Ať se spojí miliardy (ale beze mne)!

10. února 2016 v 13:41 | Misantrop

Pořád a pořád se další z nás rozhodují nepřidávat dalšího z nás k bobtnajícím miliardám, které již obsadily tuto zpustošenou planetu.
*
Sedm miliard lidí na Zemi je víc než dost.
*
Je-li nás víc jak šest miliard, není na světě žádný takový virus, který by nás zahubil všechny. 99,99% zemřelých by stále znamenalo, že tu ještě zbývá 650.000 přirozeně imunních přeživších, kteří se budou dál replikovat, a ani ne za 50.000 let můžeme být zase zpátky tam, kde jsme nyní.
*
Poté, co se dnešní živoucí druhy vyvinuly na úkor miriád jiných druhů a po miliardy let předávaly svůj genetický kód, zaslouží si každý dnešní živoucí druh, včetně našeho, hlubokou úctu a vážnost.
*
Třebaže naše srdce nemohou souznít například s takovou filckou a jen málokteří z nás kdy viděli aspoň jednoho z miliard roztočů a mikrobů, kteří žijí na nás a v nás, přece je každý z nich jedinečnou formou života přispívající k rozmanitosti života na Zemi.
*
Náš druh musí ještě demonstrovat schopnost žít společně uvnitř ekosystému. Ještě bychom to mohli dokázat, a byl by to ušlechtilý cíl našeho snažení, ale je nám jasné, že to nepůjde, když nás bude šest nebo sedm miliard.


Nikoli "seid umschlungen, Millionen" - ale rozmítnuto budiž zrno od plevy; nechť se totiž objímají mezi sebou vrah s obětí, mučený se svým mučitelem, jak je to teď v módě, nechť se smiřují, oslintávají a objímají; kéž už brzy zachropotá, udávena mlátem, čtyřmiliardová masa bolševictví, fortissimo tutti, ať si mezi sebe rozesápe svět, ale my buďmež vymítnuti, aby to bylo znát, že jsme proti nim, že se jich štítíme, že k nim nepatříme! Kéž se dá i ten zbytek převálcovat na placku, kéž blábolí o svém bratrství, ale kéž je zřejmo, že my na to jejich bratrství plijem.
*
Ejhle - slunce: miliardy let mrhajíc kvanty energie, zůstává prakticky stále totéž.
*
Náhoda neexistuje. Zázrak ovšem ano, ale jen v tom smyslu, že prostě nedokážem rozplést tři miliardy vláken, jež zdánlivě náhle držíme v ruce.
*
Desetmiliardkrát denně se kurvy sprejují.
*
V roce 2050 nás bude sedmnáct miliard ne lidí, ale chtivých makaků. Místo k sezení bude stát 500 dolarů, budeme si stát na hlavách. Tak co?


V přírodě už vlastně ani není tolik místa pro šestimiliardovou armádu lidských nájezdnických parazitů. Posledních deset tisíc let bych z dějin přírody nejraději vyškrtnul - nebo bych z nich raději vyškrtnul člověka, vyhladil ho jako nemoc, uzdravil bych Zemi, zbavil bych ji jejích šesti a půl miliardy parazitů!...


Postrádám jedno základní naučení, jež by se mělo vštěpovat všem a všude:
CHRAŇTE PŘÍRODU - NEMĚJTE DĚTI!
Protože jinak jsou jakékoli snahy o zachování rovnováhy v přírodě naprosto bezúčelné, s těmi miliardami lidí, co tu jsou.
*
Nerad bych byl zrovna Já, jenž přeji zvířatům jen to nejlepší, příčinou zkázy někoho jiného než půl sedmé miliardy lidí.
*
A těch odpadků všude! Kdyby lidé takhle trousili stokorunové bankovky, tak je ze mne výstřední miliardář a do smrti nehnu prstem.
*
A pak: nelze být svobodný v miliardovém davu lidí. To je prostě vyloučeno.
*
Uvádí se, že ve druhé světové válce přišlo o život kolem 60 miliónů lidí. Tak málo? Kdyby to bylo šest miliard, bylo by to lepší. Ale tehdy ještě tolik lidu na světě ani nežilo. A přesto vnukla příroda lidem taková jatka.
*
S přelidněním se nejenže nic nedělá, ale ještě se podporuje. A s miliardami přebytečných lidí se také nic nedělá. Nic, žádný Endlösung. Proč?
*
Večer venku za lesem zase řádil nějaký motorkář. Chvilku, ale stačí to. Vadí mi nejen ten otravný hluk a smrad a že plaší zvěř, ale i ta drzost a vposledku již i samotná existence toho člověka. Mít ho někdy na mušce, mít někdy moc nad jeho životem, zlikvidoval bych ho okamžitě. Všem by se ulevilo. Zas by byl svět o jednu šestimiliardtinu lepší.


Miliardy a miliardy obrazů tryskají každou noc, ale vzápětí se rozplývají a pokrývají zem pláštěm ztracených snů. Všechno, naprosto všechno, se odehrálo té nebo oné noci v představě toho nebo onoho mozku, ale bylo zapomenuto.
*
Když podlehnu panice z demografické exploze, která, jak vidím, každým dnem ohrožuje Mexiko, představuji si, že svolávám deset biologů a že jim dávám bezpodmínečný rozkaz, aby rozšířili po světě strašný virus, který by ho zbavil dvou miliard obyvatel.
*
Jsem tak silně zasažen demografickou explozí, že jsem často říkal (a dokonce i v této knize), že snívám o planetární katastrofě, která by smetla dvě miliardy obyvatel, i kdybych měl být jedním z nich.


31. října 2011 dosáhla lidská populace katastrofálního počtu sedmi miliard, čímž virus člověk dokonale dokázal, že nejpočetnějšími pozemskými organismy jsou právě viry.
*
Každé lidské robě je vposled popřením nejen přírodních, ale i matematických zákonů. Neboť s příchodem třetího do páru rázem dostáváme podivuhodný výsledek, že 1+1=3, 4, 5 atd. anebo ještě lépe, že 1+1=0, případně výsledek zdaleka vůbec nejhorší, nicméně nevyhnutelný, totiž že 1+1=miliardy přemnoženého lidstva.


Ach ano: Země má bohužel nejen kožní chorobu jménem "člověk", ale také miliardy kožních parazitů jménem "lidé".
*
Že si vždycky vzpomenou na zvířata, když se něco zlého stane! Vypukne nějaká nemoc, která usmrtí pár neduživých lidí - vybijí hned kvůli tomu v bezhlavé panice miliardy nevinných zvířat!
*
Rozumný člověk se nehlásí k takovému zdiskreditovanému hnutí. Rozumný člověk nevkládá své naděje a svou moc do paktování se s lumpenproletariátem. To nemůže nikdy dopadnout dobře. Ale zkuste postavit mimo zákon a vystavit všeobecnému opovržení třeba takový islám s jeho miliardou potenciálních teroristů!
*
Co kdyby vstali najednou z mrtvých a žili si dál a měli děti a jejich děti další děti atd. To by byla katastrofa! Místo šesti a půl miliardy lidí, s nimiž se tu tlačíme dnes, bychom každoročně sčítali tu lidskou chamraď nikoli v miliardách, ale v bilionech bilionů!
*
Trapitel uvnitř mé dětské hlavy nakonec zmizel; ještě se sem tam mihne, ale už nezlobí. Jenom škoda, že běsy tím nezanikly. Vnitřní nepřítel byl sice zničen, leč miliardy nepřátel vnějších zůstávají dál - lidé! To jsou skuteční démoni z temnot, kteří mě pronásledují na každém kroku!
*
V Římě tehdy snad mohli mít lidé ještě nějaké potěšení ze vzájemného setkávání a z učených debat. Nebylo jich deset miliard, nebo kolik je té verbeže vlastně na světě.
*
Žádný výrobek nic nevydrží. Není to ani záhodno. Hlavně že mají miliardy nezřízeně plodných orientálců co na práci.
*
Když si uvědomíme, že člověk denně vyhubí na 140 živočišných druhů a vykácí les o rozloze několika fotbalových hřišť, nemluvě o miliardách zabitých obětí na jeho průmyslových jatkách, přičítaje v to i jeho neustálé zamořování světa toxickými látkami a spalinami atd. atd., ty škody ani nelze všechny vyčíslit a vyjmenovat, co člověk napáchá - pak se žádný soucit s touto zemskou Rakovinou jaksi nedostavuje.


Lesy úpí pod sekerou, hynou miliardy stromů, pustnou domovy zvířat a ptáků, mělčí a vysychají řeky, nenávratně mizí nádherná krajina. Nemám pravdu? Jenom nerozvážný barbar dokáže všechnu tu krásu spálit v kamnech, ničit to, co nemůže stvořit.
(Čechov: Strýček Váňa)


Každým okamžikem umírají "předčasně" milióny životů zde na Zemi a miliardy hvězd ve vesmíru. Že na Zemi trvá křehký život miliardy let, to je tak nevýslovná NÁHODA, že je to skoro zázrak při tom množství všelijakých bludných komet a antihmot, jež se chaoticky řítí vesmírem.


Lidskou populaci blížící se osmi miliardám lze udržet naživu jedině tak, že se zpustoší Země.
*
Okolo roku 1600 bylo na zeměkouli asi půl miliardy obyvatel. Během devadesátých let 20. století vzrostla lidská populace o stejné číslo.
*
Vyhlídka na "miliardy balkónů obrácených k slunci" se ukázala být klamnou. V jednadvacátém století pracují bohatí víc než kdy předtím.


Myslel si: Je nás příliš mnoho. Jsou nás miliardy, a to je příliš mnoho. Nikdo nikoho nezná. Přijdou cizí lidé a ublíží vám. Přijdou cizí lidé a vyrvou vám srdce. Přijdou cizinci a vypumpují vám krev.


Na světě není spravedlnosti, neboť je jeden a půl miliardy zákonodárců.


V Indii umějí se lidé k sobě chovat poněkud delikátněji. Snad by ještě této miliardové zemi lépe slušelo, kdyby se tam ujalo i třebas takovéto tabu: nemrdat bez šprcky, vy chlíváci!
*
Teď je Čechů nějakých deset milionů. Za padesát let jich bude už jen pět milionů. Jak jich, hovad, není miliarda, tak se hned bojí, že vymřou!
*
Nu ano, máme skoro šest a půl miliardy debilů, ale toto všechno jsou jen množiny určitých věcí, které sice můžeme spočítat, když chceme, avšak výsledek není nijak magický.
*
Na převtělování nevěřím. Kdyby bylo stěhování duší realitou, musel by být, logicky vzato, počet duší za všech dob konstantní, což, jak víme, není. Před dvěma sty lety bylo všech lidí na Zemi asi miliarda, v pravěku asi milión, dnes katastrofálních šest a půl miliardy!


V roce 2020 dosáhne světová populace počtu osmi miliard. Dvě miliardy lidí nebudou mít co jíst a dalších 500 miliónů půjde spát o hladu.
*
Lidstvu trvalo čtyři milióny let než dosáhlo hranice dvou miliard. Pak už mu stačilo jen 30 let, aby se rozrostlo o další miliardu. A nyní se množíme rychlostí 95 miliónů za rok. Není divu, že se tomu říká závody v množení.
*
A navíc se lidská populace v příštím půlstoletí pravděpodobně zdvojnásobí - na více než 10 miliard lidí.


6. prosince 1970 ...
Zřejmě budeš, chlapečku, obklopen idioty i v roce 2035, v roce stého výročí mého narození, protože já už dávno nevěřím, že blbost je přechodná.
Četl jsem, demografové to tvrdí do omrzení, že koncem tohoto století bude žít na Zemi sedm miliard lidí. Jediná jistota, jež z toho vyplývá, je žalostná. Jelikož dnes jsou nás tři a půl miliardy, považuju za jisté, že až ti bude třicet, bude na světě nejméně dvakrát tolik blbců než dnes.
A protože není pravda, že čtyři blbci jsou dohromady dvakrát blbější než blbci dva, nezdá se mi, že ten tvůj svět bude příliš líbezný.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm