Neříká se "nic", říká se "onen svět"

9. února 2016 v 13:22 | Misantrop
Hieronymus Bosch: Vzestup duší do Empyrea


Neříká se "nic": říká se místo toho "onen svět"; nebo "bůh"; nebo "pravý život"; nebo nirvána, vykoupení, blaženství... Tato nevinná rétorika ze světa nábožensko-morální idiosynkrazie ukáže se ihned mnohem méně nevinnou, pochopíme-li, jaká tendence se tu halí v plášť sublimních slov: tendence životu nepřátelská.
*
Je třeba trpící udržovat nadějí, jíž nemůže odporovat žádná skutečnost - nadějí, jež nemůže být odbyta splněním: nadějí na onen svět.
*
Pojmy "onen svět", "poslední soud", "nesmrtelnost duše", i "duše" sama: jsou to mučidla, jsou to systémy ukrutností, jimiž kněz se stal pánem, zůstal pánem...
*
Ale že skutečně nastane, co kněz slibuje věřícímu pro onen svět, nepřístupný jakékoli kontrole, čím to by se dalo dokázat?
*
Onen svět vůlí k popření veškeré reality.
*
Je-li kdo troubelem imperativů z onoho světa, stojí takovýmto posláním již mimo všechno jen rozumové hodnocení, - sám jsa již posvěcen takovýmto úkolem, sám již typ vyššího řádu!... Co je knězi po vědě! Stojí na to příliš vysoko! A dosud kněz panoval! - Určoval pojem "pravdy" a "nepravdy".
*
Přeložíme-li těžiště života nikoli do života, nýbrž do "onoho světa" - do Ničeho, - vzali jsme životu těžiště vůbec.
*
Bůh formulí pro každé hanobení "tohoto světa", pro každou lež o "onom světě"!
*
Nic není nekřesťanštějšího nežli církevní hrubosti o bohu osobním, o "království božím", které přijde, o "království nebeském" na onom světě, o "synu božím", druhé osobě trojice. To všechno je - budiž mi prominut výraz - pěst na oko - ó na jaké oko! - evangelia: světodějný cynismus ve výsměchu symbolu...


Kdo nevěří v onen svět, nemá s náboženstvím nic společného.
*
Když církev předestírá člověku údajná lákadla onoho světa, aby mu ulehčila umírání, pak my se soustřeďujeme na vytváření života, který by stálo za to žít.
*
Nevím nic o onom světě a jsem natolik upřímný, že to přiznávám. Jiní lidé tvrdí, že o tom něco vědí, a já jim nemohu dokázat, že tomu tak není. Venkovské panímámě nechci svou filosofii vnucovat.


Člověk, labužník, dopravuje ústřice na onen svět tím, že je zaživa polyká.


Na onom světě nám bude hej… A já sem z onoho světa budu sestupovat jako duch a budu ty bestie strašit. Kriste Pane, copak na onom světě opravdu není peklo a těmhle bídákům bude odpuštěno?
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Život na onom světě je drahý, neboť kupuje se za oběť pozemských srdcí a jejich radostí.


Moderní filosofové tvrdí, že se jim nelíbí věčný trest na onom světě. Můžou být spokojeni. Stvořili věčný trest už zde, na tomto světě.
(Chesterton: Trvalost trestu)


Je třeba vyvarovat se neřesti a zločinů ne proto, poněvadž budeme za to pykat na onom světě, ale poněvadž budeme trestáni na tomto světě.


Po smrti nebudeš odměněn podle zásluhy, poněvadž jestli na tobě páchají nespravedlnosti na této zemi (jak to později poznáš ze zkušenosti), není důvodu, proč by se na tobě nepáchaly také na onom světě.


Jaké byly ostatní jeho názory, jaké náhledy o tomto i onom světě? Je mi velice líto, ale Ríša neměl žádných.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm