Jako to železo silné

14. února 2016 v 16:21 | Misantrop

Žádná na světě věc není soudržná tolik
a žádná není z tak hustého pletiva prvků
jako to železo silné a studeně tuhé.
*
Někdy se stane, že železo kameni uhne,
má zvyk mu střídavě prchat a zas k němu spěchat.
*
Co je to za řád
a přírodní zákon, že železo poslouchá kámen
ten, který u Řeků sluje dle domova magnet,
ježto se v kraji a vlasti Magnétů našel.


RYTÍŘ: Láska? Ó, já byl taky toho slova pln!
FAUST: Co? Je snad ďábel sentimentální?
RYTÍŘ: ív možná byl. Teď směje se té frašce. Ta jeho nevýslovná nenávist musela vzejít z neskonalé lásky! Železo přece změkne ve výhni, než promění se v ocel.


Ničemník bude jak trní zavržené všemi, nikdo na ně rukou nesáhne.
Ten, kdo by se ho chtěl dotknout, vezme železo, násadu kopí.


Hniloba žere trávu, rez železo a lež duši.
(Čechov: Můj život)


Lidské pokolení se bude mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s hlínou.


Vznešenost v ženském mozečku neboli malichernosti! A přece může to být! - ale je to vír, je to rej! jako když do běla žhavé železo ponoříme do vody!
(Klíma: Soud Boží)


Jestliže po dlouhý koloběh slunečních roků
nosíme prsten, i ten se odspodu ztenčí;
krůpěj proráží kámen a oradlu v poli
železo z radlice křivé se potajmo ztrácí.


Zelenina obsahuje ochranné látky, vitamíny, minerálie, stopové prvky, leč i buničinu atd. Z vitamínů jsou tu nejdůležitější vitamíny C a B a provitamín A, z nerostných látek vápník, fosfor, draslík, hořčík, železo, jakož i ochranné látky jako fytoncidy a rostlinná antibiotika. Luštěniny jsou chudé na tuky a vynikají vysokým obsahem bílkovin; obsahují značné množství uhlovodanů a vitamínů skupiny B a dost nerostných látek (vápník, fosfor, železo).


Indové nepředávají si navzájem své jídelní misky; hliněné a dřevěné nádobí po použití zahazují; nádobí ze zlata, stříbra, mědi a železa se musí pokaždé dobře vytřít a vyleštit.


Nevědí, co se za mnou skrývá. Neznají má přesvědčení a netuší, proč je můj duch silný jako železo a ohebný jako mladý stromek.


Mír beztoho je na nic, než leda aby železo rezavělo, krejčí se rozmáhali a líhli písničkáři.
(Shakespeare: Koriolanus)


Hutnictví a rolnictví, to byla ona umění, jejichž objev vyvolal tuto velkou revoluci. Pro básníka je to zlato a stříbro, ale pro filozofa je to železo a obilí, jež zcivilizovaly člověka a zahubily lidské pokolení.
Je nesnadné uhodnout, jak se lidé naučili znát a užívat železa, protože je neuvěřitelné, že by sami přišli na to, jak dobývat rudu z dolů, jak ji zpracovat, aby se dala tavit, kdyby nevěděli, co z ní vznikne. Tím méně můžeme přičíst tento objev náhodnému požáru, protože ložiska se tvoří jen na místech neplodných a holých, kde není stromů ani rostlin. Člověk by řekl, že se příroda postarala o to, aby nám toto osudné tajemství odňala.


Železo ("Železem" myslí Rollins činky. - pozn. Mis.) je to nejlepší antidepresivum, na jaké jsem kdy narazil.


Byl kdysi dávno jeden kupecký syn, jemuž z otcovského majetku zbyly jen váhy zhotovené z tisíce palů železa. Svěřil je do rukou jiného kupce a odešel do cizího kraje. Když se však odtamtud vrátil a požadoval své váhy zpět, řekl mu onen kupec: "Myši je sežraly. Je to pravda - železo těch vah bylo velmi sladké, a tak je pozřely myši." To mu pověděl ten kupec a v duchu se smál. I požádal ho kupecký syn o trochu jídla a on byl ochoten s radostí mu je dát. Kupecký syn se pak šel vykoupat, vzal s sebou malého chlapce toho kupce, tomu dal trochu ovoce, a když se vykoupal, ukryl chlapce v domě kteréhosi přítele; sám se pak vrátil ke kupci, neboť byl chytrý. "Kde je chlapec?" tázal se ho kupec a on odvětil: "Z povětří se snesl sokol a odnesl ho."
Tu ho kupec v hněvu obvinil, že mu chlapce schoval, a odvedl ho před královský soud, kde kupecký syn opakoval totéž. "To je nemožné, jak by mohl sokol odnést chlapce?" pravili soudcové, ale kupecký syn jim odpověděl: "V zemi, kde mohou myši sežrat železné váhy, může sokol odnést i slona, tím spíše chlapce." Když to soudci slyšeli, zvědavě se ho na vše vyptali a pak přiměli kupce, aby váhy vrátil; mladík pak přivedl chlapce zpátky.
Takto dosahují lidé, kteří vynikají chytrostí, toho, po čem touží, neboť si vždy najdou nějaký prostředek.


Neužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá nebo v chladu zamrzá, stejně tak se mozek bez cvičení kazí.


Pak z tvrdého železa - čtvrté pokolení vzešlo.
Ihned vtrhl v ten věk, jenž z nejhorší rudy byl stvořen,
veškeren hřích, a stud a pravda i poctivost prchla,
na jejich místo pak nastoupil klam a podvod a šalba,
násilí, úklady, lest a zločinná k majetku láska.


Cicero zmiňuje i nejslavnějšího řeckého misanthropa, Athéňana Tímóna, ale samozřejmě v negativním smyslu. Píše o něm doslova toto:
"Kdo by byl tak ze železa, aby mohl snést takový život a aby ho samota nepřipravila o plod všech rozkoší?"
"Kdo by byl tak ze železa"? Podívejte se na mne! Toť jsem celý Já! Celý ze železa! Železný živý muž! A milerád a ze srdce upřímného bych si svůj jed zatrpklosti nechal pro sebe, jen kdybych už nikdy nemusel potkat žádného lidáka! Tomu můžete věřit, pane Cicerone a ostatní lidumilové!
Tohle je jen pro otrlé, pro otrlé jako jsem Já. Pro muže ze železa.


Svízel je v tom, že se v našem daném světě už nemůžeme vrátit, že nemůžeme mašinu zahodit do starého železa. Totiž nemůžeme to udělat, jestliže nehodláme vybít asi tak polovinu lidstva.


Lehčím břemenem je písek, sůl i kus železa než člověk bez rozumu.


Není o nic surovější, když dva mladí lidé své rozdílné názory vyřeší šermem pěstí, než když tak činí kusem vybroušeného železa.


Jak se zdá, jsem už nadobro odsouzen k tomu, abych se bral životem jako zamlklý a trudnomyslný morous. Ale i při tomto svém duševním rozpoložení jsem v jádru zřejmě nátura, o níž se říká, že je z oceli a železa, neboť přes to přese všecko jsem ještě schopen vzhlížet k nebi a toulat se po hvězdách.


Zahoď svou svědomitou útlocitnost, kdo shazuješ těžká železa, v něž tě zakovali, a břemena druhých, jež na tebe naložili, ať s tebe padají! Buď raději sám tvrdým železem, zakovaný v prvním plazím přikázání, jež zní: "Břemena druhých nenoste!"


Mudrci vědí, že nejpevnější pouto není ze železa, ze dřeva či z pevných vláken, nýbrž je jím lpění na bohatství a péče o ženy a potomstvo.


Co zmohou názory rozumných lidí proti železu a oceli?


Dvanáct Hérakleových prací bylo hračkou proti námaze, jakou musí vynakládat moji sousedé. Těch prací bylo totiž jen dvanáct a jednou jim byl konec; nikdy jsem však neviděl, že by tito lidé skolili nebo chytili nějakou obludu anebo dokončili nějakou práci. Nemají přítele Iolaa, aby hydře rozpáleným železem upaloval u kořene hlavy - tady sotva jednu hlavu utnou, hned dvě jiné naskočí.


Celé lidstvo je bídná směť a prašivý hmyz, celému lidstvu třeba se bez rozdílu mstít! Ale jak jen? A fantasie vykouzlila mu, že se stal nějakým zvláštním způsobem nezranitelným, že na pouhé jeho slovo objeví se, jako v oné pohádce, množství ohromných železných kyjů, které rozdrtí vše, co si bude přát, že má schopnost vůlí svou každého, ať sebevzdálenějšího, k sobě přitáhnout; jak bude mezi lidským hmyzem řádit, jak ty skety se budou třást, na kolena padat, při zvuku jeho jména trnout, jej zbožňovat!


Národ, který lépe vládne železem, podrobí si vždycky národ, jenž má více zlata, ale méně odvahy.


Řím boří sebe sama dílem vlastních sil.
Zato my, bezbožné děti zlé krve, ho zničíme sami
a divá zvěř zas jeho lány osídlí.
Myšlenku nad jiné vhodnou nám osud Fókajských vnuká:
(obyvatele Fókaie, pobřežního města v Malé Asii, oblehl Kýrův vojevůdce Harpagos. Pod tlakem jeho ozbrojené moci se rozhodli opustit své domovy. Při odchodu vrhli do moře množství žhavého železa a zapřisáhli se - podobně jako to navrhuje Horatius v této básni - že se nevrátí, dokud kov nevypluje na hladinu. Fókajští se nakonec usídlili na Korsice a v místech dnešní Marseille.)
ten lid Lary i lány proklel a chrámy pak zanechal kancům
a žravým vlkům pro skrýše i doupata.
Souhlasíte? Kdo touží nám poradit lépe?
(Horatius: Epódy)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm