Jste šťastný?

3. února 2016 v 13:10 | Misantrop

"Jste šťastný?" zeptala se.
"Co jestli jsem?" zvolal. "Šťastný! Takový nesmysl."
Přestal se smát.
Samozřejmě že jsem šťastný. Co ji to jenom napadlo? Nebo nejsem?


Skutečně šťastný je ten, kdo připadá šťastný sobě, ne jiným.
(Seneca: O blaženém životě)


Šťastný život by nepochybně byl veliké dobro, ale jen proto, že je šťastný, ne pro pouhé žití.
(Leopardi: Fyzik a metafyzik)


Šťastný chaos prvopočátku
Jak šťastni byli jsme v chaosu na počátku
Nikdo se neživil ani nevyprazdňoval
Až jednou kdosi čímsi ostrým nás protknul
A devět otvorů v těle navždy udělal
Den za dnem musíme živit se a šatit
Rok co rok dbát o zaplacení daní
Tisíc nás rve se o jediný peníz
Všichni křičíme o život, zoufale, bez ustání


Nebudu makat pro váš systém!
Nemůžu být šťastný v něm


Ó, šťastný osude, proč nikdy nejsi pořád jen příznivý!
(Terentius: Tchyně)


Seděl jsem na dubu a cítil jsem se naprosto šťastný - pocit, který mi byl dlouho odepřen. Snad si za to mohu sám. Po dočteném Strindbergovi si nyní říkám stejně jako on: "Jen vpřed, stále vpřed!"


86% Čechů se cítí být šťastnými. Ohlašuje to palcový titulek na první straně novin, jejž nelze přehlédnout, ačkoli, zanevřev na svět lidáků, noviny nečtu a straním se jich, neboť v nich jsou jen samé lži, hlouposti, humanistické bláboly a nepodstatné zprávy. Také tato "bombastická novina" by se dala interpretovat jinak, po mém: 86% Čechů jsou hlupáci. Ale takové pravdivé informace se nikde a nikdy neobjevují.


"Není slabostí blouznit?" tázal se sám sebe... "Není! Fantasie jsou nanejvýš přirozené, ba psychologicky nutné. Dodávají člověku síly - a činí velmi šťastným."


DÍTĚ: "Cítím v sobě velkou touhu po svobodě. Podle toho, cos mi právě řekl, mě nečeká moc šťastný život."


Na blázny svrchu pohlížej,
pak budeš šťastný, budeš pán,
a úděl svůj si stvoříš sám!
(Grabbe: Don Juan a Faust)


Svým pronásledovatelům se mstím po svém, nemohu je totiž potrestat krutěji, než že budu i proti jejich vůli šťastný.


Žádný špatný člověk není šťastný a nejméně ten, který někoho kazí.


Spí se mi tu dobře a snadno; spím dlouho a často; a zdají se mi tu hezké uvolněné sny, žádné hrůzostrašné šílenosti jako tam v tom strašidelném baráku! Ano, jsem šťastný. Tady ano. Tady jsem totiž skutečně živý.


Každý člověk má od narození přirozené právo být šťastný; ale ten zuřivý útlak, jakmile se někdo pokusí dovolávat se toho práva!


Nepamatoval se, že by se byl někdy cítil tak šťastný. Měl rád ten vznešeně tichý svět, který mu poskytovalo Šangri-La, svět spíš zklidněný než ovládaný svou jedinou fantastickou ideou. Měl rád to převládající rozpoložení, v němž pocity se halily v myšlenky. Měl rád to neuspěchané ovzduší.


Blaze tomu, koho život uspokojuje, kdo se baví, kdo je šťastný.
(Maupassant: Šlechtici v Cannes)


Co je to, Epikúre? Co bylo to, co umírajíc psalo: "Prožívaje svůj poslední a zároveň šťastný den..."?


Šťastný je ten, kdo nikomu neprospívá.


Je překrásné počasí, mírné a jarní. Les je moc pěkný a také uklidňující. Skutečný venkovský les. Jsou zde úzké příkré stezky, paseky a všudypřítomné sluneční světlo. Louky jsou pokryté narcisy. Člověku je tu dobře, je šťastný; nejsou tu lidé.


Jen statečný a šťastný může závist snést.


Vlastně jsem nesmírně šťastný muž. Nikdo, koho znám, není tak svobodný jako Já.


Ach, jak je šťastný a svobodný, kdo svůj život v čistotě své samoty tráví, daleko od lidí, v duši vždy radost a jásot a mír!


V létě jsem byl volný a šťastný jako divoké zvíře; Hvozd bylo jméno mého bratra, Doubravka se jmenovala má sestra; mohl jsem si pět, spolu s básníkem Antonínem Sovou:
Napojen světelným jasem,
svěžestí horských míst,
prostoupen silicí sosen
jsem jak vzduch lesní čist.


Není správné, že "štěstí následuje po ctnosti", nýbrž mocnější určuje svůj šťastný stav jakožto ctnost.


Byl orel, sedící v klidu o samotě na strmé skále. Všichni měli o něm stejné mínění. "Ten je postrachem města", pravil chraptivý havran. Ale z oné výše viděl šťastný pták daleko a pěkně přes hlubiny. Nahoře bylo ticho a sluneční záře. Nahoře teprve se naučil pohrdat oním hejnem z kurníků a nevzdělaných polí.


Stojí-li vůbec Nový rok za to, aby se o něm psalo, je otázka. Lidstvo odedávna říkalo sice dobromyslně "Šťastný a veselý nový rok!", ale obyčejně nový byl vždy o nějaké procento horší než starý, takže již ve století desátém zakázal všechny gratulace k Novému roku Otto, biskup.
(Hašek: Novoroční fejeton - 1918)


Se zvířaty jsem šťastný, s lidáky ne.


Šťastný člověk nepotřebuje naději. To útrapy přivádějí lidi k víře. Pro církev musí být války a neštěstí hotovým požehnáním!


Šťastný génius, na kterého se nikdy neusmálo štěstí! - Sám sobě znamená tak nesmírně mnoho: co pro něho může ještě znamenat štěstí?
(Wagner: Umělec a veřejnost)


Kdo s babou chceš se oženiti,
už nebudeš den šťastný míti.
Dá radosti a štěstí výhost,
kdo spáchá tuto pošetilost.


Sevřel hlavu do dlaní a teskně řekl: "Proč, proč jste mě léčili? Bromové přípravky, dohled, malomyslný strach z každého doušku, z každého kroku - tohle mě nakonec přivede k idiotství. Šílel jsem, měl jsem megalomanii, zato ale jsem byl veselý, čilý, a dokonce i šťastný, byl jsem zajímavý a originální. Teď jsem rozvážnější a solidnější, ale zato takový jako všichni: jsem průměr - mrzí mě žít... Jak krutě jste se mnou naložili! Míval jsem halucinace, ale komu to překáželo? Ptám se: komu to překáželo? Jak šťastni byli Buddha nebo Shakespeare, že je hodní příbuzní a doktoři neléčili z extází a inspirací!"
(Čechov: Černý mnich)


Mám v lese stan, a ani byste jej nenašli. Je tmavěmodrozelený a přirozeně tam zapadá. Organicky jako ptačí hnízdo. Žádné odpadky v okolí. Ani jediná větvička zlomená. Jediný kámen neopustil své původní místo. Integrální součást přírody. A tam někde jsem i Já. Jsem šťastný, že jsem takový.

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm