Chtějí stlačit kvalitu

18. února 2016 v 14:10 | Misantrop

Chtějí snížit hladinu, stlačit kvalitu, namluvit národu, že právě tito blbci jsou jejich vedoucími duchovními leadry.
Vyvstala mi obludná skutečnost, že svět je založen na lži a machinacích, že dobré bezpodmínečně podléhá zlému, kvalita bezcennosti, slušnost sprostotě, krása ohavnosti a zničení.
*
Ejhle - slunce: miliardy let mrhajíc kvanty energie, zůstává prakticky stále totéž, protože v jeho nitru se ustavičně přelévá plazma v plazmu, kvantum a kvalitum přechází v jinorodé kvantum a kvalitum.


Kvalita vlasů souvisí se zdravím žen. Délka vlasů a jejich kvalita působí jako výraz ženského mládí a zdraví, což naznačuje možný ženin reproduktivní potenciál.


U ženy, a navíc u herečky, je ovšem jakákoli úvaha vždy povrchní a co do kvality a originality rovněž vždy sporná. Žena a filosofie, to je nesoulad, který se nerýmuje a který budí nanejvýš blahosklonné pousmání.


Vrazi a soudci patří do stejné kategorie. Jen stojí na opačných pólech, jejich kvalita vědomí je však podobná. Jeden páchá hřích proti společnosti, druhý páchá hřích pro společnost.


Utrpení, které si tím přivodil, a touha vymanit se z něj, ho pak opět naučí být alespoň do jisté míry bdělým a vystříhat se zla, čímž se kvalita jeho životů opět dočasně zlepší, a tento koloběh pokračuje u drtivé většiny bytostí prakticky do nekonečna.


Ideály a vzory jsou pro člověka nebezpečné! Dobrá vlastnost je dobrou vlastností jen pokud je nedokonalá. Jakmile by dosáhla absolutní formy, změní se její kvalita. I ta nejcennější vlastnost je bez ceny, jestliže je čistá, protože člověku škodí.
*
Kolik práce a uměleckých kvalit je skryto za obyčejnou literární cenou, kolik úporného studia, dřiny a talentu spolyká dobrý obraz nebo hudební skladba! A filmy, i ty odměňované nebo hlavně ty, jsou většinou udělány levou rukou, vznikají náhodně a někdy i proti vůli režiséra. Většinou všechno závisí na námětu; když je v něm nějaký nápad (Nápad - to je ve filmu fetiš, celé generace filmařů strávily životy v honbě za Nápadem.), pak je úspěch zaručen i při zcela průměrných realizačních kvalitách.
*
Žádná duchovní kvalita, žádná harmonie, ušlechtilost a já nevím, co ještě, ale plné truhly v pokladnicích daly vzniknout renesanci.
*
V umění není PRAVDA kategorií, skrze niž se vyjadřuje kvalita. V umění mají LEŽ a VÝMYSL stejnou hodnotu jako PRAVDA, a žádný referent na tom nemůže nic změnit.


Jedná-li se o splnění nějakého nízkého účelu, bude se k tomu jeden člověk hodit téměř nebo úplně stejně jako jiný; pokud jde o vyšší účel, je třeba vzít v úvahu kvality jednotlivce.
(Thoreau: Chůze)


Velký pokrok kupředu bude učiněn tím, že zlepšíme kvalitu života na Zemi; že postavíme proti chamtivosti zodpovědnost, proti nevědomosti vzdělání a proti útlaku svobodu.
*
Je možné, že se HDVL nepodaří odvrátit ekologický kolaps. Takže lidé uvažující o dítěti by měli vzít též v úvahu možnost, že tím své potomky možná odsoudí k rychlému zhoršení kvality života a k nepředstavitelně hrozné smrti.
*
Naše dobrovolné vyhynutí pro věčné dobro všeho ostatního života na Zemi bude poslední demonstrací těch nejlepších kvalit lidstva: soucítění a rozumu.


Vláda nepotřebuje "lidi", jako jsem Já. Vláda potřebuje masu nevolníků, kteří obratem ruky celou výplatu utratí, prochlastají, prožerou, prohrají a probendí za "produkty" pochybné kvality z klamavých reklam.


"Čínská pomsta" se dřív v žertu říkalo rýži, nyní je to téměř každé spotřební zboží, od tupých plechových ohebných nožů, přes nekvalitní textil až po ucházející nafukovací lehátka na jedno použití.


Co si budeme ostatně namlouvat: Většina "podařených dárečků" z lidské produkce je beztak podřadné kvality, a to se týká i hudby a knih.
Některé jsou dokonce tak odfláknuté, že je to až s podivem, co všechno se dá zkurvit - a ještě je jim za to udělena jakási cena! Cena za co, smím-li se ptát? Ledaže by to byla cena za lidskost, protože za kvalitu to dozajista nemůže být.
*
Není kvalitativního rozdílu mezi fašistickou svoločí a svoločí humanistickou, leda by ti první byli misantropičtější, odvážnější, mužnější a potřebnější.
*
Já jsem taky pojištěný, "dobrovolně povinně", jak se říkalo za komunistů. Tehdy to ovšem byla oproti dnešku ještě idyla. Neboť státní kontrola se od té doby zmnohonásobila a zkvalitnila.
*
Biás, už tehdy říkal, že většina lidí je špatná (oi pleistoi kakoi). Ale tehdy ještě nebylo množství zárukou kvality. Neb jak říká opět náš milý iónský zlostník: "Hérakleitos jsem, proč mnou sem a tam smýkáte, hlupci? Pro ty, kteří mne chápou, tvořil jsem, pro vás však ne. Jeden člověk mně za třicet tisíc je, nesčíslní však za nic."
*
Ladislav Klíma napsal, že kanóny by měly někdy v budoucnu nahradit bubny. Měl pravdu. Poslouchejte kvalitní metal, tam je všechno.


V dnešní době je tím minovým polem např. téma nacismu nebo neúcta k životu a důstojnosti Člověka. Na toto pole se odváží vkročit jen málokdo, což vždy neznamená, že tam najdeme jen samou kvalitu. Když se to udělá chytře, dá se na tom i vydělat, čehož názorným příkladem je udělení Nobelovy ceny za literaturu rakouské "skandalistce" Elfriede Jelinekové.
*
Na jednu stranu se činí zoufalé pokusy o vytváření stále nových a nesmyslnějších pracovních míst, ve výrobnách, které chrlí záplavu levných zmetků podřadné kvality, jež se za pár měsíců rozbijí, ale to nevadí, hlavně, že mají jedni lidé práci a druzí co kupovat, na straně druhé se podporuje vyšší a vyšší nesmyslná porodnost - typický rozpor v koncepci u bandy debilů, jíž je lidstvo!
*
Ta komunistická zásada "Každému podle jeho potřeb" umožňuje přežít i úplným budižkničemům, kteří jsou schopní propít svoji výplatu. Umožňuje takovému člověku, aby měl rodinu a děti a aby tak rozmnožoval svoje nekvalitní geny.


Současná spravedlnost záleží právě v tom, že hodnostmi, řády a penzemi jsou odměňovány nikoli mravní kvality a schopnosti, nýbrž služba jako taková, ať už byla jakákoli.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Budoucnost příštího možného skoncování s tímto ponižujícím knižním průmyslem vidím přitom právě v internetu, který by mohl levně a rychle, avšak zároveň kvalitně zprostředkovávat všem volně přístupné jakékoliv texty, tak jako to doposud dělal knižní průmysl - Buchhandlung. O kvalitu se nebojím. Nakonec by časem v záplavě těchto všem volně přístupných fanouškovských stránek jistě získala patřičné renomé ta nejlepší.
Mohlo by se tedy stát, že v budoucnu by takto v komerčních vydavatelstvích vycházelo literární zboží pouze všeobecné kvality, tedy zboží ze své podstaty vždy špatné, kramářské, tuctové jako housky na krámě, zboží jalové, bezduché a navíc ještě ke všemu drahé, naprosto nesrovnatelné se svěžími originálními a hlavně bezplatnými výtvory nezávislých autorů.


Pokud jde o duševní kvality, nemyslím, že by se muži a ženy nějak odlišovali svojí tupostí.
*
Příroda není dokonalá. Je sice nesmírně životaschopná, ale její život je kvantitativní, nikoliv však kvalitní. Příroda obdařuje živé tvory pudy a city, které někdy pomáhají přežít a někdy jsou slepé. Pro zkvalitnění života je misantrop postaven do úlohy šachisty, který každý jednotlivý a zdánlivě sebeprostší tah promýšlí mnoho tahů dopředu. Příroda našeptává:
"Množte se, ať váš rod se zvětšuje na věčnost."
Jenže nezáleží na kvantitě rodu, ale na jeho kvalitě. To každý jednotlivý příslušník rodu je nadán psychikou a nervovou soustavou, ne rod; ten necítí dopad mnohosti. Lidé jednají tak, jako kdyby to bylo právě naopak: jako kdyby rod mohl být šťastný, když se zvětšuje a jako kdyby jednotliví členové rodu necítili bolest ani štěstí. Příroda se žene bezhlavě za vytvářením víc a víc životů jen proto, aby vznikala kvantita na úkor kvality.
Takže jsem zase sám, kdo si razí cestu za kvalitou života.


Modlitba za nepřátele není nic než vyčpělý vztek z výprodeje, a navíc hodně podřadné kvality!


Existuje málo chyb, které brání člověku mít dost přátel. Jednou z nich je to, když má dotyčný příliš velké kvality.


Kochat se hemžením malé havěti, která nese mé jméno a v lepším případě i mé zředěné vlastnosti, to může jen člověk s určitými, ne právě lichotivými kvalitami.
*
Po silnicích jezdí samí řidiči, jejichž psychické kvality jsou na takové úrovni, že by se jim správně měl ihned odebrat řidičský průkaz a dát ho bez delších průtahů těm, kteří nenávidí auta.
*
Kdysi jsem se rozhodl: než živořit, to radši zemřít, ale nejdřív zkusím změnit živoření na Život. No a dosáhl jsem, subjektivně vzato, takové kvality života, že kdybych musel měnit s kýmkoli, koho znám, nevydržel bych tak živořit ani týden!
Nad životem nakonec nikdo ještě nevyhrál definitivně, a jestliže i Já mám iluzi, že mám náskok, pak je to alespoň iluze, která mě neničí ani neuspokojuje ani nedělá trpělivým, ale je to iluze, nutící mě nesnášet jednou odhalené kazy na kvalitě života.


Především pomysli, jak málo lidí je skutečně zběhlých a vycvičených ve psaní; dnes i v budoucnosti můžeš se tedy nadít jen u hrstky lidí onoho vysokého ocenění. Nejsou vlastně žádní jiní znalci a obdivovatelé, kteří by jej mohli spravedlivě ocenit, než ti, kteří sami ovládli umění psát. To způsobuje, že se počet lidí, schopných rozpoznat pozoruhodné kvality té či oné knihy, ještě dále zužuje.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Nechápu, jak to, že není směšné, když ten, kdo píše a mluví, neustále předpokládá jisté lidské kvality, o nichž dnes každý ví, že je u nikoho nenajde.
(Leopardi: Timandros a Eleandros)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm