Nikdo z lidí neví, kde domov mám

5. února 2016 v 16:03 | Misantrop

Nikdo z lidí neví
Kde tu v horách domov mám
Uprostřed bílých oblak
Věčně tak v tichu a sám


Zůstávat v této severní ledové krajině a vázat se na ni jako na osudem určený a neměnný domov, neřkuli dokonce "vlast", to by byl pouze začarovaný kruh, a to i tehdy, měl-li bych či neměl právě rok či dva prázdnin. K čemu to? Ty zdejší zimy jsou prostě příliš dlouhé a deprimující. Potřebuju prachy, abych si mohl najít jiný, lepší domov, kde bych přežil bez práce a divoký.


Opustí jeden co chvíli svůj výstavný palác,
že se mu zprotivil domov, a náhle se vrátí,
protože venku se o nic necítil lépe.


Seton chce vyniknout v divočině a uplatnit se i jako lev salónů, takže nezná ani svůj pravý domov.


Komoň ducha je jeho přítel, poháněný bohy,
v obou oceánech domov má, v moři západním i východním.
(Rgvéda: Hymnus na dlouhovlasého)


Díky tobě, samoto, ty jediná domov skýtáš.


Varuj se bestie Člověka, neboť on je spřeženec Ďábla. Nedopusťte, aby byly jeho počty vysoké, neboť obrátí v poušť domov svůj i váš.


To, čemu vy říkáte peklo, je jeho domov.


Za patnáct let mého pobytu tady jsem si navykl považovat toto polesí za svůj domov, za svůj téměř soukromý majetek, a nelibě proto nesu každé narušení tohoto mého výsostného území, byť by šlo "jen" o vpád lidského hluku, ať už odkudkoliv.


Domov je smrtelná past, kde tě uvízlého snadno najdou a přijdou si pro tebe.


Věru špatně jsme založili naše životy, když domov je nám nepřítelem a vězením, a my z něj proto musíme prchat do bezdomoví, abychom v samotě nalezli spásu, abychom nalezli volnost a moudrost a abychom seznali svůj omyl!


Gary Snyder:
Příroda není místem, kam se chodí na návštěvu, je to domov.


Jsem svobodný; mohu se toulat kam libo jako stěhovavý pták, jako Wandervogel, a všude, kde najdu kousek místa na stan a klidné ústraní, tam všude může být můj domov.


Vracívám se víceméně pravidelně domů (i když - co je to domov?). Jen občas strávím v lese i noc. Plynule přecházím z jednoho světa do druhého. Žádná křeč. Nejsem "doma" ani tady ani tam, a přitom vlastně všude.


Les je můj domov. Dělám tady všechno, co dělají lidé doma, nebo co bych dělal doma Já, kdybych měl domov v městském bytě.


Po překročení silnice, této poslední výspy civilizace, jsem si s úlevou odplivl na rozloučenou. Nenáviděné lidstvo je za mnou, přede mnou se rozprostírá již jen les, pravý domov můj.


Kdy, Bože, zbavíš už náš domov vezdejší
a naše děti, kdy zbavíš už těchto vší?


Rostliny tě, vodo, sají z půdy, domov skýtáš tvorům,
a teď považ, žes rmutu stokou lidským pišišvorům!


Domov, morálka a náboženství jsou ohavná tyranství.
(Shaw: Člověk nikdy neví)


Dřívější betonový domov již není domovem, divočina je domovem, protože v divočině je už nyní nejčastěji.


Beethoven píše zachmuřen:
"Neznám jiných předností člověka než ty, které činí, že jej lze počítat k lepším lidem; kde je najdu, tam je můj domov."


Musíte si z hlavy udělat domov. Jestli se nedokážete stáhnout do sebe, tak jste vyřízení.


Zaniknou veškeré společenské aktivity, konané mimo opevněný domov. Vycházet z domu po setmění a beze zbraně bude životu nebezpečné. Všude teror a strach a hnus z Člověka.


Já jsem neztroskotal. Ne - Já jsem zde zakotvil a tento les a jeho zvířecí obyvatelé mě vlídně přijali do své tišivé, konejšivé náruče, kde spočinul jsem tak rád. Tady zůstanu. Tady je můj domov. Již nikdy se nevrátím mezi lidi.


Kéž v roklinách strmých bych se skrýti mohla,
kde by bůh mě v ptáka proměnil
a mezi hejny opeřenců domov mi poskytl.
(Eurípidés: Hippolytos)


Moudrý muž, když odešel z domova do bezdomoví, nechť v samotě, v níž je obvykle těžko nalézt zalíbení, usiluje o vyšší blaženost tím, že se vzdá smyslové rozkoše a lpění a očistí svou mysl od všech kazů.


Napadl sníh a sněží dál. Někomu se to líbí, mně ne. Někdo z toho má dokonce radost, Já nemám. A zvířata koneckonců také ne. "Někdo" má aspoň důvod odhrabávat sníh před barákem pitomým a o důvod navíc tam otravovat a tropit kravál. Od půl osmé hodiny ranní huláká zase čubka pod okny a druhá čubka ji jakoby naoko okřikuje. Není to nic platné; zrovna tak by na ni mohla křičet místo "buď zticha" "štěkej" a vyšlo by to nastejno; takhle jen tropí další kravál navíc. Ten čokl otravnej snad v životě nechcípne! To ho mám otrávit? Jsem už na psí štěkot tak alergický, že mi stačí jen jej někde (kdekoli) zaslechnout a vzkypí mi krev. Dokonce i v jednu hodinu v noci jsem zaregistroval svým již notně přecitlivělým sluchem tu čubku dole si uštěknout. Strašný barák. V noci byla v baráku taková zima, že jsem si musel zapnout elektrický přímotop. Zima jako na dělnické ubytovně v Hradci. Tam byl však alespoň klid, protože tam nebyli žádní psi, jen kočky. Tady v tom baráku pitomým je to horší. Jsem dvanáct hodin v práci, ale těšit se domů nemůžu, protože tohle není domov.


Nemám boha, nemám domov, ničemu nevěřím, nic se nechci dovědět...


Dvě nejodpornější písničky: Kde domov můj a Ach synku, synku.


Vyvrz ho! - Ano, stále slyšel tahle slova, po celý svůj život, vyvrz ho! z domova, ze školy, ze společnosti, ze státu, z rodiny; a jen si našel pro sebe a svou rodinu střechu nad hlavou, znovu uslyšel: vyvrz ho! Proto se stal tvrdým a nevěřícím mužem! A lidé si mysleli, že ho vyháněli jen proto, že byl takový!


Žeň člověka od prahu domova svého, když tebou nalezen byl nečistým a příslušníkem krve nečisté!


Jen když se budeš toulat bez domova, setřeseš jho ze své šíje.


Někteří význam slova saunterer, tulák, odvozují od sans terre, bez země, nebo bez domova, což pak v dobrém smyslu označuje někoho, kdo nemá žádný určitý domov, ale je stejnou měrou doma všude. To je totiž tajemství úspěšného toulání. Kdo stále jen sedí doma, ten může být největší pobuda ze všech, ale tulák ve zmíněném dobrém slova smyslu není pobudou o nic víc než meandrující řeka.
(Thoreau: Chůze)


Domova lesy,
cíli nejdražší!
Jde vítr z borovic,
mé stužky rozplétá
a odnáší.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm