Je-li někdo zlý

24. února 2016 v 14:51 | Misantrop

Je-li někdo zlý, byť Já bych si z celého osrdí sebevíce přál, aby byl dobrý, to jest jako Já, tento zlý v mých očích zlým zůstane po všechny věky a nikdy nebude dobrým jako jsem dobrým Já.


Kdo je zlý, je dobrý, a kdo není zlý, je špatný! "Zlý" a "špatný" je něco docela jiného! Každý, kdo je statečný, kdo má svou vůli, je zlý: my jsme zlé, Cesare je zlý, tigr je zlý, lev je zlý, orel je zlý, - ale hodné je hloupé jehně, holub, každý dobrácký idiot!
(Klíma: Soud Boží)


Otročíš státu, což je zlo, a proto jsi taky zlý
Nic jiného ti ani nezbývá, jsi k tomu nucený


Ne že bych se s kontrolorkou skamarádil - protivná je pořád -, ale poté, co jsem na ni byl minule trochu "zlý", dává teď na chvíli pokoj. Ovšem jen na chvíli! S takovými lidáky nemáte pokoj nikdy a vy na ně musíte být "zlý" čas od času vždy, když zapomenou, že to umíte taky, a ještě víc.


Gothland neklesá pod tíhou svědomí, ale proto, že je nedůsledně "zlý". Nedovede se zbavit posledních zábran, takže kolísá tam, kde by měl být neoblomný.


Pouze snad čas od času nějaký hodně prostomyslný člověk podlehne dojmu, že herec představující ve filmu darebáka, je zlý i v životě.


Za určitých okolností je zabití očividně nutné a správné a doporučitelné. Podle mého názoru jediný absolutně zlý skutek, jaký člověk může spáchat, je skutek proti životu, proti vlastní neporušenosti. Člověk páchá zlo, když perverzně sám sebe mrzačí, když falšuje své instinkty.


Otevřenost a přímost jsou těmi nejstrašnějšími zločiny světa a svým současníkům bych připadal zlý a zuřivý, i kdybych v jejich očích nespáchal jiného zla než toho, že nejsem falešný a proradný jako oni.


Kdekoliv je člověk, tam je pro něj i příležitost pro zlý čin.


Dnes večer je zase v lese takové to podezřele hrobové ticho, jako když se někde potlouká zlý člověk. Samozřejmě! Má neblahá předtucha se potvrdila; můj zvířecí instinkt mě opět nezklamal. Uprostřed louky stojí zase auto. Už zas? Už zas člověk? Je to čím dál horší; to už je ob den! Mor! Mor! Nějaká zvířata tu jsou však kupodivu též: jeden srnec vzadu u lesa na žitném strništi, jeden zajíc přímo přede mnou - a opět liška! Ti mají odvahu! Já bych takhle neriskoval, když se tu potlouká člověk s flintou a zlými úmysly.


Sancho, ačkoli nechtěl o úřadě vladařském už ani slyšet, zatoužil přece jen chvílemi po tom, aby zase někdy mohl poroučet a nutit lidi k poslušnosti, neboť tento zlý následek mívá každé panování, i když se na jeho dně skrývá pouhý žert.


Člověk vraždí zvířata a žere jejich maso jednoznačně proto, že je zlý a zlá je jeho podstata. Také veškeré jiné jeho konání, včetně krásných umění, je zlé, v zlé se obrací, poznamenáno tímto zlem, a zlé jsou jeho následky. Člověk ovšem nikdy neřekne, že je zlý; řekne vám pouze, že je přirozený; to tedy znamená, že i přirozenost člověka je zlá a ke zlu směřující.


I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.


A pokud má někdo vůbec tu kuráž v této špinavé záplavě neutonout, ale naopak ještě dávat najevo svou nenávist a své pohrdání, pak to nemůže být tak úplně zlý "člověk".


Sbohem, světe, ó mrzký, zlý světe, ó páchnoucí, bídné maso.
Proklet budiž den, kdy jsem se na tobě, zlý, krutý světe, zrodil!


Připadá mi, jako by mě chtěli ze mne vyhnat a uloupit mi duši - a začnu být ke každému zlý a každého se bát.


Thajské přísloví:
Zlé strašidlo je lepší než zlý člověk.


Nejmocnější, tvořivý člověk by musel být nejhorší, pokud by prosazoval u všech lidí svůj ideál proti jejich a přetvářel je k obrazu svému. Zlý znamená zde tvrdý, bolestný, vnucený.


Já se nebojím ani vlků, ani medvědů, ani všelijaké zvěře, ale člověka se bojím. Před zvěří tě ochrání puška nebo nějaká jiná zbraň, ale před zlým člověkem tě neochrání nic. To se ví! Na zvíře můžeš střelit, ale střel na zločince a budeš pykat, sám poputuješ na Sibiř. Vždyť jsou to čerti suroví.
(Čechov: Neklidný host)


Má ve zvyku mluvit o lidech a událostech jako o - - zkrátka, má trochu zlý jazyk.


Pokud vám moje zápisky vnukají myšlenku, že jsem zlý, pak vězte, že to není pravda. Jsem Misantrop, ale nejsem vůbec zlý. To jen vy jste moc hodní. Nejsem zlý, pouze nejsem hodný.


Chlapec si hrál s ochočeným hadem. "Mé milé zvířátko," řekl chlapec, "nepřátelil bych se s tebou tak, kdyby ti nebyli vzali jed. Vy hadi jste nejpotměšilejší, nejnevděčnější tvorové! Dobře jsem si přečetl, jak se vedlo chudému rolníkovi, který jednoho, snad některého z tvých prarodičů, napolo zmrzlého nalezl pod křovím, soucitně zvedl a vložil na svou zahřívající hruď. Sotva přišel ten zlý k sobě, hned svého dobrodince uštkl; a dobrý laskavý muž musil zemřít."
(Lessing: Chlapec a had)


Vévoda de Saint-Simon psal pravdivě, říkají proto, že byl zlý.


Kdyby to záviselo na mé vůli, chtěl bych být radši syn žraločí samice, jejíž hlad je přítelem bouří, a tygra, jehož krutost je známa: nebyl bych tak zlý.


Celkem vzato, jak už bylo dávno řečeno, svět je zlý: divocí se navzájem požírají a krotcí podvádějí, a to se pak nazývá běh světa.


V podstatě prostince touží po jediné věci, aby na ně nikdo nebyl zlý. I předejdou každého a předcházejí si ho a jsou k němu dobří. To je však zbabělost: byť to i slulo "ctnost".


Myslíš, že ten, kdo ti ublížil, byl zlý? Ne. Já říkám, že jsi byl slaboch; že jsi nebyl dost silný a že ses nechoval dost sebevědomě. Nebo jsi byl příliš hodný - a za svou dobrotu také patříš na mučidla.


Jestliže někdo zlý a prohnaný neublíží sám, vzejde zkáza ze styku s ním.


Nikoli "vírou" se odlišuje křesťan: křesťan jedná, odlišuje se jiným jednáním. Tím, že neklade ani slovem, ani v srdci odpor tomu, kdo je k němu zlý. Tím, že nečiní rozdílu mezi cizinci a domácími. Tím, že nezná hněvu proti nikomu.


Ba, teď se budu bát všech zbožných lidiček.
Má duše, zhrzena, se jich už navždy zřekla.
Teď budu na ně zlý ... Zlý jako sám pán pekla!
(Molière: Tartuffe)


Z jak člověk k lidem je, však dobrem lesní tvory hýčká,
nepřítelem je mu každý člověk, leč za přítele mívá sýčka.


Zvíře je bytost nesporně zlá, v očích ledů. Neboť kdo si chce zachovat svou důstojnost, volnost, divokost a nakonec i svůj život, musí být zlý.


Kdyby se to nerozumělo samo sebou, bylo by také více než příhodné navěšovat na ploty u domů varovná upozornění "Pozor, zlý člověk!" hned vedle nápisu "Pozor, zlý pes!"

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm