože hází své poklady do stoky.
(Klíma: Bílá svině)


Kéž to, co dobré, nepochybně zvítězí!
Ten převzácný bych ráda měla požitek.
(Aischylos: Oresteia)


Nepřichází nazmar dobré, jež se děje mně samému.
Dobré, jež se děje lidem, je ztráta času.


Věci, které jsem považoval za "dobré", byly spíš dobrým mučením, dobrým sadomasochismem. Nic víc.


Všechny dobré zvyky mizejí. Není již přátel. Svět již jen třeští. Chýlí se ke konci.


Vím, že jsou dobré léky, ale nejsem si jist, jsou-li také dobří lékaři.


Ze všeho nejhorší je to, čemu říkám "jezuitský syndrom". To je přesvědčení o tom, že to, co je dobré pro jednoho, je dobré také pro druhého.


Byl nám dán dost dlouhý život, který by bohatě stačil na vykonání největších činů, kdyby byl celý dobře využit; když se však rozplyne v rozmařilosti a nedbalosti, když není vynaložen na něco dobrého, tu nakonec pod tlakem krajní nutnosti cítíme, že život přešel a my jsme si ani nevšimli, jak ubíhá.
(Seneca: O krátkosti života)


Jako všude i zde platí: nové je zřídka dobré, protože dobré je jen krátce nové.


Sbohem, světe! Neboť v tobě nikdo není jmenován svým pravým jménem; lstivý žvanil a kecal je nazýván výmluvným a tichý člověk bláznem nebo fantastou a člověk jemnocitný pomatencem, takže nám prodáváš neřád za zboží dobré a zboží dobré za neřád!


Nevíme nic o tom, co je pro jiného dobré nebo špatné, anebo co chce, ať je to zvíře nebo člověk, ale zaručeně moc dobře vím, co je dobré nebo špatné pro mne, a co chci. Proto je pravdou, že můj soucit se zvířaty vyplývá z mého soucitu k sobě.


1. AE: Proč jsi nás nestvořil lépe? Proč raději nejsme z kovu? Proč nejsme dokonalí jako stroje?
ALTER EGO: Na člověka je to až příliš dobré!


Nietzscheánství je dobré pro osamělé lidi, pro izolované, a já jsem taky takový jedinec.


"To víte, pane, lidi jsou všímaví, a je to dobře, že jsou všímaví."
"To je dobré jen pro vás; máte pak méně práce; ale představte si, že byste měli za sousedy lidi, kteří by vás dnem i nocí špehovali a při sebemenším podezření by na vás hned volali policajty! Takové sousedské soužití by nedělalo dobrotu! Tak v čem je to 'dobré', že jsou lidi takoví nesnášenliví? V ničem."


Klasik hindské poezie Tulsídás už v 16. století dospěl k názoru, že:
Kdo má dobré osrdí,
tomu česnek nesmrdí.


K rozzelenání je nutné jaro. Že nepřichází dlouho - dobře; předčasné jaro nebývá dobré; a kdo žije ve věčnosti, není nedočkavý.


"Co jest dobré?" se ptáte. Býti statečný je dobré. Ať si povídají holčičky: "Dobro je, co je hezké a zároveň dojímavé."


Blázen je, kdo slyší mnoho dobrého,
neroste však přesto moudrost u něho.


Oni té přebujelosti, té chorobě, říkají vysoká inteligence, a dokonce ji mají za hlavní poznávací znamení toho, čím se ("v dobrém") liší člověk od zvířete. Že je to ne v dobrém, nýbrž naopak ve zlém, si rakovina nepřipustí ani tváří v tvář zchátralému stavu celkového organismu, tedy Země.


Nevím, k čemu je dobré být na světě, a každý lidský život mi připadá zbytečný. Všechno, s čím se potkávám, ve mně vyvolává smutek. Přemýšlím, jestli by mi bylo lépe, kdybych totálně zblbnul.


Chci být volný, bez pout, nepatřit nikomu a ničemu, chci mít svobodu, abych mohl dělat, co chci, abych mohl kdykoli odjet, kam mi napadne - tohle je dobré.


V jiném smyslu je ovšem život myslitele nejnákladnější, - nic mu není příliš dobré; a postrádat právě to nejlepší by zde bylo strádáním nesnesitelným.


Zabíjet. Jak to musí být dobré, vzácné, hodné svobodného člověka, povzneseného nad ostatní, ovládajícího své srdce a hledajícího vybrané pocity!


Zlozvyky se drží dlouho; jen to dobré je krátkého trvání.


Je dobré vídat Vznešené a pobývat s nimi je štěstím.


Nikdy jsem neslyšel o filantropickém shromáždění, na němž by někdo vážně navrhl, aby se něco dobrého udělalo pro mne nebo pro někoho jako já.


Štěnice jsou dobré, moskyti jsou dobří, ale blázen musí být zabit.


Jak blízko dobrému je, co je divoké!
(Thoreau: Chůze)


Na dosah měli všecko dobré
a sklizeň jim dávala plodistvá země
od sebe sama, a hojnou a bujnou.
(Hésiodos: Práce a dni)


Jsem taková divná směsice dobrého a zlého... Jen dvěma pocitům jsem zůstal věrný - je to vřelá láska ke svobodě a nenávist k pokrytectví, a nic z toho není pravděpodobně vhodné, aby mi to získalo přátele.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm