Jestliže dojdete až k přátelství

17. února 2016 v 14:24 | Misantrop

Velký náčelník ve Washingtonu posílá zprávu, že si přeje koupit naši zem. Velký náčelník nám posílá také slova přátelství a dobré vůle. To je od něj přívětivé, neboť my víme, že našeho přátelství nemá zapotřebí.


Jestliže dojdete až k přátelství, každý si myslí, že má mnoho práv - vztahy se stanou povinnostmi a pouto, které vás sjednocuje, vypadá jako provaz se smyčkou na konci.


A za mírného deštíku, kdy jsem byl zabrán v tyto úvahy, jsem zčistajasna pocítil tak líbezné a blahodárné společenství v přírodě, v každé pleskající kapce a v každém zvuku a hnutí kolem svého domu, jakési neskonalé, nevysvětlitelné přátelství, zaplavující mě náhle jako povětří, že se mi pomyslné přednosti lidského společenství zdály bezvýznamné, a už jsem na ně od té chvíle ani nepomyslil.


Přátelství s lidmi pro misantropa není možné. Je to verbež. Proto mu není tak těžké snášet samotu, protože kde nejsou lidi, tam je ráj, tam je plod všech rozkoší!


O PŘÁTELSTVÍ - Nikdy jsi neviděl psíky, jak se k sobě lísají a hrají si spolu, takže si řekneš: "Není většího přátelství"? Ale abys viděl, jaké to je přátelství, hoď mezi ně kousek masa a poznáš to.
(Epiktétos: Rozpravy)


Lidé jsou hlupáci. Když je jedno přátelství zklame, vždy do jiných se řítí.
Kdo hledá štěstí a přátelství najednou, nenajde ani jedno z toho.


Lásku a přátelství lze snadno zviklat; nenávist dlí však pevně v základě ušlechtilé mysli, jež poznala, čím je doopravdy lidstvo na této zemi: škodlivou verbeží, již je nutno vyhubit.


Když se don Quijote dosyta najedl, vzal do ruky hrst žaludů, a upíraje na ně zrak, jal se hovořit takto:
"Šťastná to doba a blažené časy, které nazvali staří zlatým věkem. Nikdo si nemusel opatřovat každodenní obživu v potu tváře, stačilo vztáhnout ruku do větví mohutných dubů, které je přímo zahrnovaly sladkými, jemně chutnajícími plody. Všude vládly mír, přátelství a shoda."


Ve válce jste mezi svými nejvěrnějšími kamarády, v přátelství, jež upevnilo nebezpečí boje a blízkost smrti.


Vykašlete se na přátelství. Mezi přáteli najdete právě ty největší zrádce.
(Hašek: Historie tří korun)


Pes v tomhle ohledu je neskonale vlídnější. Buldog setká se třebas s nějakým voříškem. Vidí se ponejprv v životě. Očuchají se, zaštěkají přátelsky na pozdrav a uzavírají přechodné sice, ale upřímné přátelství.
(Hašek: Osudy společenského člověka)


Barbaři zmocní se tohoto psa, jenž tak zázračně zvítězí nad člověkem v přátelství; přibijí ho na stůl a rozřezají ho zaživa, aby ti ukázali jeho okružní cévy.


Muž s mnoha přáteli nám připadá podobný poběhlicím a záletným ženám. Domníváme se, že jeho přátelství už není tak silné, když je rozdrobeno mezi mnoho lidí.
U nás jsou ustavičně války, buď útočíme na druhé, nebo ustupujeme před útočníky, nebo bojujeme o pastviny či o kořist. Při tom je nejvíc třeba mít dobré přátele. Proto také uzavíráme přátelství co nejpevnější, neboť je považujeme za jedinou zbraň, která je nepřemožitelná a která odolá každé válce.
(Lúkiános: Toxaris neboli Přátelství)


Na antice (a vůbec na starověku) se mi líbí také to, že si více považovala přátelství než lásky. Nejsem sice vyznavač ani jednoho, ale pár hodnotných přátelství jsem v životě uzavřel i Já, zapřisáhlý samotář a misantrop, třebaže to nikdy nebyla přátelství nerozlučná.


A verbež hledá svobodu tam, kde ani tráva neroste: v bohu, v přírodě, v lidstvu, ve společnosti, v národě, v rase, v kolektivu, v přátelství.
*
Citem lidé nazývají další chloubu: přátelství. Nebylo by přátelství bez prospěšnosti, tak jaképak city!


Tupci! Hlupáci! Nestojím o žádné přátelství!
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Jak by mohla být upřímnost podmínkou přátelství? Nesmlouvavá pravdomluvnost je vášeň, která nic neušetří a jíž nic neodolá.


Pravé přátelství patří k věcem, o nichž se stejně jako o kolosálních mořských hadech neví, zda jsou vybájené, nebo zda někde existují.


Tímto okamžikem rozlučuju se s vámi úplně a navždy. Přestáváme příště pro sebe existovat; neodpovím-li ani na váš pozdrav, nepozastavujte se nad tím. Přátelství mezi námi je nemožné, jako přátelství vlka se psy.
(Klíma: Lidská tragikomedie)


Vcházeti v přátelství s hluchými, kteří nikdy neslyší, čeho chceš?


Přátelství ani lásku neznám (podobá se pravdě, že jedno ani druhé nikdy nepřijmu, aspoň co se týče lidského pokolení).


Když se dva lidé rozcházejí, bývá zvykem, že si nabízejí přátelství. Tím je zcela nepokrytě a jasně řečeno, že láska není rovnocenný vztah jako mezi opravdovými přáteli, ale jen jakýmsi podmínečným kvaziobchodním partnerstvím, kde platí pevná zásada "něco za něco".


Takové je přátelství se ženami; buď skončí láskou, nebo v nenávisti, stejně jako láska.


"Boj na nůž s Římem! Mír, přátelství s islámem": tak cítil, tak činil onen veliký svobodný duch, génius mezi německými císaři, Fridrich Druhý.


Je cosi nevýslovně dojemného na důvěře a přátelství s divokým tvorem. Je však cosi odporného na důvěrné blízkosti člověka. Čím to bude? - Inu, ptej se člověka... - nebo jeho raději ne, ten by ti lhal. Ptej se radši mne. Já mluvím pravdu.


V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora.
(Poe: Černý kocour)


Odmítám přátelství a všechnu úctu lidí,
když nerozlišují a všechno stejně vidí.
(Molière: Misantrop)


Těšíme se z nevyslovitelného míru a svobody, jakou skýtá osud sirotků. Jakživi jsme nespatřili živého příbuzného, nepoznali jsme jiné závazky vyjma závazků svobodně zvoleného přátelství.
(Shaw: Člověk nikdy neví)


Přátelství mi slib, ale nehni prstem. Jsi-li ochoten jen slíbit, ať bozi mor na tebe sešlou, protože jsi člověk! A hneš-li prstem, už jenom proto, že jsi člověk, ať tě bozi zničí!
(Shakespeare: Timon Athénský)


Kdysi se stýkal s velmoži a dokonce se u nich obohatil. Ale když poznal, že přátelství s pány pro něho znamená jenom čestné otroctví, veškeré styky s nimi přerušil.


Nietzscheánství je dobré pro osamělé lidi, pro izolované a já jsem taky takový jedinec. Nechci žádné přátele, nevěřím na přátelství. Nevěřím na přítelkyně, manželky, manžele, v jakékoliv formě. Čtení Nietzscheho mně pomáhá, abych rozuměl svým pocitům. Nechci žádné přátele. Slovo "přítel" je opotřebované. Přibližuješ se k určité osobě jenom do určité míry. Nikoho nepostrádám. Když jsem doma, nechci nikoho vidět.


Se sluncem a s jarem se do našeho kruhu vetřeli noví tuláci. Pokládám jejich přítomnost za neoprávněnou. Pojem soukromého vlastnictví ve mně tak narostl, že se mi zdálo, jako by má procházka touto krajinou byla jen mým vlastnictvím. A když jim věnuji pohled, dívám se na ně svrchu, protože v mé, do nitra zvrácené náladě nechci navazovat přátelství s jinými lidmi pohledem.


Přátelství je čin ze zoufalství.


Hasl jsem s přáteli, když jsem poslouchal jejich povídačky, klepy, posměšky, zlomyslné a studené prázdné tlachy, když jsem pozoroval přátelství, udržované styky bez cíle a bez sympatie. Buď jsem ten život nepochopil, nebo za nic nestojí.


Nechci nikoho znát. Nechci slyšet žádné další příběhy. Nepomáhá to. Nepotřebuju štěstí nebo přátelství. Se všemi těmi lidmi se cítím jako v pasti. Špatná planeta. Špatná doba. Mám jenom to, co jsem. Teď jsem nad věcí.


Nejsem k přátelství způsobilý. Ze dvou přátel je vždycky jeden otrokem druhého, ačkoli si to často jeden ani druhý nepřizná.


Kdo svou lásku a přátelství věnuje těm, kteří mu za to vděčni nejsou, podobá se tomu, jenž seje semeno do půdy solnaté.


Nic mi není hroznější než přátelství a láska, neboť jedině ony vzbouzejí ve mně přání, aby zjevy mě obklopující byly skutečné. Ale i tyto dva přízraky vystoupily z propasti jen proto, aby mě děsily a uloupily mi nakonec i drahé vědomí tohoto ukrutného bytí.


Přátelství a láska velikého počtu nemilují.
Blízko žije přátelství od nepřátelství.


Lidé jsou lepší v tom, že přiznávají, že vedou válku, a neříkají dočasnému zastavení nespravedlivosti spravedlnost a přátelství.


Rozmohlo se ručení tak, že se přátelství stalo věcí šerednou.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm