Nenávidět lze i krásně

5. ledna 2016 v 15:57 | Misantrop

Nenávidět člověka lze i krásně a moudře, to jsi nevěděl?


Ta práce ho přiměla nenávidět. Přiměla ho nekonečně nenávidět. Přiměla ho mlátit do zdi. Bylo příjemný skřípat zuby. Když chodil domů ze směny, doufal, že si s ním někdo něco začne, aby mohl použít pěsti.


Podle prvního dojmu se někteří lidé domnívají, že dobrovolníci HDVL a jejich podporovatelé musejí asi lidi nenávidět a že chtějí, aby každý spáchal sebevraždu, nebo aby se stal obětí hromadné vraždy. Lehce se přitom zapomíná na to, že dalším způsobem, jak snížit naše počty, je prostě přestat dělat další lidi.


Sluší se milovat jen tak, jako bys jednou měl nenávidět.
(Biás)


Protože dokud jsem schopný milovat, budu tuhle chamraď nenávidět!


Nikdo nemůže nenávidět víc než člověk člověka!


"Jak nás ten člověk nenávidí!"
"Mně se líbí lidé, kteří dovedou nenávidět."
"Illidge to dovede. Touží jen, aby vás všechny vyhodil do povětří."


Pro případ, že nebydlíte v New Yorku, tak Wicker bar je v jednom takovým hogo fogo hotelu, v hotelu Seton. Všichni tajtrlíci v lokále se div nepotentočkujou radostí. Kdybyste tam zůstali sedět dost dlouho a poslouchali, jak všichni ti šašci tleskají, začli byste nenávidět všechny lidi na světě, na mou duši, že byste začli.


Musíš nenávidět, chceš-li žít pro sebe.


Patřím k druhu jinému:
znám krutě nenávidět nepřátele své.


Hermes:
Z tvých zjevno slov, že šílíš těžkou chorobou.
Prometheus:
Ač chorobou-li nenávidět nepřátel.
(Aischylos: Upoutaný Prométheus)


Myslím, že jsem nikdy, ani v nejútlejším dětství, neměl nic společného s touto zrůdnou stvůrou, zvanou "člověk", již lze jedině nenávidět.


Nemám nenávidět a s odporem pohlížet na ně?
Nenávidím je, rozhodně nenávidím, jsou to moji nepřátelé.


S živoucí přírodou se to má tak, že čím lépe ji našinec zná, tím víc ji miluje. S lidmi je to právě naopak: čím víc je člověk poznává, tím hlouběji jsou mu odporní, tím nesmiřitelněji je musí nenávidět, tím větší se z něho stává misantrop.


Sbohem, světe! Neboť u tebe nelze spatřit a naučit se ničemu než vzájemně se nenávidět až k smrti.


Julien Offray de La Mettrie:
Nechť se jiní lidé utápějí v davu, kde přestanou sebe samy znát, či spíše se začnou sami nenávidět; moudrý člověk prchá před velikým světem a vyhledává samotu.


Nenávidět je mnohdy větší rozkoš než milovat.


Nevnucujte mi budoucnost, v níž bych musil nenávidět sám sebe. - Ne, již nic mě zde nesmí poutat. Od tohoto okamžiku se chci na všechno bezpráví, které se mi zde děje, dívat jen s opovržením.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


Právě v tom, že až dosud muselo být předmětem starosti, a to skutečné, téměř veškerou duševní činnost ochromující, tělo i duši stravující starosti, jen fysické zachování života, v tom tkvělo břímě a prokletí našich společenských zřízení: tato starost člověka oslabila, zotročila, otupila a zbídačela v tvora, který nemůže milovat a nemůže nenávidět.
(Wagner: Umění a revoluce)


Někdy jsem trnul. Co víc obdivovat - jejich hbitý jazyk nebo umění lhát? Začínal jsem je pomalu nenávidět.


"Ani milovat, ani nenávidět", obsahuje polovinu vší chytrosti světa; "nic neříkat a ničemu nevěřit", je druhá polovina. Ovšem takovému světu, který učinil nutnými pravidla jako tato a následující, člověk rád ukáže záda.


Z chlapa toho smrdí mravnost! Vsadím se, že až nás pozná, bude nás hned instinktivně nenávidět jako pes vlka...
(Klíma: Ženy Cesareovy)


Jsou-li děti divou zvěří, jak je naše doba po tisících plodí, musí je člověk nenávidět a utíkat před nimi.


Morální kodex naší společnosti je tak náročný, že nikdo nemůže myslet, cítit a chovat se naprosto morálním způsobem. Například nemáme nikoho nenávidět, ale skoro každý někdy někoho nenávidí, ať už si to připustí či ne.


Divoce a bezúčelně pobíhám po lese jako smyslů zbavená bohyně pomsty Nemesis a vyřvávám na celé kolo své J'accuse!, své mene tekel, své marné a plané hrozby všemu lidstvu:
"Kurvy! Nenávidím! Nenávidím, jak jen lze nenávidět! Nenávidím až za hrob! Ne-ná-vi-dím !!"


Křesťanské jest nenávidět ducha, hrdost, odvahu, svobodu, svobodomyslnost ducha; křesťanské jest nenávidět smysly, radosti smyslů, radost vůbec...


Člověka, lidi, celé lidstvo lze jen nenávidět, nikoli milovat a podporovat v růstu! Tak je to po přirozeném právu, tak je to nejvýš spravedlivé.


Nevražím na lidi. Ach, ano, zajisté!
Žel, nenávidět je jest vždycky na místě.
(Molière: Misantrop)


Jsi šťastný, že je pořád ještě dokážeš nenávidět.


Pohodlí ve své samotě hledá egoista.
Nemusí tolik milovat. A tolik nenávidět.
A tolik nepřát jiným ten jejich kousek místa.


Manželství je leda k tomu, aby jeden druhého začal nenávidět.


Rád bych byl miloval celý svět, ale nikdo mě nepochopil - naučil jsem se nenávidět.


Misantrop opovrhuje lidumilem, protože každý dobrý člověk musí zákonitě nenávidět lidi.


Když jeden vévoda ukládal daně jedné provincii, unavoval jej svými rozklady vyslanec té provincie. Odpověděl mu živě: "A jakými vládnete silami, abyste mohli odporovat mé vůli? Co můžete dělat?" - "Poslechnout a nenávidět," odpověděl vyslanec. Je to vznešená odpověď, jež je mu ke cti.


Milovat dovede každej blbec, ale takovýmhle způsobem dokáže nenávidět jenom génius.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm