Lidstvo je jak vlčí smečka

28. února 2016 v 16:43 | Misantrop

Lidstvo je jak vlčí smečka
Slabý zřídka dlouho přečká


Toť inkvizice přece, smečka svatá,
jež k dílům božím přibrala si kata.
Snad nevede tak znamenitou ženu
ta smečka darebáků do plamenů?


Co ví opičí horda, ta smečka psů, zlomyslnými bohy na řetězu vedených, mrskaných, štvaných o intelektuální poctivosti? "Nejvyšší duchové" myslili dosud právě tak zvířecky instinktivně, jako srali.


Žádal jsem, aby se mi zjevil v jedné velké místnosti římský senát a v druhé pro srovnání moderní sněm. První vypadal jako shromáždění bohatýrů a polobohů, druhý jako smečka kramářů, kapsářů, banditů a chvastounů.


Zakázaná Zóna byla kdysi rájem. A ta vaše smečka z něho udělala poušť, před mnoha a mnoha lety.


Sice stále dokola opakovaným ideálem a vzorem nevinnosti je biblickému lidu stádní poslušná ovce, ale tomuto milému, krotkému, mírnému a dobrotivému domácímu zvířeti se lid Bible přesto nepodobá ani trochu, neboť naše fanatické "boží ovečky" zvlčily, či spíše zepsuly, a jsou na rozdíl od skutečných oveček poněkud zdivočelé, vzteklé a masožravé, podobajíce se spíše smečce vyhladovělých honicích psů než pokojně se pasoucím beránkům a vesele skotačícím jehňátkům.


Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje.


Dobrotivý lidumil naletěl na zdánlivě nevinný žertík kolegů, který se rozrostl z haléřových škudlilství až do bezhlavého nakupování a statisícových transakcí, ale získal za to cennou životní zkušenost: poznal falešnost lidí, jejichž "upřímné přátelství" se netýká osoby, nýbrž jen jejích peněz, za nimiž se okamžitě přihrne také smečka nejroztodivnějších vyžírků.
(Misantrop: komentář k filmu Valentin Dobrotivý)


Vesnice byla plná lidáků, aut i psů. Nejotřesnější bylo, že i z dědova stavení na mne štěkala smečka hned tří čoklů! To mohl být můj domov - a "Brňáci" z něj už taky udělali psinec!


Pro každý příkaz má zákon džungle nějaký důvod. Požírat člověka šelmám zakazuje. Zabít ho smějí jenom tehdy, když učí mláďata zabíjení, a to ještě musí lovit mimo loviště své smečky nebo svého houfu. Hlavní důvod je ten, že po zabití nějakého člověka co nevidět přitrhnou na slonech bílí muži s puškami a stovky hnědých mužů s gongy, raketami a loučemi. Celá džungle to pak odpyká!
*
Člověčí mládě nemá ve smečce co pohledávat!
*
Dobrá polovina smečky zahulákala: "Člověk! Člověk! Co mezi námi člověk pohledává? Ať táhne po svých."
"Je náš bratr, i když ne pokrevní," znovu se ujal slova Akéla, "a vy byste ho chtěli zabít. Jestli souhlasíte, aspoň té hanby vás ušetřím, že byste zabili bratra, který nic neprovedl - bratra, kterého jste podle zákona džungle přijali do smečky."
"Je to člověk - člověk - člověk!" zaskučela smečka.
*
"Vyhnali mě z lidské smečky i z vlčí smečky," řekl Mauglí. "Teď budu v džungli sám."
*
Lidská smečka se zlobí. Vodstvo Vaingangy, lidská smečka mě zapudila. Proč? I ty, vlčí smečko, jsi mě zapudila.
*
O Člověčí smečce a Mauglím nemluv podruhé jedním dechem.
*
"Báječné," ozval se nakonec ospale Mauglí. "Pokud si vzpomínám, u Člověčí smečky v tuto dobu uléhají v hliněných pastích na tvrdá prkna, zabední se proti čerstvému vánku, přes těžkou hlavu si přetáhnou hadr a nosem vyluzují ošklivý zpěv. V džungli je to lepší."
*
Jak se přiblížím k něčemu, co vyrobila Člověčí smečka, krve jen přibývá!
*
Co máš, Mauglí, ještě společného s doupaty Člověčí smečky?


Někdy si jen tak pro radost sednu na zahradě na lavičku a pozoruji a poslouchám sousedy. I vyhladovělá lví smečka je spořádanější a klidnější při své líté hostině než tenhle hnus!


Stoupající demografickou křivku nahrazuje smečka nevychovaných psisek.


Kam vysokou paznehty nesly,
z řetězu puštěná smečka tam zavede lovce


Na posledním přežívajícím kousku travnatého dálničního náspu, nebude na chudáka chodce čekat vysvobození a úleva v čistotě přírody, nýbrž pokálený výběh na venčení smeček drzých čoklů, kteří se na něj okamžitě vrhnou, protože jim vstoupil do jejich domnělého teritoria.
*
V Česku jsou prý odhadem téměř dva miliony psů; to znamená asi ve 40% všech domácností. V takovém Švýcarsku je to jen 10%. V tom je vidět ta vyšší kultura. Tady je to oproti nim jako v chudinské čtvrti. Nejen pro ty smečky potulných vzteklých psů.
*
Divím se, že ty otravné a hlučné smečky podvraťáků ve městě ještě nikomu nevadí; že si nikdo dost nahlas nestěžuje; že to vůbec dovolí veřejné mínění, policie a ubytovací řád. Zas to bude asi na mně, abych ztropil kvůli tomu nějaký skandál. Jako ostatně vždycky.


Vymřelé smečky vlků a tlupy dinosaurů měly svůj vlastní - proprioceptivní společenský styk. Gaia, fyziologicky regulovaná Země, měla proprioceptivní globální komunikační systém dlouho předtím, než se vyvinul člověk.


Já však nechtěl vstoupit
do vlčí smečky - ani jako vůdce.
Lev žije sám, a tak jsem také sám.


Ve svých poztrácených troníčcích jsme všichni z jedné smečky, od zrození až po bílou zaječí lebku.


Ten, kdo se neztotožňuje s touto pyramidou státní moci, nemá jinou možnost, než se podrobit, popřípadě pokusit se o reformu, anebo v lepším případě, a o tom chci mluvit, tuto smečku vlků jednoduše opustit, protože... Chceš-li s vlky být, musíš s nimi výt.


Vlci jsou mnohem lepší než jejich zlá pověst, budovaná po staletí lidmi, kteří jsou horší smečkou než i ty nejstrašlivější pozemské bestie.


Nebe a země nemají takzvaný vztah k lidem;
všechny věci jsou jim jen věchtoví psi.
Ani Světci nemají takzvaný vztah k lidem
a lidstvo je jim jen smečkou věchtových psů.
(Lao-c': Tao Te Ťing)


Na rozdíl od džungle, kde má člověk intelektuální převahu, před šelmami ho chrání oheň, v lidské společnosti je misantrop v pozici bezbranného zelenáče v obklíčení vlčí smečkou, která se na něho chystá zaútočit. Spasit ho může jen když bude předstírat, že je taky vlkem. Jinak nemůže uspět v té početní převaze, aby si zachoval svou vlastní identitu, když už nejde rovnou o holý život!


Každý anonymní recenzent, zvláště v antikritikách, má být traktován okamžitě jako darebák a prevít, a nikoli, jak ze zbabělosti činí někteří tou smečkou pošpinění autoři, jako ctěný pan recenzent.


Co ale máme říci o těch, kteří s pečetí inteligence pořádají parforsní honby, při nichž uštvaná zvěř bývá v pravém slova smyslu roztrhána smečkami psů deerhoundů.


Ach, byl opravdu proměněn v jelena! Ale mysl a rozum mu zůstaly jako člověku.
Aktaión chvíli rozvažoval, co si má počít, má-li se skrýt či běžet domů. Ale z myšlenek ho vytrhl náhlý štěkot psů. Jakmile ohaři spatřili jelena, rozběhli se za ním. Celá smečka se jich hnala za svým bývalým pánem a zuřivě štěkala. Ach, jak Aktaión toužil zavolat na ně, aby poznali jeho hlas a přestali se naň sápat! Mluvit však nemohl. Jedinou záchranu viděl v útěku.
Psi se však za ním hnali přes skály, přes rokle, cestou necestou a již ho ti nejrychlejší dohonili a zakousli se do něho. Poraněný Aktaión už nemohl tak rychle utíkat. Vzápětí ho dohonili i ostatní psi, trhali ho, kde mohli, a za chvilku mu nezůstalo na celém těle jediné zdravé místečko. Nešťastník úpěl, naříkal, ale nic to nebylo platné. Všecek zkrvácený klesl do trávy. Jeho němý obličej marně prosil o slitování.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm