Klíčem je zodpovědnost

27. února 2016 v 15:19 | Misantrop

Poslechni si tuhle blbost:
"Valná většina maturující mládeže již našla zodpovědný přístup k životu, existuje však ještě nejméně padesát procent těch, kteří životní zodpovědnost teprve hledají."
Slyšíš tu blbost? Tohle bych nenapsal, ani kdyby mě mučili.


Velký pokrok kupředu bude učiněn tím, že zlepšíme kvalitu života na Zemi; že postavíme proti chamtivosti zodpovědnost, proti nevědomosti vzdělání a proti útlaku svobodu.
*
Reproduktivní svoboda a zodpovědnost jsou založeny na respektu k osobní volbě těch, kdo uvažují o společném stvoření nové lidské bytosti.
*
Ti z nás, kteří k tomu mají sklon, mohou být právem hrdi, že přijali tu výzvu a že se ujali zodpovědnosti za výchovu již existujících dětí.


Na prvním místě a nejvíc jsem přemýšlel o zřejmé absenci jakékoli zodpovědnosti jednotlivých osob. Parlament učiní nějaké rozhodnutí, jehož důsledky mohou být sebezhoubnější a nikdo za to nenese odpovědnost, nikdo nemůže být nikdy volán k zodpovědnosti. Nebo je snad zodpovědností to, že po nějakém krachu odstoupí vláda, která to zavinila, nebo se změní koalice či dokonce se rozpustí parlament?
*
Kdo nechce osobně převzít zodpovědnost a hledá úkryt, je zbabělý lump.
*
Čím menší je zodpovědnost jednotlivých vůdců, tím větší je počet těch, kteří se budou i přes svou ubohou úroveň rovněž cítit být povoláni dát národu k dispozici své nesmrtelné síly.
*
Ještě menší váha se kladla na výchovu charakteru jedince - pakliže je toto vůbec možné -, ještě méně na požadavky zodpovědnosti a vůbec žádná na výchovu vůle a rozhodnosti.
*
Následným projevem špatné výchovy je obava ze zodpovědnosti a z toho plynoucí slabost v řešení samotných životně důležitých problémů. Výchozí bod této nákazy spočívá velkým dílem v parlamentní instituci, ve které se nezodpovědnost pěstuje přímo coby čistá kultura.


Žádostivost nést sám veškerou a poslední zodpovědnost za své jednání a sejmout ji z boha, světa, předků, náhody i společnosti, není nic menšího než právě touha být onou causou sui a s opovážlivostí předčící barona Prášila vytáhnout sama sebe za vlasy z bažin nicoty do bytí.


Internetové publikování skýtá nesporné výhody také pro samotného publicistu: ten, podle svého nejlepšího svědomí, na svou odpovědnost a podle vlastního uvážení má možnost zveřejnit cokoliv: bez kompromisů, bez ignorantského proškrtávání, bez cenzurního přepisování, bez krácení, bez nemožných grafických úprav, bez ponižujícího a nedůstojného dohadování s cizími lidmi, kteří jeho dílu nerozumějí a ani mu nemohou rozumět tolik, jako mu rozumí autor sám - neboť svědomí, zodpovědnost a uvážení autorovo je vždy lepší, znalejší a konečně i osobitější než chladný, neosobní kalkul profesionála, jehož nezajímá myšlenková či umělecká podstata díla, jako spíše jeho komerční využití.


FIDES PENES AUCTOREM
Spolehlivost je věcí autora
Za pravdu je zodpovědný autor (etická zodpovědnost).


Je snadné ztratit sám sebe. Klíčem jsou zodpovědnost a uvědomění. A nikdy se neodchýlit od pravdy!


Nenesu žádnou zodpovědnost za životní podmínky zvířat, a tou mojí návistí k nim nemůžu ani nic pokazit z přílišné horlivosti, jako se to stává chovatelům domácích mazlíčků.


Hrdé vědění o mimořádném privilegiu zodpovědnosti, vědomí této vzácné svobody, této moci nad sebou a nad osudem proniklo u něho až do nejspodnějších hlubin a stalo se instinktem, dominantním instinktem: - jak jej nazve, ten dominantní instinkt, má-li pro něj vůbec zapotřebí slov? Není o tom pochyb: tento suverénní člověk ho nazývá svým svědomím.


My nemůžeme mít rodinu jako jiní lidé. My nejsme jako jiní lidé, my jsme umělci, a velký talent s sebou nese zodpovědnost jej rozvíjet. Rodina je smrt umělce; umělec potřebuje klid a svobodu.


Svět lidí nepotřebuje žádné slouhy lůzy, jako to vidíme u dnešních politiků; žádné přísavné pijavice, které využívají politiky jen jako pohodlného a privilegovaného zdroje vysokých nezdaněných příjmů, bez osobní zodpovědnosti v poměrném zastupitelství stran a koalic, v tichém a bezpečném závětří parlamentní kantýny, za zády tělesných strážců.


Člověk zcela zapudí hlas svědomí, morální zábrany a týrá, mučí bezbranná zvířata, vydaná mu na milost a nemilost, prost vší zodpovědnosti, způsobuje jim bolest, zabíjí je jen kvůli naplnění svého věčně zvířecích mrtvol lačného žaludku. Jistě, nečiní to vlastní rukou, vraždí za něj jiní s jeho svolením a pro jeho potřeby. Avšak to ho nezbavuje zodpovědnosti.
(Wiśniewska-Roszkowska: Vegetariánství)


Od ženské člověk nemůže očekávat tolik pocitu zodpovědnosti a sebezapření.


Rodinný život: muži otvírají dopisy svých manželek, volají je k zodpovědnosti za každý vydaný halíř a za každou chvilku jejich volného času; ženy stejně zacházejí se svými dětmi.


Znaky vznešenosti: nikdy nepomyslet na to, abychom své povinnosti snížili na povinnosti pro každého; nechtít se zbavit vlastní zodpovědnosti, nechtít se o ni dělit; své výsady a jejich naplňování počítat ke svým povinnostem.


Tak, Peggy, ty cítíš zodpovědnost za smrt Jima, a přitom necítíš žádnou vinu, že vymačkáváš život ze mne. Já ale tvrdím, že nemůžeš za jeho smrt. Jima zabilo dobré zdraví. Podívej, on tak vyčistil svý trénovaný tělo, že když slezlo z obrazovky do života, nevyrovnalo se s tukem a cukrem a jedovatými zbytky, tedy s jídlem. Zahubil se tudíž sám. Zdraví lidi jsou jako dinosauři: nejsou schopni přežít. Jimovo tělo nedokázalo zpracovat hamburgery a bonbóny a čajový pečivo jako tělo Američana. V nás je pravá síla. Vidíš tamhle toho švába? Nebo tamtoho? Nevidíš, že by nosili pikslu pšeničných klíčků, že ne? Tak, Peggy, řiďme se příkladem našich kamarádů švábů! Byli tu dřív než člověk a budou tu i po něm. A víš proč? Jedí odpad. A já říkám, že co je dobré pro šváby, je dobré i pro mou drahou rodinu!


Nikde není víc nepoctivosti než v literatuře; to říkal už Goethe, jak jsem obšírněji probral ve Vůli v přírodě. Především by proto musel zmizet štít veškeré literátské podlosti, totiž anonymita. V literárních časopisech byla k jejímu zavedení využita záminka, že má chránit poctivého recenzenta, varovatele publika, před zlobou autora a jeho příznivců. Avšak proti jednomu případu tohoto druhu stojí stovka jiných, v nichž má jen zbavit vší zodpovědnosti toho, kdo by nemohl obhájit svá tvrzení, nebo dokonce skrýt hanbu toho, kdo je natolik prodejný a ničemný, že za úplatu nakladatele vychválí publiku špatnou knihu.


Pasivita, nezodpovědnost a hloupost na straně jedné, a lhostejnost a vychcanost na straně druhé. Mimoto mají tito zmetci zastřené povědomí sami o sobě, kombinované s nulovou zodpovědností, takže plánují další a další děti, hodlajíce zřejmě zaplavit svět samými kriply.


Naše sdělovací prostředky nás zásobují stálým rozptýlením, čímž nás zbavují jakékoli zodpovědnosti za náš ekosystém.
*
Přirozeností touhy, pravdy života samého, vždy je a bude smrt - ta jediná vševidoucí, která požene k zodpovědnosti ty, kdož se množí a přemnožují na této přetížené planetě.


Zplozenec tohoto velkého Pokroku doktor Tristan Chavassus přišel na to, jak léčit "Hlasy", jež slyší naše svědomí. Přikurtuje vás k zubařskému křeslu a řve vám do ucha tak dlouho slovo "Lidství", až budete nadobro hluchý ke všem těm vnitřním Hlasům, jež člověka, který zaspal dobu a je citlivý na urážky, ponoukají k vlastenectví, k šlechetnosti, k čestnosti, k nezištnosti, k soucitu, k zmužilosti, k zodpovědnosti, ke slávě a k podobným nemoderním přežitkům.


A proto musím konstatovat, že výsledek mého průzkumu je nejednoznačný. Valná většina maturující mládeže již našla zodpovědný přístup k životu, existuje však ještě nejméně padesát procent těch, kteří životní zodpovědnost teprve hledají. -- No..., rád bych ještě dodal, že naše mládež je v jádru poctivá, že je zdravá... a že je... zdravá... poctivá... -- Několikrát jsem byl vyzván, abych řekl svůj názor; abych se projevil. O naší mládeži bych vám rád něco řekl: Není zas tak úplně poctivá, zas tak úplně zdravá, ale samozřejmě že to má od nás. Tak mě napadá, jestli místo ní bychom neměli zkoumat nás... No jo, prostě z nich vyrostou stejný blbci jako jsme my!

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm