Jistota je jistota

6. ledna 2016 v 14:40 | Misantrop

Jistota je jistota a riskovat se nevyplácí.


Pocházím z počestné, přitom však bezvýznamné rodiny, a přesto někdy ráno jsem si připadal jako kralevic, jako hořící keř. Hrálo v tom roli, podotýkám, něco jiného než moje jistota, že jsem inteligentnější než všichni ostatní. Taková jistota je malicherná už proto, že ji s námi sdílí tolik pitomců.


Pozor na lásku, rytíři a rytířko!, budete sami, podepisujete svůj doživotní ortel, nikdo nikdy nic nepochopí, zamknete oči, načež bude následovat ceremoniel, načež bude následovat nejen věčná tma, ale i věčné zapomenutí, a to je jistota, to je na tisíc procent a to je to nejlepší!


Měl Čas. Čas na všechno, co si přál, aby se stalo, takový Čas, že touhu mohla uhasit už jistota, že jednou bude splněna.


Dnes, kdy se situace na politickém poli víceméně stabilizovala, podléháme iluzi, že tato nehybnost a připojištěná jistota znamená svobodu.


Když jsem mu připomínal, že by se měl přece jen vrátit zase k lidem, aby neumřel opuštěn jako zvíře, odpověděl: "Proč mě tak lákáte? Zde je tichá samota bez hněvu, hádek a sporů; jistota před bláhovými choutkami, pevnost proti všem nezřízeným touhám."


Společnost, ve které se ustavičně tvrdě pracuje, více jistoty: a jistota je nyní uctívána jako nejvyšší božstvo.


Laudomia Bonanni: Drogy
Kariéra a jistota jsou zavrhovány, práce je nenáviděná. Naše děti bloumají po světě jako tuláci, vedou kočovný způsob života. Jsou odtrženi od světa dospělých, do něhož ještě ani nezapustili kořeny. Jako by se jim tento svět zdál pochybný.


Důvěra i jistota působily na něho blahodárně. Měl pocit, že je opět zahrnut do lidského okruhu.


Geniální jistota hudební koncepce je u Liszta vyjádřena ihned na počátku hudebního kusu s takovou důrazností, že jsem často po prvních šestnácti taktech musel užasle zvolat: "Dost, mám vše!"


Co nám dává POCIT jistoty není ani tak objektivní jistota, jako víra v naše schopnosti postarat se sami o sebe.


V nastalém chaosu se vynořuje jediná jistota: teď a nikdy dřív pak člověk nevidí zřetelněji, že tento život je poslední naděje, o kterou tu jde.


Tak to šlo v divočině a tak to jde i v civilizovaném životě; neexistuje žádná jistota. Život většiny je jen stálý boj o existenci, kterou nakonec s jistotou všichni ztratí.


Přednáška pojednávala o vývoji státního života od nejprimitivnějšího roztříštění, kdy jednotlivci, každý sám sobě osamělým centrem, žili ve stálé nejistotě - nejistotě před silami přírody a nejistotě před jinými obdobnými osamělými centry - až k dokonalému Státu, jenž je jediným smyslem a oprávněním jednotlivců a poskytuje jim skutečně dokonalou jistotu.


Ach běda, běda! Kde je jaká jistota,
že sláva, blahobyt a štěstí přetrvá?
(Eurípidés: Hekaba)


Samozřejmě, že jsi chtěl lásku. To pro tebe byla jediná jistota; nemohl jsi bez ní existovat. A tak jsi zvolil: obětoval ses.


"Já mám jistotu o jediné věci," řekl doktor. "O tom, že dříve nebo později jednoho krásného dne umřu."
"Jsem na tom lépe než vy," zvolal jsem, "mám kromě toho ještě jistotu, že jsem měl to neštěstí a jednoho hnusného večera se narodil."


Až zjeví se holá jistota, až výsměch zasáhne všechny pověry: náboženské, morální a filosofické, až lidé pochopí, že tam, nad hvězdami, nikoho není, že jsou nikým nechráněni, osamoceni a nešťastni v samé své bytnosti, pak naleznou, co jest jim dělati. Snad zničí neprospěšný svůj život, snad budou zabíjet sebe i ostatní, snad že se spojí ve skutečném bratrství osamocených, jen sobě a vzájemně si blízkých tvorů; ale ať by učinili cokoli, bude to přece jen jistota a bude lepší té nepěkné, dusící muky, jež po tolik věků už na lidstvo doléhá jako zdlouhavá, trapná, nesmyslná a omrzující agónie.
(Arcybašev: Zločin dr. Luriera)


Ať se děje co se děje, ať se stane cokoliv, ať mě stihne, co chce, vždycky budu moci psát. Vždycky najdu jistotu, kterou nosím v sobě a která s ničím a s nikým nesouvisí. To vědomí mě ohromilo.
Je jedna samota, z které mi nikdo nepomůže. Nejsem v ní, ale ona je ve mně. A to je ta nejstálejší pravda, kterou mám, ta největší, jediná jistota, o kterou se nemusím bát.


Dnešní poezie je ve všem opačná. Není spočinutí, klidu ani jistoty, ale není ani jejich hledání.
(Franěk: Doslov ke Zpěvům staré Číny)


Rodina je opravdu ostrov jistoty. Člověk má vždy jistotu, že v rodině najde někoho, koho by zpéroval.


Jak málo vědomé pravdy a jistoty je stále ještě i v tak odpovědných a pokud jde o důsledky tak strašlivých činnostech jako je pedagogika, právo, literatura…
(Čechov: Doma)


Parlament jedná o nás bez nás
Vydává zákony s obecnou platností
Které dávají svobodu a pocit jistoty
Té zdegenerované morální většině
A zotročují a vhánějí úzkost
Do mé a do tvé nevinné duše


Výplatu z banky pořád pravidelně každý měsíc vybírám pro jistotu celou. Bankám nevěřím. Neexistuje zákon, který by nařizoval vrátit mi moje peníze, pokud banka zkrachuje. Doba je nejistá. Krachují podniky, jako teď například jedny sklárny v našem kraji, a jejich zaměstnanci vůbec nedostali mzdu. Nedělám si žádné iluze jistoty.


Kdo je skutečně silný, ten nepotřebuje v panické hrůze do všeho kolem sebe mlátit. To je spíš známka ztráty jistoty o své domnělé síle.


Někdy mám silný dojem, jenž se blíží jistotě, že mě snad pronásledují schválně, když vidí, že se jim chci stůj co stůj vyhnout.


Pravím vám: jediná a nejvyšší rozkoš lásky spočívá v jistotě konání zla.
(Charles Baudelaire)


Konec prosince r. 39: Zničující úder vlny tsunami v jihovýchodní Asii. Měl jsem jen jedinou starost: co zvířata. Ale ukázalo se, že všechna včas uprchla do bezpečí, varována zřejmě svým šestým smyslem, který těm tupým a nevnímavým lidem chybí! To je další potvrzení mé domněnky, která se blíží jistotě, že v hierarchii tvorů stojí zvířata vysoko nad Člověkem!


Nikdo z lidí se už pro jistotu na nic netáže zrcadla.


Nejhorší chátra jistotu ti dá,
žes člověk v lidské společnosti.


Čím jsem starší, tím jsem osamělejší a jediné co je jisté, je fakt, že jednou umřu. A do té doby se budu potácet pořád dál od narození, pořád blíž k smrti a budu dělat věci, které vzhledem k jistotě smrti jsou směšné. Protože jediné, co člověk o svém životě bezpečně ví je, že skončí.


Moudrý člověk v Indii, Číně, ale i v Evropě mohl a může žít bez potřeby individuální postmortality, jakmile přestane uvažovat a cítit antropocentricky.
jistotu, že sám fakt života znamená, že "nemůže vypadnout z bytí".

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm