Buďte stateční

22. března 2016 v 13:11 | Misantrop

Stateční bojují do posledního dechu, třebas by ten boj byl beznadějný.


Ani sedm statečných nespasí, co je v jádru nehodné, nepolepšitelné, nedokonalé.


Bohužel je málo lidí, kteří neustoupí pokřiku těch, kdo je obklopují, a kteří by byli dosti stateční, aby čelili pohrdání svého národa a cítili dosti jasně, že úcta národa, který klesl na jistý stupeň ponížení, je úcta spíše zneucťující než lichotivá.


Lidé znamenití a stateční neuspokojí se s málem, ale snaží se stále dosáhnout toho, čeho se cítí hodnými.


IGNIS AURUM PROBAT, MISERIA FORTES VIROS
(Seneca Mladší, O prozíravosti 5,8)
Zlato se vyzkouší (poznává) v ohni, v neštěstí stateční lidé


Statečným štěstí pomáhá.


Tíha boje spočívala jen na Leónidovi a jeho statečných oddílech. Ty se držely tak udatně, že kosily perské šiky jeden za druhým, neboť stále přicházely do boje další a další skupiny nepřátel.
V té seči padl král Leónidás a mnoho jeho přestatečných druhů. O mrtvolu Leónidovu se rozpoutal boj, jakému dosud nebylo rovno. Řekové ji uhájili a čtyřikrát zahnali Peršany na útěk. Hněv i zoufalství činilo z řeckých bojovníků bohatýry téměř neporazitelné.
Ale osud těchto statečných obránců vlasti byl zpečetěn, když Efialtés převedl perské zákeřníky.
Stateční obránci Thermopyl padli, ale boj za svobodu proti perským útočníkům pokračoval.


Lidská rakovina již natolik prorostla do běžného života zemského organismu, že i naprosto zdravé a vůči rakovině zcela imunní buňky, které by se i snažily klást jakýs takýs odpor proti povinnému a jakoby samozřejmému zkarcinogenizování, vystavovaly by se tyto statečné buňky zjevnému riziku zničení.


Horatius vykročil statečně čelem k nepřátelům. Na chvíli je zarazil svou neobvyklou odvahou, která budila nesmírný údiv. Nepřátelé žasli. V posledním okamžiku stanuli Horatiovi po boku ještě dva stejně stateční vojáci a nehnuli se z místa. Zadrželi na nějakou chvíli první bouři hrozícího nebezpečí a nejprudší bitevní nápor.


Statečni jsme byli dost, nešetřili jsme sebe ani jiných: leč dlouho jsme nevěděli, kam se svou statečností.


Peršané měli sice velkou početní převahu, ale Řekové byli zato srdnatější a lépe vyzbrojeni. Bitvu zahájili prudkým útokem stateční Řekové.


Když se Sparťané tázali stran městských hradeb, Lykúrgos odpověděl: "Není patrně bez hradeb město, které je obklopeno statečnými muži, a ne obloženo cihlami."


I rozeslal Ijásón po všech krajích Řecka hlasatele, aby vyhledávali a vyzývali nejstatečnější muže k účasti na této výpravě.
"Kdykoli i v budoucnu si vzpomeneš na mé statečné, odvážné průvodce, na ten výkvět celého Řecka, ach, do tance ti musí být, ne do pláče!"
Ijásón se zaradoval, když poznal oddanost svých druhů, a zvolal:
"Moji milí, vaše zmužilost mi dodává nové odvahy. Od této chvíle se už ničeho nebudu bát, i kdybych měl projít propastmi podsvětí. Když jsem se přesvědčil, že jste stateční v takových hrůzách, budu je i já s vámi snášet statečně.
Co nevidět začnou létat nepřátelské střely. V našich rukou je nyní vlast, rodiče, naše děti a přátelé. Celé Řecko k nám upírá zraky a čeká, zda mu zjednáme hanbu nebo naopak nesmírnou slávu. Buďte tedy stateční a myslete stále na to!"

Ijásón
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm