Můj zrak zostřila zkušenost

14. ledna 2016 v 12:53 | Misantrop

Vím příliš dobře, jak nuzný, zoufalý život mnozí z vás vedete, neboť můj zrak zostřila zkušenost.


Volajíce na pomoc zkušenost z minulých let, s radostí vzpomínáme, že za oněch časů nám postačilo jen zalhat, abychom vyvázli z jakékoli nehody.


Zkušenost získaná studiem dějin filosofie není zkušeností typu "marnost nad marnost", ale je zkušeností, kterou další stratégové získávají z dějin dávných tažení. Čím více máme zkušeností, tím nesnadnější je nás oklamat.


Zle by lidstvo dopadlo, kdyby o jeho dalším osudu měla rozhodnout ostatní zvířata, mající s lidmi už nějakou tu zkušenost, formou přímého hlasování!


Správně řekl Diogenés kterémusi člověku, který ho žádal o doporučující dopis: "Že jsi člověk, to pozná už na první pohled; zdali jsi dobrý či špatný člověk, pozná, ačli má zkušenost rozeznávat dobré a špatné; pakli nemá zkušenost, nepozná to, ani když mu to tisíckrát napíšu."


Z poraněného oka vytrysknou slzy, ze zraněného srdce vzejde zkušenost.


Má-li nám být vypravována pěkná historka, je nutné zapomenout na chvíli na obyčejnou zkušenost.


Henry de Montherlant:
Dlouhá zkušenost mě naučila bát se lékařů stejně jako nemoci.


Ó ano - zkušenost. Když si člověk něco zapíše za uši, vidí příště lépe!


Konfucius:
Třemi cestami můžete dojít k moudrosti:
První je cesta zkušenosti - to je cesta nejtěžší.


V Chotěboři v hotelu Na poště mají lokál, ozdobený různými hesly, a nade dveřmi skví se nápis: "S pravdou ven!" Proto tam z lokálu vyhazují jen pravdomluvné lidi, což vím z vlastní zkušenosti.
(Hašek: Z potulek po Čechách)


Plavidla, šlechtění půdy a zákony, hradby,
nástroje, silnice, látky a podobné věci,
výsady všecky i veškeré životní slasti,
obrazy, básně a mistrovsky ztvárněné sochy,
to přinesl cvik a zkušenost zvídavé mysli.


Jsme lidstvem odmalička vychováváni (v podstatě drezúrováni) k víře v člověka; že je to ten nejlepší možný živočich pod sluncem, vlastně ani ne živočich, nýbrž spíš cosi jako polobůh, a jsme sváděni k víře v humanitu; ale historie, skutečnost i každodenní zkušenost nás poučuje, jak je to všechno falešné a lživé.


Půjdu třebas až na hranici mezi životem a smrtí, abych zjistil, jestli je to možné, nebo ne! A když ne, tak to budu aspoň vědět z vlastní zkušenosti a nebudu moci říct, že jsem se o to nepokusil.


Vzácnou moudrost dá ti hlavně zkušenost dlouhá.


Každá zkušenost dává umělci pocítit, že se vydává do nepravé sféry a že se mu v ní může do jisté míry jen tehdy poštěstit, když sám sebe postaví do falešného světla.
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Když má člověk dlouhou zkušenost, přestává od lidí mnoho očekávat, neboť ti, vcelku vzato, nepatří k těm, od nichž by při bližším seznámení mohl něco získat; tedy ví, že až na vzácné případy nepotká nic jiného, než velmi defektní exempláře lidské povahy, jichž je lepší vůbec se nedotýkat.


Pustit si kdejakou pakáž příliš k tělu, od toho nás zrazuje jak prostý selský rozum, tak i zcela obyčejná zkušenost.


Je-li paměť zvířete mocnou pomocnicí nenávisti k člověku, co teprve zkušenost s člověkem!


V naší myšlenkové tradici byla vypěstována určitá nepopiratelná zkušenost odcizenosti člověka od přírody a osamocenosti jednotlivce tváří v tvář nikoli "hlubině bezpečnosti", ale propasti ontologické nicoty a hrůzy, ať ve verzi křesťanské, nebo materialistické.


Pojem, zkušenost "života", již jedině zná, odporuje u něho jakémukoli slovu, formuli, zákonu, víře, dogmatu. Mluví pouze o tom, co je nejniternější, - všechno ostatní, celá realita, celá příroda, ba i řeč má pro něho pouze cenu znamení, podobenství.


Tato filosofie si nenárokuje vysvětlit bytí světa z jeho posledních důvodů: spíše zůstává u fakt vnější a vnitřní zkušenosti, jak je každému přístupná, a prokazuje její pravou a nejhlubší souvislost, aniž by však vlastně vycházela za ni k nějakým mimosvětským věcem a jejich poměru ke světu.


Zkušenost, učící být v žití nezávislým,
nám dává mnohem víc než všechny knihy, myslím.
(Molière: Škola pro muže)


"Dobře, dobře. Najdu si zaměstnání, ačkoli nemohu slíbit, že právě takové, jež bys nazvala teplým místečkem. Třeba ta zkušenost dodá mému psaní nový rozměr."


Zkušenost mě naučila, že čím abstraktnější něco je, tím méně nebezpečné účinky to má.


Život je krátký, umění dlouhé, příležitost prchavá, zkušenost klamná, úsudek obtížný.


Nezapírám, že lidé-zvířata existují. Vždyť jsem jeden z nich! Avšak tyto obojaké zrůdy trpí nedostatky obou světů, zvířecího i lidského, a radují se též z obou těchto světů, nenáleží však plně žádnému z nich. Vím o čem mluvím, mluví ze mne má vlastní zkušenost.


Zkušenost mě naučila rozeznávat nepřátele od přátel i na ulici. Dokonce se najdou lidé, které vůbec neznám, a přesto vyzařují takové nepřátelství, že raději přejdu na druhý chodník, abych jim nebyl příliš blízko.


Nejpokročilejší fyzikální vědy naznačují, že příčinná souvztažnost a klasická logika vůbec nemusí být nedílnou součástí povahy věcí. I ty nejzákladnější rysy naší běžné zkušenosti mohou být klamné.


Do tanečních jsem se nechal uvrtat jen jednou. Zjistil jsem, že je to ztráta času, a chodil jsem místo toho hrát s kluky fotbal. Vždycky, když děláte něco, co jste si sami nevymysleli, ale co dělají všichni ostatní, nakonec dříve či později zjistíte, že je to nesmysl to dělat, a tak to už neděláte a jste zase o jednu zkušenost bohatší, zase o něco moudřejší.


Zkušenost mě přesvědčila, že zdrojem obdivu a úcty k největším spisovatelům bývá, a to i u lidí, kteří je čtou a píší o nich, jen slepě přijímaný vžitý názor; nevyslovují vlastní soud a nerozpoznali jejich přednosti sami.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Tuze správná je zkušenost, že není dobře slavností zahájit stav, který má déle trvat. Oslavujme jen, co je šťastně dokonáno; všecky ceremonie hned na začátku vyčerpávají chuť a síly, které podněcují naši snahu a pomáhají nám při delší námaze.


Stále nás jakési velké huby přesvědčují, že oproti minulosti, kdy byla takzvaná nesvoboda, máme nyní svobodu. Slova to jsou velkohubá a častá, ale zůstávají právě jen slovy, protože schází jim právě ta náplň, ta zažitá zkušenost s ní, s tou svobodou. Svobodu bychom možná dovedli slovy definovat - horší by bylo ji popsat ze své vlastní zkušenosti.


Smutná a stálá zkušenost činí zbytečným důkaz, že lidé jsou zlí.


S každou milostnou zkušeností, s každým vztahem postupně pociťuješ, že láska je druh nemoci.


Terezka kráčela ke dveřím jako proti nepříteli. Má výborná hospodyně se stala velmi nepohostinnou. Cizí člověk je jí podezřelý. Podle jejího výkladu vznikla tahle její vlastnost z dlouhé zkušenosti s lidmi. Neměl jsem čas uvažovat, zda by tatáž zkušenost učiněná nějakým jiným výzkumníkem měla týž výsledek.
(France: Zločin Silvestra Bonnarda)


K dobrému životu je potřeba zkušenost. Duchovní i fyzická. Bez ní je člověk sice vzorný a čistý, ale křehký a bezbranný.


V poslední době i na té Vltavě došli k názoru, vyplývajícímu zřejmě ze zkušenosti, že čím horší program, tím víc posluchačů jej bude vyhledávat. Jenže to jsou samí blbci!


Všichni musíme udělat trpkou zkušenost se smrtí, nikdo není vyňat či ušetřen.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm