Pošetilost budiž tvá!

4. února 2016 v 14:56 | Misantrop
Lionel Royer: Láska a Pošetilost

Obecná kletba lidstva, pošetilost a pitomost, budiž tvá v hojnosti výsadní!


Soudím, že je velmi krásné podobenství, kterým objasňuje Platón, proč se právem vzdalují moudří lidé z politického života: když totiž vidí, jak lidé, vyhrnuvší se do ulic, nechávají se promáčet vytrvalým deštěm, a nemohou je přemluvit, aby se ukryli před deštěm a vešli pod střechu, vědouce dobře, že nic nepořídí, vyjdou-li sami, ledaže spolu s nimi zmoknou, zdržují se v příbytcích a mají dosti na tom, nemohou-li již vyléčit cizí pošetilost, že jsou aspoň sami v bezpečí.


Chytrý člověk poznání skrývá, kdežto srdce hlupáků pošetilosti provolává.
*
Rozumné srdce hledá poznání, kdežto ústa hlupáků se honí za pošetilostí.
*
Prozíravost je zdrojem života těm, kdo ji mají, ale kárat pošetilce je pošetilost.
*
Raději potkat medvědici zbavenou mláďat než hlupáka s jeho pošetilostí.
*
Neodpovídej hlupákovi podle jeho pošetilosti, abys nebyl jako on.
*
Jako se pes vrací ke svému zvratku, tak hlupák opakuje svou pošetilost.
*
Kdybys pošetilce roztloukl v hmoždíři na padrť tloukem, pošetilost z něho nedostaneš.
(Bible: Přísloví)


Zlatu a stříbru neudělila příroda žádnou možnost užití, abychom se bez něho snadno neobešli. Teprve lidská pošetilost přisoudila cenu něčemu, co se vyskýtá zřídka, kdežto příroda zcela naopak, jako nejshovívavější matka, umístila na dosah ruky právě nejlepší dary, jako vzduch, vodu, ba i zemi, zato věci nicotné a nemající přinést žádného prospěchu uklidila do hloubky co největší.


Poslyš dále, že stud je pošetilost.
Různí lidé mají různé příčiny a co si představují jako hanebné, to zpravidla nikdy nedoznávají; například bojácnost a soucitnost považují za znak mírné povahy, ale pošetilost za vlastnost docela otrockou.


Denis Diderot:
Otázka, co bylo dříve, zda vajíčko nebo slepice, vám dělá potíže jen proto, že vycházíte z předpokladu, že živočichové byli od počátku takoví, jací jsou dnes. Jaká pošetilost! Nevíme právě tak, jací byli, jako nevíme, jací budou. Pranepatrná dešťovka, která se svíjí v blátě, se možná vyvíjí k velikému živočichovi. Obrovský živočich, který nás děsí svou velikostí, se možná vyvíjí k dešťovce a je možná jenom zvláštním, přechodným výtvorem této planety.


Kdo s babou chceš se oženiti,
už nebudeš den šťastný míti.
Dá radosti a štěstí výhost,
kdo spáchá tuto pošetilost.


Znám lidi, kteří se vymlouvají, že se nemohou náležitě vyjádřit, a přece předstírají, jako by měli hlavu plnou nejkrásnějších idejí. Je to pouhá pošetilost. Můj názor na to je tento: Jsou to domněnky, plynoucí z nejasných pojmů, které si neumějí uvnitř ani rozmotat, ani vyjasnit, tedy je také nedovedou řečí podat. Takoví lidé nerozumějí ani sobě samým.


Jeho "vědění", toť právě čirá pošetilost o tom, že něco takového jest.


Dát zářiti své pošetilosti a tím své moudrosti se posmívati?


Znamení krvavá psali na cestu, kterou kráčeli, a jejich pošetilost kázala, že krví se dokazuje pravda.


Mnoho krátkých pošetilostí - to sluje u vás láskou. A vaše manželství udělá konec mnoha krátkým pošetilostem, neboť je to jediná dlouhá hloupost.


Archeologie je nebezpečná, protože ukazuje, že lidská pošetilost je vlastně konstantní.


V jejich soucitu se utopil jejich duch, a když soucitem kypěli a překypovali, plula vždy nahoře veliká pošetilost.


Tento lidský svět je říší náhody a omylů, které v něm nemilosrdně vládnou ve velkých i v malých věcech, vedle nich však ještě práská bičem pošetilost a zloba.


Pterodaktyl se možná domníval, že třicet miliónů let příprav bylo určeno pro něho, protože pterodaktyl byl schopen myslet si tu největší pošetilost.


Člověk je přístupný bludu, když oceňuje všechny myslitelné chiméry, které mu někdo namluví, a ty ho mohou pohnout jako motivy chtění k zvrácenostem a pošetilostem každého druhu.
Z tohoto hlediska, objektivně vzato, jeví se nám vůle k životu jako pošetilost, nebo subjektivně, jako blud, jímž je zasaženo všechno živé, které s největším vypětím svých sil pracuje na něčem, co nemá žádnou hodnotu.


Bývá velká moudrost v prostotě zvířete a mnohdy velká pošetilost v moudrosti učenců.
(Shaw: Svatá Jana)


Minulá pošetilost zřídka osvětluje lidem jejich pošetilou přítomnost.


Neuvěřitelná pošetilost, nechat lidi hrát složité hry, aniž se tím zvýší spotřeba. Šílenství!


Na pravdu se hledívá přinejmenším jako na pošetilost.


Vidět vady v tom, co veřejnost obdivuje, je pošetilost: nový názor by bylo nutno obhajovat racionálním argumentováním, a to znamená prosazovat lhostejnou věc pomocí věci nudné.


SPĚCH: Ó, kéž byste měl moje oči aneb kéž by vaše viděly tak jasně, jako vídaly, když jste plísnil pana Protea za to, že chodí bez podvazků.
VALENTIN: Co bych pak viděl?
SPĚCH: Svou vlastní nynější pošetilost a její hroznou škaredost.


"Nic na světě se mi nezdá tak rozumné, jako využít pošetilosti jiných."
"Nevím, zda by to nebylo ušlechtilejší zábavou, lidi z jejich pošetilosti léčit."


Jen tomu se divím, že člověk, jenž vidí, jak velkým bláznem jest někdo jiný, když se lásce oddává, sám, dost se navysmívav takové mělké pošetilosti u jiných, stává se terčem své vlastní pohrdy tím, že v lásku upadá.


Tyhle josefské zábavy a vyhrávání lidem, kteří se Josefy jmenují, bude jedním dokumentem lidské pošetilosti a ti rozumnější, kteří po nás přijdou, lehce nahromadí důkazy o ní.
(Hašek: Fejetony)


A když jsem si vzpomněl, že lidé se potmě bojí, musel jsem se blaženě usmát jejich pošetilosti, která je tak velká jako jejich odpornost.


Ten, kdo váhá uvěřit všemu, je obdařen značnou inteligencí, neboť víra v jeden falešný princip je počátkem vší pošetilosti.
Nejnebezpečnější ze všech lží, které kdy byly dosazeny na trůn, je posvěcená, privilegovaná lež - lež, o které každý věří, že je vzorem pravdy. Je plodnou matkou všech dalších všeobecně rozšířených omylů a falešných představ. Je to strom pošetilosti s hlavou hydry a tisícem kořenů.


Střežit se chyb je ctnost a počátek moudrosti značí vybřednout z pošetilosti.


Musíme se tu a tam radovat ze své pošetilosti, abychom se mohli nadále radovat ze své moudrosti!


Velké množství špatných spisovatelů žije jedině z pošetilosti publika, které nechce číst nic jiného, než co se tiskne dnes.


Skrývat úzkostlivě nahotu a trnout hrůzou, že mě někdo cizí uvidí nahého, je pošetilé pokrytectví - asi jako když někdo napíše "p...." místo "prdel" - každý stejně ví, co se skrývá za těmi tečkami, pod spodním prádlem a za plavkami. Tak nač to vlastně vůbec skrývat, když ne právě jen z té pošetilosti a z toho pokrytectví?


Vhodnost místa a především doby jsou strašáci, kteří odvracejí lidstvo od rozjímání nad velkolepou nádherou. Sám jsem kdysi zachovával dekorum, ale sublimace pošetilosti měla neblahý vliv na mou duši.
(Poe: Dostaveníčko)

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm