PRASE v literatuře a filosofii

1. února 2016 v 15:01 | Misantrop

Vezměme si kupříkladu prase. Prasata odjakživa těšila se pověsti čuňat. Když se řeklo "ty jsi čuně", znamenalo to "ty jsi prase" a naopak. Vyskytly se dokonce celé národy, které prasata bojkotovaly.
Vezměme si Píšťany a píšťanské bahno. V tomto válí se z důvodů zdravotních i aristokracie, a přece žádnému snad nenapadne, aby takového aristokrata nazval prasetem, a dr. Kučera, který tento způsob léčby doporučuje, není také žádné čuně. Přesto však prasata, která dala tak zářný příklad trpícímu lidstvu, jsou v opovržení a jejich jméno slouží zejména nyní v době voleb k nadávkám, kterými hledí protivník označiti svého nepřítele za nečestného tvora. A viděli jste, ctění voličové, někdy nečestné prase?


Prase, kráva, slepice a ovce vzbuzují představy něčeho špinavého, otrockého, nenažraného, tupého, sprostého a páchnoucího. Ale třeba prase, jako příklad za všechny, je rozumné a přátelské, tak jako pes.


Z opilého přítele se dostali dobráci na prase, z prasete na zvířata vůbec - a v nazírání na zvířata a soucitu s nimi se jeví, jak známo, nejzřetelněji srdce i duch člověka.


Každý přírodní tvor potvrdí, že to "dlouhé prase", jak výstižně říkají člověku kanibalové z ostrova Fidži, zkrátka smrdí.


Prase je ušlechtilejší, čistotnější a inteligentnější než pes!


V přírodě, na vlastní oči, jsem tady v Čechách ještě vůbec nikdy neviděl divoké prase. Je to zvláštní: takové velké mohutné zvíře, prý dosti početné, není-li to ovšem jen další lstivá myslivecká osvětimská lež - a přesto jsem ho nikdy nezahlédl ani Já, který v přírodě, v lese prakticky žiju a kde jsem viděl už ledacos a ledaskoho. Některá zvířata prostě zvládají být neviděna.
*
V devět hodin večer - ještě bylo světlo - přišla znovu prasata. Jedno z nich jsem slyšel chrochtat a funět přímo za zadní stěnou mého stanu! Bál jsem se pohnout. Dělily nás opravdu jen dvě slabé stěny stanu!
Ví o mně to prase? Cítí mě?


I takové velké zvíře, jako je např. prase divoké, můj vzor, dokáže žít skrytě a nepozorovaně v zalidněné krajině, ačkoliv jeho počty jsou vysoké a jako druh je to vysloveně "škodná na odstřel". Ale je za normálních okolností takřka neviditelné, protože je aktivní v noci a přes den se schovává v houštinách a rákosí.


Můj bože, to je strašně podivné, proč právě takové zvíře, jako je prase, jak jsem řekl okresnímu soudci, a jako vy ráčíte být, je používáno jako nadávky.
(Hašek: Ve vlaku)


Lidé zaměňují příliš často spánek a bdění, božské odpočívání a lenost, pomalu se ploužícího tygra a prase.
Zaškatulkují-li mne jednou mezi briganty nebo filosofy, řeknou-li, že jsem nebyl nic, nebo bůh, nebo prase, - lidské ubohosti to jen!
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


V jaké lži žijí pánbíčkáři znázorňuje tenhle příklad: Vrah se chystá zabít svou oběť, která ho prosí:
"Nezabíjej mě, nenič svou duši!"
Takže to vypadá, jako by ten věřící neměl strach o sebe, nýbrž o duši vraha! Cha, k smíchu! Takže prase na jatkách kvičí ne z hrůzy před smrtí, ale ze strachu o duše řezníků?


Neustále musejí dozírat jeden na druhého a připomínat mu, aby "se choval jako člověk", a ne jako zvíře (případně jako prase, hyena apod.), aby nezapomněl projevovat svou "lidskost".


Důstojníci batalionu uspořádali si slavnostní večeři, složili se a koupili prase a kuchař Jurajda dělal prasečí hody pro důstojníky, obklopen různými příživníky z řad důstojnických sluhů.
Nejvíc vyvalené oči ze všech měl nedožera Baloun.
Tak se asi dívají lidožrouti s laskominami a chtivostí, jak z misionáře, pečeného na rožni, teče tuk, vydávaje příjemnou vůni při škvaření.


Člověk je všežravec - tj. všežrout; sežere vše, co se mu podstrčí, od jídla po propagandu. Rozemelte mu do salámu masné červy a krysy - člověk sežere všechno. Je jak to prase z říkanky "dobré prase všechno spase".


Každodenně se rozšiřují zoologické vědomosti šarží i důstojníků: Vytřískat nový válečný živý materiál a vojensky uvědomělá sousta pro jícny děl, k tomu je třeba důkladných studií přírodopisu nebo knihy Zdroje hospodářského blahobytu, kde vyskytuje se na každé stránce slovo dobytek, prase, svině.


Všude se potlouká spousta ožralých bouchalů, kteří si spletou i malé dítě na sáňkách s divokým prasetem, natož takové sousto na myslivecký guláš na divoko, jako jsem Já!


To je jisté, že tohle musí jednou všechno prasknout a že to nemůže trvat věčně. Zkuste pumpovat slávu do prasete, tak vám nakonec přece jen vybouchne.


Mezi lidmi, kteří jsou dnes vzdělaní a zhruba na stejné úrovni tělesné jemnosti, je prakticky nemožné najít někoho, kdo by rozčtvrtil mrtvého vola nebo prase.
(H. G. Wells)


Polní kurát Otto Katz prohlásil, že si přeje, aby v něm byl uznán člověk, stejně cenná jednotka s prasetem.


Manželství dozajista vymyslelo prase bez fantazie.


Byl někdo z vás jako dojná kráva zavřený v koncentračních kravínech, jako prase hnán na jatka, či jako maličká bílá myška používán pro vivisekci? Ne? Já to prožil!


Roseanno Arnoldová, napumpujeme do tebe všechen ten tuk nazpátek, naroubujeme ti kousíčky tvé zázračné prdelky do obličeje, aby sis vynahradila všechno to vyhlazování a liposukci, a zase z tebe uděláme to prase, kterým ve skutečnosti jsi.


Člověk (v kulinářských dějinách se mu také říkávalo "dlouhé prase" a v případě mladších kusů "bezsrstá koza") není všeobecně považovaný za základní zdroj potravy.
(Euthanasijská církev: Úprava lidské mrtvoly ke konzumaci)


Průměrný člověk sežere za rok celé prase - a Já mám být zděšen z nějaké malé vyhlazovací válčičky?


Byl jsem úžasné prase, a domýšlel jsem se o sobě, že jsem - anděl!


S tvářemi prasat se něco stalo. Zvenčí pohlížela zvířata z prasete na člověka a z člověka na prase, a opět z prasete na člověka. Ale nebylo už možné rozlišit, která tvář patří člověku a která praseti.


S kolegyněmi se ovšem nedá vůbec o ničem kloudném mluvit. Obvyklé lidové pověry, znamení zvěrokruhu, dětičky, podprsenky, pracovní otázky, výše platu, drby a pomluvy a další neslušnosti, o kterých ani přede mnou jistě nemluví - a vše skončí zase jako vždy u "žrádla", v jejich podání, totiž u grilování prasete!


Chlapi se zase dovedou bavit jenom o mrdání, o chlastání, o sportu, o autech, anebo o tom, jak si koupili půlku prasete a celou ji sežrali. To s tím prasetem už jsem za tu dobu, co jsem tady zaměstnán, vyposlechl zcela náhodně a proti své vůli už nejméně dvakrát!


Vzbouřit se můžeš jen jako individualita, s ostatními se na ničem kloudném nedomluvíš. Ti mají před sebou vidinu málem zlatého prasete, to jest těch pár mizerných obolů navíc - odměna, která by svobodného a hrdě stojícího Feuerteufela akorát tak urazila.


Konečně přišel, přišel den, kdy jsem se stal prasetem! Zkoušel jsem zuby na stromové kůře; s požitkem jsem pozoroval svůj rypák. Nezbýval už nejmenší kousek božskosti: dovedl jsem povznést svou duši do největší výše té nevýslovné rozkoše.


Bez jakékoli masky, již si obvykle nasazuje rdivá hanba či krutý zločin, myslivci ve státní televizi klidně šíří své lživé slovo, svou velkou osvětimskou lež; dokonce pořádají dětské zábavy, kde vštěpují sotva odrostlým fakanům své cynické názory, nechají je pohladit si dobrotivého divočáka i kmotru lištičku, ale co s tím nebohým prasetem a s tou chuděrou ryškou potom dál provedou, to už milým dětičkám raději neprozradí.


Židé a Egypťané prasetem opovrhovali. Symbolizovalo bohy Freye, Osirida, Adonise, Persefonu, Attise a Démétru, a bylo obětováno Osiridovi a Měsíci. Postupem času ale bylo degradováno na ďábla.


Čuang Čou se smíchem řekl: "Zlato a zisk, ministerské křeslo a vznešené postavení! Nebyl bych tím posledním prasetem, na kterém nikomu nesejde, nemyslíš?"

"Co myslíš? Kdybych nebylo prasetem,
nebylo bych tím nejposlednějším člověkem?"
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm