Někteří svoje trápení zaznamenali

12. února 2016 v 14:52 | Misantrop

Mnoho a mnoho lidí před tebou mělo stejné trápení v morálním a duševním slova smyslu, jako máš právě ty. Naštěstí někteří z nich svoje trápení zaznamenali.


Kdyby lidé vynaložili tolik úsilí na to, aby se naučili žít sami, kolik ho věnují na to, aby se naučili žít pohromadě, ušetřili by hodně času i trápení.


Vidím toho koníčka, jenž je tu nucen tahat klády jako vůl. Chudák, vypadá tak smutně a odevzdaně - úplně jinak než divoká zvířata. Na těch je patrná radost ze života, kdežto tento jejich bratr v jařmu je ztělesněné trápení.


Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení.


Je čas žít a čas umírat. Člověk, jako živočišný druh, už má svá nejlepší léta dávno za sebou. Teď už jen vleče tímto těžce zkoušeným světem svoji zchátralou schránku a zanechává za sebou jen samou spoušť. Bloumá bezcílně a beze smyslu přelidněnou krajinou, kterou zničil, a nedokáže sám ukončit své trápení a tiše zemřít.


A neobrátili-li se přes tolik těžkých soužení a trápení, co by teprve dělali, kdybych jim zase poslal drahocenný, zlatý mír?


William Saroyan:
Trápení, trápení a samé trápení, a okolo samý smích.


Měl poprvé toho rána pocit tělesné pohody; nožičky měly pod sebou pevnou půdu; poslouchaly dokonale, jak s radostí pozoroval; jevily dokonce snahu nést ho, kam se mu zachce, a už myslel, že co chvíli se všechno trápení konečně obrátí k lepšímu.


Úcta k lidskému životu už nemá smysl, když vede k dlouhému trápení toho, kdo odchází, i těch, kdo zůstávají.


Kdybyste mému holiči řekli, že všechno bude dražší, zbavil by snad ze zoufalství vás i sebe toho trápení naráz.
(Hašek: Fejeton)


Příroda říká: "Nech už tělo tělem a pak už nebudeš mít s ním žádné trápení."


Každý tady koneckonců dělá jen co dovede a když si někdo libuje v trápení, rezignaci a pověrčivosti, je to jeho věc.


Duševní omezení má jen tu nevýhodu, že otevírá dveře nudě, která se stává zprostředkovaným zdrojem nesčetných trápení, neboť abychom se jí zbavili, chytáme se všeho možného, tedy vyhledáváme zábavu, společnost, luxus, hry, pití atd., jež však s sebou přinášejí škody, ruinování a neštěstí každého druhu.


Člověk bude zničen. Po něm přijde misantrop - odolný, nezdolný, vytrvalý, tvrdý, necitelný, mající srdce z chladného kovu! Skoncuje s trápením člověka rychle a bezbolestně.


Po letech nejhlubšího a nejnudnějšího trápení jsem dýchal volně, jen když jsem byl sám a zavřený na klíč.


Odjakživa jsem věděl, že nechat se obluzovat ženskými a drogami nikam nevede - rozhodně ne k mému cíli! Když jsou pak totiž všechny nízké pudy konečně po nekonečném boji, vzdychání a slzách ukojeny a všechny vášně opadnou, zbude jen vystřízlivělé podivení, hořkost a pocit trapnosti z oddání se něčemu tak pomíjejícímu a bezcennému, co však přitom vyžadovalo tolik zbytečného trápení a tolik nicotné námahy.


Když pomáhám nějaké mouše z jejího trápení, snažím se pouze zbavit se části viny, která na mně spočívá za všechny zločiny proti zvířatům.
(Albert Schweitzer)


Hérodotos (V, 4) vypráví, že Thrákové novorozence vítali nářkem a líčili mu všechno zlo, které jej nyní bude potkávat; naopak mrtvého pochovávali s radostí a žerty, protože konečně unikl z tolika velkého trápení.


Kočka je mírná - nelidsky mírná: jenom myš vyleká, netrýzní ji, nevyloupne jí oči, nestáhne jí kůži z těla ani jí nevráží třísky pod nehty - po lidském způsobu; když si s myší pohraje, rychle ji sežere, a zbaví ji tak trápení.


Všude vidíme šílence, kteří pohrouženi do trudných úvah o svém strašném bohu, docházejí k přesvědčení, že jsou povinni, aby se mu zalíbili, uvalovat na sebe všemožná trápení a působit si na jeho počest neuvěřitelná muka!


Nechť žije šťastný, nevědomý, nemyslící zvířecí svět! V něm je pouze radost ze života, a ne hrůza před smrtí, a proto v něm též není strašného nesmyslu, není prázdnoty, po milióny věků zhášejících radost v srdci člověka, uvrhujících jej v marné nedozpytující se trápení ducha.
(Arcybašev: Zločin doktora Luriera)


V bolesti nemluvně vsaje první dech, v bolesti starej člověk vydechne naposledy a všecky jeho dni jsou plný trápení a zármutku.
(London: Ženská statečnost)


V obecných, měšťanských i nižších středních školách jsou žáci nabádáni ku zakládání sbírek hmyzu, aniž ve většině případů bylo by poukazováno na ono trápení ubohých brouků a motýlů, kteří zaživa napíchnuti jsouce na špendlík, pozvolna hynou.


Jeho trápení bylo dlouhé a dobře zmapované. Jeho životem prošlo hodně lidí.


Venku se navíc udělalo konečně pravé teplé a slunečné jaro, takže i tím se mé trápení znásobilo; totiž vědomím, že kdybych nemusel být zavřený ve fabrice, užíval bych krás života někde o samotě po lesích.


Svými strašnými pařáty vyvrátí valnou část stromů z rozlehlých lesů světa, jedinou jejich touhou bude přinášet nenasytně všemu živému smrt a zármutek, trápení, strach a zahánět je na útěk.
(Leonardo da Vinci: Hádanky)


Trápením by chtěli trápení se zbavit
Zbavit se trápení však takto nemohou
Až se vzchopí, naučí se sami sobě být si oporou
(Š'-te: Železný kruh)


Pro lidské trápení mám jen pohrdavý, úlevný plivanec. Nic jiného si nezasluhují. Ať se probudí a osvobodí každý sám, pocítí-li ve svém srdci nevolnost a trápení.


Ať mi leží na srdci jakékoli trápení, ať mou duši tíží jakýkoli neklid - všechno se okamžitě rozptýlí, duši se ulehčí, únava těla přemůže nepokoj ducha při pohledu na zvlněné hory ozářené jižním sluncem, při pohledu na modrou oblohu, nebo když poslouchám šplouchání bystřiny, padající ze skály na skálu.


Pro všechny procitnutí znamená nelibost. Sotva je probuzen, vrací se nešťastník do náruče svého trápení.
(Leopardi: Zpěv divokého kohouta)


Proč komu v utrpení ulevovat? Za prvé se říká, že utrpení vede člověka k dokonalosti, a za druhé, jestliže se lidstvo opravdu naučí ulehčovat si utrpení pilulkami a kapkami, pak naprosto odhodí náboženství a filosofii, v nichž dosud nacházelo nejen ochranu před všelikým trápením, nýbrž i štěstí.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Sluneční svit, opírající se s jarní silou do oken, stínily žaluzie, jejichž mřížkování jako by mi chtělo připomenout mou dočasnou klec. Přesně toho jsem se bál nejvíc: že až začne být hezky, mé trápení divokého zvířete chyceného do pasti se zdvojnásobí.


Hrdinovi mého románu U poslední čáry Naumovovi zdála se jeho myšlenka o nutnosti sebevražedného zničení lidského pokolení, proto, aby se ukončilo zbytečné lidské trápení v budoucnosti, nejvelkolepější humanitou. Jeho protivníkům se zdá zrovna tak opravdově, že humanita spočívá právě v prodloužení a zachránění života za každou cenu...


Hudba je lékem na trápení duše.


Mít každodenně hojnost jídla, pití dost,
tomu já říkám Zeus lidí rozumných.
A žádné trápení. Ti, kteří zákony
jen udělali zmatek v lidském životě,
ty proklínám.
(Eurípidés: Kyklóp)

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm