Vše, co mě obklopuje, je mi cizí

16. února 2016 v 16:03 | Misantrop

Vše, co mě obklopuje, je pro mne napříště cizí. Nemám již na tomto světě bližní, sobě podobné ani bratry. Jsem na Zemi jako na neznámé planetě, kam jako bych spadl z té, kterou jsem obýval.


O cizí se nestarej.


Přijdou cizí lidé a ublíží vám. Přijdou cizí lidé a vyrvou vám srdce.


I kdybychom se mohli stát učenými z učenosti cizí, nestaneme se nikterak moudrými z cizí moudrosti.


Otroky naší doby jsou všichni ti tovární a horní dělníci, kteří, aby existovali, musejí se prodávat v plnou moc pánů továren a dolů, otroky jsou i skoro všichni majitelé půdy, kteří neskládajíce rukou, na cizích polích pracují o cizím obilí a sklízejí je v cizí humna.


Nám víc se cizí líbí, naše jinému.


Jejich zvrhlými návyky buď se dáš porušit, anebo zůstávaje neporušen a nevinen, budeš dělat ochrannou zeď cizí špatnosti a hlouposti.


Tak cizí, že zdá se být snem
Jak tulák či poutník na nohou opánky z lýka
Hůl z křivé staré větve vistarie
Ohlédnu-li se kdy a vzpomenu na prašný svět venku
Zdá se mi být jen snem, tak cizí mi je.


Hne-li se tedy to povětří našinci cizí
a pro nás neblahý vzduch se rozlézat začne,
plouží se ponenáhlu jak mlha či mračno,
a kudy se táhne, tam všecko zmate a změní;
i ovzduší naše, když konečně nad námi utkví,
si přizpůsobí a zkazí a učiní jiným.


Soucit je vada malicherného ducha slábnoucího při pohledu na cizí zla. Soucit je proto běžný u těch nejhorších; jsou to stařeny a obyčejné ženské, koho dojímají slzy největších zločinců. Soucit je chorobný stav duše vyvolaný pohledem na cizí potíže nebo smutek z cizího neštěstí, o němž si člověk myslí, že je nezasloužené. Takový chorobný stav však mudrce nepostihuje.
(Seneca: O laskavosti)


Stále mezi cizími nepřátelskými lidmi - to misantropa snadno a brzo omrzí.


Vittorio díval se teď na lidi jiným zrakem; cítil se být nad ně povznesen a jim tak hrdě cizí, že zmizela dřívější stísněnost ve styku s nimi.


Nechtěl, aby se do jeho soukromí vtíraly cizí osoby. Když byl s těmi vetřelci nucen mluvit, když s nimi musel navázat přímý styk - nikoli v oblasti inteligence, ale vůle, pocitů a intuice - vždycky mu to bylo nepříjemné.


Já jsem v podstatě pokojný "člověk", kterému je cizí jednání volné, ale když jsem jednou viděl, jak jakýsi kluk, spratek nezvedený zrovna jako byl Seton, házel po slepicích kamením, okřikl jsem ho vztekle a kdyby toho nenechal, byl bych ho věru zfackoval za takové zlomyslné spratkovství!


Náboženský vůdce Wulfstan se obával, že muži s delšími vlasy by mohli bojovat jako ženy a nebyli by schopní ubránit Anglii před cizí invazí.


Moje paměť se zdráhá podržet každou lež, dogma nebo cizí myšlenku.


Je s podivem, že myšlenky jiných lidí tak mocně někdy účinkují na naši mysl. - Pryč s tím! Toť cizí krůpěj v mé krvi! - Dobrá přírodo! Ty ji opět vyvrhneš.


Ať už spojí muže a ženu jakákoliv láska, jsou si vždy cizí duchem i rozumem; zůstanou válčícími stranami, dvěma různými rasami, jeden vždy musí být krotitelem, jeden pánem a druhý otrokem, nikdy si nejsou rovni.
(Maupassant: Poleno)


Nevinnost a počestnost mohly se zatoulat docela samy a bez doprovodu, kam se jim zachtělo, a nemusily se bát, že jim ublíží cizí prostopášnost a vilný úmysl, vždyť k jejich zmarnění docházelo jen z vlastní vůle a touhy. Ale dnes, v našich zkažených dobách, není bezpečná žádná žena, i kdyby byla ukryta a uzavřena v nějakém novém labyrintu krétském, neboť i tam k nim skulinami nebo přímo z ovzduší proniká se zběsilostí proklatého chtíče milostný mor a veta je po jejich zdrženlivosti.


Respekt k cizímu soukromí a udržování slušné intimní vzdálenosti je jim také cizí. Klidně se na vás nalepí, neuhnou, nepočkají až přejdete a když se jim snažíte vyhnout, sami jdou za vámi jako pejsek, až mám někdy dojem, jako by se chtěli se mnou "milovat" (Já mám pro tuto činnost lepší, jadrnější slovo!), nebo se kamarádit, povídat si či mi vlézt rovnou do prdele. Prostě verbež. Hnusáci.


Jakkoli jindy proti vrozené a zkušenostmi prohlubované lidské xenofobii a homofobii nic nemám, neboť učí nenávisti nejprve k cizím lidem, později ke všem lidem bez výjimky, a tudíž učí lásce k samotě, k odloučení od všech lidí, a tudíž ke svobodě, jsem-li však Já sám vystaven účinkům této vrozené lidské xenofobie, není to nic příjemného. Tím jí to však v ničem neubírá její užitečnost, nevyhnutelnost a neskonalou potřebnost!


Připusť si do domu cizího a on ti způsobí starosti.


Zrušili pozemskou spravedlivost, aby ji nahradili milosrdenstvím Božím - milosrdenstvím, jež bylo však dopřáno jen těm, kdož se podřídili nové cizí zvůli.


Co po nich házím okem?
Což nejsem jejich zapřisáhlým sokem?
Dřív odporné mi bylo na ně zřít.
Což pronikly mnou cizí síly?
Čím to, že nelze mi už láteřit? -
Co? Vedu si jak milující?
Tak ať mě třeba bláznem zvou!
Nám zlořečených duchů láte,
ta pravá kouzla vy však znáte,
vy svůdci mužů, svůdci žen!


Joséphin Péladan:
Láska je podrobení se cizí personalitě, otevření všech oken bytosti přívalu cizího vzduchu a cizích vůní, obětování vlastní osobnosti - na oltáři cizího božstva. Sebe dáti znamená zároveň sebe ztratiti. Kult cizí personality ničí vůli vlastní personality.


Nesmějme se cizímu neštěstí
Velice často se stává, že jsme svědky cizího neštěstí. Musíme být v takovém případě cituplnými. Vidíme-li například, že někomu elektrika uřízla obě nohy, nesmíme se mu vysmívat a ptát se ho, čím teď bude hrát fotbal!
(Hašek: Rady pro život)


Ze vznešeného praslovanského pohanství, na něž bychom měli být právem hrdi a jež bychom neměli zrazovat ve prospěch v podstatě cizáckých židokřesťanských parodií na všeobjímající světové náboženství pokroku, lásky a otroctví - tedy z tohoto našeho duchovního odkazu předků nezbylo téměř nic a zbytek je jen to špatné, to jest různé škodlivé pověry, a i ty s převážně židokřesťanskými příměsemi a cizího původu vůbec. Jak veliká, slavná a moudrá byla naše původní přírodní víra, to se můžeme jen dohadovat z náznaků či z fragmentárních pozůstatků, anebo srovnáním s kulturou indickou, jakožto kulturou původní.


Dejte mi pokoj s abstrakcemi. Jsou to vesměs pojmy, které jsou cizí mému Já. A jak by mi nebyly cizí, když jen spoutávají?


Pramenem všeho neštěstí je lačná chtivost po větším majetku. Kéž je mi to cizí!
(Lúkiános: Kynik)


Vždycky jsem pohlížel udiveně a trochu podezíravě na podivné bytosti, které bažily po penězích, zoufaly si pro ztrátu "postavení" nebo se okázale obětovaly pro blaho rodiny. Žil jsem tedy mezi lidmi, jejichž zájmy mi byly cizí.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm