Všecko je špatně! Špatně! Špatně!

8. ledna 2016 v 14:00 | Misantrop

My prohlašujeme veškerý řád, všechny zvyky a instituce za špatné a nulní; prohlašujeme, že každá snaha o nápravu a převrat světových řádů je zbabělý kompromis; prohlašujeme, že všechno je špatně; život je zlozvyk; humanita je slabost; trpělivost je zločin; ze všeho pak nejhorší je soucit a tolerance.
Ostatně jsem to psal a kázal už tisíckrát: bylo to marné. Zbytečně bych se opakoval. Všecko je špatně! Špatně! Špatně!


Snižovat špatné je povinností vůči dobrému: neboť kdo nemá nic za špatné, nemá ani nic za dobré. Vůbec je v literatuře zdvořilost, jež má svůj původ ve společnosti, cizorodým, velmi často škodlivým prvkem; neboť požaduje, aby člověk špatné nazýval dobrým, a působí tak přímo proti účelům vědy i umění.


Dopadne špatně, kdykoli se vzpříčí
úděl přírodě: toť jít pozpátku,
semeno v špatné půdě špatně klíčí.
A svět by rázem vyšel ze zmatků.


Kdo špatné nedělá,
ten u nich špatný je.


Ten, kdo se dopustil křivdy, je dobrý člověk? Nevěř. Špatný? Nediv se. Co je divného na tom, že špatní lidé konají špatné skutky?


Honoré de Balzac:
Lidské pokolení není rozděleno mezi dobré a špatné, ale mezi špatné a horší.


"Co je to optimismus?" zeptal se Kakambo.
"To?" řekl Candide. "To je takový zažraný názor, že všecko je dobré, i když je to špatné."


V každém případě je v životě víc špatného než dobrého a radostného...
(Arcybašev: Sanin)


Značná část toho, co obdivujeme, pochází od věcí, které hodnotíme jako zlé a špatné, a totéž platí o morálce samotné.


Mám špatnou schopnost, je to jako prokletí. Cokoli se mi může začít zdát špatné tím, že se na to dívám moc dlouho.


Neexistuje špatné počasí, je jen špatné oblečení; to je tuším také německé přísloví, jež zní v originále nějak takto: "Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur die falsche Kleidung."


Špatné-li je ovzduší,
ještě víc je zkazí;
dobrou půdu poruší;
vše, co krásné, srazí.


Bolest a utrpení jsou špatné a mělo by jim být zabráněno nebo by měly být minimalizovány, a to bez ohledu na rasu, pohlaví nebo druh živočicha, který trpí. Jak těžká bolest je, to záleží na tom, jak je intenzívní či jak dlouho trvá, ale bolest té samé intenzity a trvání je shodně špatná, ať už je pociťována člověkem či bytostí jiného druhu.
(Peter Singer)


Co je špatné? - Všechno, co pochází ze slabosti.


Pro ženu je charakteristické, že ona, která si mohla zvolit kteroukoli životní dráhu, volila si jen ty špatné: jako císařovna a královna byla bezvýznamnou nebo bídnou tyrankou, jako abatyše pletichařila s kněžími, jako herečka a tanečnice předváděla své tělo, jako prostitutka a manželka prodávala svou přízeň.


LYSIMACHUS: Copak ženy jen špatné jsou?
PASIKOMPSA: To neříkám jen proto, že nejsem zvyklá říkat věc tak všeobecně známou.
(Plautus: Milenci)


Věře bylo prý nějak špatně; od čeho nebo proč, to nevím. Má-li to "krámy", je to špatné; nemá-li je, je to špatné taky - tak co, furt něco.


Takoví jsou lidé: někdy sentimentální, jindy zas bezmezně krutí. Obojí je špatné.


Z duchovního odkazu našich předků nezbylo téměř nic a zbytek je jen to špatné, to jest různé škodlivé pověry, a i ty s převážně židokřesťanskými příměsemi a cizího původu vůbec.


Všechna náboženství volají: "Všechno je špatné, falešné a zlé!" Takové odsouzení může být jenom úsudkem nedokonalých!


Co je přirozené, není špatné - pokud není ovšem špatná sama přirozenost člověka.


Špatné - toť zbabělé! Špatné: tak zve všechno, co je shrbené a skoupé a rabské, všechny nesvobodně mrkající oči, všechna stísněná srdce.


Kdo mi zaručí, že názor těch druhých není špatný? Nic není úplně dobré a nic není úplně špatné.


Je-li něco špatného s tvým vědomím, budou špatné i tvé činy.


Ten, koho při tom napadnou špatné myšlenky, je odsouzen k tomu, aby byl ihned celý posrán.


Nikoli pro nic za nic starodávní moudří lidé zobrazovali a vyličovali Štěstěnu jako bytost slepou, nemající vůbec zraků. Vždyť zahrnuje svými poklady stále jen lidi špatné a nehodné, nikdy si nevybírá nikoho ze smrtelníků se soudnou rozvahou, naopak, pobývá nejraději u těch, kterým by se musela zdaleka vyhnout, kdyby viděla; a co je nadevše horší, daří nás rozličnými, ba přímo opačnými pověstmi, takže se člověk špatný pyšní pověstí dobrého muže a naopak, muže zcela bezúhonného stíhá pověst škodlivá.


Ručím vám za to, že lidi přejí jeden druhému všechno špatné, a ještě budou dělat reklamu a pobízet ty druhé.
(Hašek: Reelní podnik)


Špatné hlavy jsou pravidlem.


Lidé jsou špatní. Dávají přednost náboženstvím před filosofiemi a rozumují toliko, aby ospravedlnili své špatné sklony a špatné skutky.


Zajisté; jenže ctnostných je málo a nejsou vždy nejmocnější. Špatné zákony nejsou tudíž rušeny a zřídka mohou být odstraněny. Je potřebí génia, aby špatné zákony byly nahrazeny dobrými, a je potřebí odvahy, aby bylo dosaženo jejich přijetí. Neboť ve všech zemích nemají velmoži ani génia, potřebného k vytvoření dobrých zákonů, ani nemají dostatečné odvahy, aby je uplatnili a čelili pokřiku lidí špatně smýšlejících.


Po jejich ovoci je poznáte. Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. A tak je poznáte po jejich ovoci.


Značný díl toho, co moji sousedé pokládají za dobré, se mi v hloubi duše jeví jako špatné.


Všechny lidské zvyky jsou špatné.


Konec špatný, všechno špatné. Lidstvo je neuvěřitelně odporná pakáž. Už aby byl svět bez vás.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm