Jak máme zápasit s nesnázemi

19. února 2016 v 14:49 | Misantrop

JAK MÁME ZÁPASIT S NESNÁZEMI - Nesnáze jsou to, co ukazuje muže.
(Epiktétos: Rozpravy)


Zajímavý je vliv vegetariánství na psychiku člověka. Děti, vychovávány bezmasou výživou, jsou mírnější, snadněji se zvládnou, vychovávají. Mají více rozvinutý morální smysl se sklonem k soucitu a obětavosti. Jsou rovněž vytrvalejší v duševní práci a lépe snášejí fyzické nesnáze.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


To, co příroda nechá přetrvat, přetrvá nesnáze bytí, je tisíckrát vyzkoušeno a tvrdí a schopní mohou dále plodit, načež opět nastává výběr od počátku.


Majetek nevlastním, nesnáze nemám
Pod křídly oblaků šťasten jsem tak


Co zbylo z lásky a extáze?
- Bytové nesnáze.


Za koho tě mám považovat, člověče? Za souseda, za přítele? Za jakého asi? Co ti mám věřit? A kdo ti bude důvěřovat? Ale vždyť jsi špatný člověk. Toť zrovna jako kdyby se zlobily vosy, že si jich nikdo nehledí, ale že všichni před nimi utíkají, a jak jen kdo může, že je ranami sráží. Také ty máš takové žihadlo, takže uvrhneš v nesnáze a žaly každého, koho jím zasáhneš.
(Epiktétos: Rozpravy)


Raději chci snášet všeliké nebezpečenství a nesnáze, jen když budu účasten nejsladšího pokladu poctivé duše: svobody.


S větším počtem lidstva se množily i jeho nesnáze.


Komunismus, to je takové lízátko pro hodné děti, příslib zahalený do tajemné jednoduchosti primitivních představ o štěstí. Problémy, konflikty a nesnáze v něm neexistují. Jenže každý ví, že ta pohádková pohoda je nesmysl, že to je nedůstojné inteligentního člověka, aby to přijal do víry, ale nikoho ani nenapadne dumat, jak to skutečně bude vypadat.


Dobrou knihu abys pohledal! Tytéž nesnáze budou nejspíš platit i o mé purpurové knize. Taky ji asi stěží někdo objeví, přečte, pochopí, ocení... To je vyhrazeno jen málokomu.


Praktickou námitkou proti živočišné stravě byla v mém případě její nečistota; a kromě toho, když jsem si své ryby nachytal, očistil, uvařil a snědl, nezdálo se mi, že by mě nějak vydatně nasytily. Byla to strava chatrná a nepotřebná a stála mě víc, než aby stála za to. Krajíček chleba nebo pár brambor by mi posloužily stejně a obešlo by se to bez nesnází a bez špíny.


Za šest měsíců se jí narodí dítě. Bála se útrap, bála se nevyhnutelných nesnází a svízelí. Útrapy a nepohodlí - to je všechno, co ji v budoucnu čeká. A zatím ošklivost, nevolnost, únava.


"Neprolévejte slzy, milé dámy," řekl don Quijote, "takové pohromy stíhají přece všechny, kdo patří k cechu, k němuž se já hrdě znám. Kdybych se vůbec nedostal do takových nesnází, ani bych se za slavného potulného rytíře nepovažoval, neboť pouze rytíři méně význační a proslulí neoctnou se nikdy v slepé uličce, vždyť kdo by si na ně v širém světě byť jen pomyslil? U těch opravdu udatných bývá tomu právě naopak, neboť mnoho vládců a mnoho rytířů závidí jim neobyčejnou chrabrost a pokoušejí se zničit lstí a úskokem muže nejlepší."


Nedovolit věcem, aby nás zapletly do nesnází - to je to, co stanovil Jang Ču.


Myslíš si snad, že básně mohu psát v Římě,
tam, kde je nesnází tolik a tolik starostí?


Snad nelze uniknout tomuto neštěstí jinak než návratem k mravům daleko, daleko prostším. Dobře však cítím, že by pak bylo nutno vzdát se nekonečného množství slastí, od nichž se nemůžeme odpoutat bez nesnází.


Protože je zhola neužitečné věčně předstírat a hrát si na někoho jiného než jsem, neobejde se to bez velkých nesnází a rozpaků.
(Leopardi: Timandros a Eleandros)


Vlády padnou, nastane boj všech proti všem až do hořkého konce, kdy osamělý člověk, zbídačený svou samotou, potká vzácně druhého člověka, ale raději se mu obloukem vyhne, aby byl ušetřen velkých nesnází a velkých nepříjemností z tohoto setkání plynoucích.


Málokdy se stává, pokud to není někdo zcela neznámý, že by se lotr dostal do nesnází a všechno by se nějak přijatelně nezahladilo.
(Leopardi: Myšlenky)


Syn Cromwellův nepochybně udělal to nejrozumnější, co mohl udělat: dal přednost ústraní a klidu, než aby se vystavil nesnázím a nebezpečí, že bude vládnout lidu zasmušilému, prudkému a pyšnému.


Kdyby se mi i nakrásně podařilo vyhnout vnějším nesnázím, dozajista bych z toho ochořel uvnitř.


Přibírati v nesnázích po vzoru starých Germánů k poradám také ženy není obyčej nijak hodný zavržení; neboť způsob, jak ženy věci chápají, je od našeho způsobu docela rozdílný, a to zvláště tím, že ženy rády vybírají nejkratší cestu k cíli a vůbec zachytí, co je nejblíže.


Starosta byl ve velkých nesnázích. "Já se z toho zblázním. Kdyby alespoň někdo z těch žadatelů byl pořádný lump, tak ho vyloučíme z terna, a když se bude rozhodovat o dvou, tak se už dokáže, že jeden z těch dvou je darebák. Takhle jsou ale všichni stejní lumpové a to je právě ta ostuda, že nemůžeme jim nic vyčítat. Vždyť jsou všichni stejní darebáci."
(Hašek: Volí se obecní strážník)


Tihle novopečení soudruzi, jakkoli se pyšní falešným peřím přívlastků "liberální", "sociální" či "demokratičtí", ti to soukromé vlastnictví alespoň tak znechutí a ztíží všelijakými byrokratickými zádrhely a nesnázemi a poplatky, že tě lehce přejde chuť něco vlastnit.


Kniha Indická filosofie od Egona Bondyho je "filosofie" pouze v uvozovkách, pouhá nezáživná teorie, pouhá strohá věda; zatímco mne by daleko víc zajímal a upoutal nějaký román o skutečném indickém filosofovi, například o tom, co jej vedlo k odchodu do bezdomoví, s jakými praktickými nesnázemi se potýkal...; tedy nejlépe, kdyby to byl filosofický deník, a ne bezvýznamné myšlenkové konstrukce.


Všem, kteří pro nějakou nesnáz mají neúspěch, je sice společný cit pro duševní velikost, ale při proměnách osudů nejsou všichni dost silní, aby napodobovali to, co obdivují, a vystříhali se toho, co neschvalují; naopak někteří dokonce ze slabosti ještě více povolují svým návykům a rozbíjejí svou rozvahu.


Nebeský král Zeus, otec bohů i lidí, se hněval na Argonauty pro Ijásonův zlý čin. Za trest jim určil, že dotud je budou pronásledovat nesnáze a strasti, dokud se neočistí ze zločinu tak, jak jim poradí čarodějka Kirké, Aiétova sestra, jež sídlí daleko na západě. A dokud se neočistí, nemohou se dostat domů.


LINGUA LOQUAX, ODIOSA, PROCAX, PARIT OMNE MOLESTUM
Jazyk, co pokoje nedá, protivný, drzý, jen nesnáze plodí
Původem biblické (Apokryfy, Sírachovec 20,5): Est odibilis, qui procax est ad loquendum - Nevoli vzbuzuje, kdo stále svou řečí doráží.


Praví zbabělci jsou ti, kteří říkají: "Těžko žít bez civilizace: nebojíš se, že tě něco sežere; že budeš mít hlad; že onemocníš; kdo pomůže v nesnázi?" - Ach, vy zbabělci!

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm