Co dělá z člověka zbabělce

29. března 2016 v 14:54 | Misantrop

Zvykat si kvůli věčným ohledům potlačovat vlastní názory, to dělá z člověka zbabělce.


Kdo hledá pomoc u druhých, dokud rámě
má ještě pevné, ten je zbabělec.


"Zbabělec!" rozhořčilo se lejno. "Bojí se mě dotknout."


Nikdo, kdo odchází znechucen z luhů, kde byl obtěžován roji bodavých démonů lesa, si nezaslouží, aby se o něm říkalo, že je zbabělec. Ale kdo odchází z lidské společnosti pobodán miliardami morálních sosáků, kdo odchází od lidí do ústraní samoty s oteklou duší, často si vyslouží nespravedlivé přízvisko "zbabělec", a právě ponejvíce od těch, kteří mu nejvíc pijí krev.


Do boje vyzval utlačovatel velkého reka
jak zbabělec rozvzteklený,
neunikl však síle jeho ran -
nepřítel Indrův v pádu stlačil mraky.
(Rgvéda: Hymnus na Indru)


Praví zbabělci jsou ti, kteří říkají: "Těžko žít bez civilizace: nebojíš se, že tě něco sežere; že budeš mít hlad; že onemocníš; kdo pomůže v nesnázi?" Ach, vy zbabělci!


Čert ví co to je, ve mně vám sedí jakási malomyslnost, nemám kapku odvahy. Půjdu pracovat do úřadu, a pořád se mi bude zdát, že jsem naskočil do jiného vlaku, než jsem měl. Nejsem idealista ani utopista, ani nejsem nijak zvlášť zásadový - nejspíš budu jednoduše hlupák praštěný pytlem. Psychopat a zbabělec. Vůbec se nepodobám normálním lidem. Všichni lidi jsou lidi, jenom já jsem něco jako… prostě něco...
(Čechov: Bezvýznamná příhoda)


Lidé se odvážného bojí, drtí zbabělce.


Přeměna látek! Ale jaká zbabělost, utěšovat se touto náhražkou nesmrtelnosti! Nevědomé procesy, probíhající v přírodě, stojí hluboko dokonce i pod lidskou hloupostí, protože i v hlouposti je přece jenom vědomí a vůle, kdežto v oněch procesech není vůbec nic. Jen zbabělec, ve kterém je víc strachu ze smrti než důstojnosti, se může utěšovat tím, že jeho tělo bude dál žít v trávě, v kameni, v ropuše… Spatřovat svou nesmrtelnost v přeměně látek je stejné podivínství jako prorokovat skvělou budoucnost pouzdru na housle, když drahé housle se rozbily a pozbyly veškeré ceny.
(Čechov: Pavilón čís. 6)


Svíčky byly původně vymyšleny pro pobožné zbabělce, kteří se bojí tmy, a výsledek je ten, že bylo podle zákona schválnosti stvořeno světlo, které je strašidelnější než ta nejtemnější temnota, vyplněná neznámými a podezřelými zvuky.


Proti takové duševní otravě pomáhají léky a šampaňské víno. Julián by se byl pokládal za zbabělce, kdyby se byl uchýlil k podobným prostředkům.


Zbabělost je přímo jeho náboženství. Truc kuplířky, aby se zavděčil, a úhrnem nic než slepenina ze všiváka, holoty, zbabělce a hampejzníka a z čuby zmetené jediný syn a dědic, kterému nasekám, že bude výt a skučet, jestli se opováží popřít jedinou slabiku z těchto svých čestných přídomků! Tas, ty obejdo! Udělám z tebe sekanou na měsíčku. Tas, ty huncúte! Ty kujóne holičskobradýřský, tas! Ty zbabělý ničemo, k tobě se stydí hlásit sama příroda.
(Shakespeare: Král Lear)


Pohrdání se dostává zbabělci, bázlivci, malichernému, tomu, kdo myslí na úzký prospěch.


Zbabělci podlí a slizký
Bojí se jen o svoje zisky


"A co myslíte," ptal se Candide, "mordovali se lidi vždycky tak jako dnes? Byli to vždycky takoví pálení prolhanci, zrádci, nevděčníci, zloději, slaboši, lidé kam vítr tam plášť, zbabělci, závistníci, žrouti, ochmelkové, lakomci, ctižádostivci, vzteklouni, klepaři, prostopášníci, fanatici, pokrytci a hlupci?"


Nenávidím psy, tvory, které si chovají zbabělci, protože nemají odvahu kousnout sami.


Oni se nikdy nedrápali do výšek, oni se nikdy nepokusili o nic víc než být pozorovatelé a soudci. Byli to zbabělci. Díval se jim do očí a oni věděli, že on ví.


"Hrdina" je v lidské společnosti výjimečný, téměř kuriózní případ. Také to tomu "hrdinovi" dají ostatní "normálové" náležitě sežrat! No jak to teď budou vypadat oproti němu! Jako zbabělci, jako líní tlustí stegosauři bez mozku a beze cti!


Vaši bozi jsou slabí. Vaše hudba je slabá. Vaše kultura je slabá. Ničím takovým se mi nezalíbíte. Se zbabělci se neztotožňuju.


Eh fuj! Vy "vážní" tatrmani!
Vy "hrdinové" - zbabělci!
K čertu! Vy "přímí" pokrytci -
Vy darebáci - "gentlemani"!


Proč mě chceš zničit a zveš mě na slavnosti a na hostiny? Za prvé, vidět víc lidí pohromadě nebo se s nimi stýkat, k tomu mám strašný odpor, za druhé, společným obětem se vyhýbám jako zbabělci nepřátelům.
(Antická žeň: Claudius Aelianus: Dopisy vesničanů)


Jako sto prázdných hlav nenahradí jednoho moudrého, tak ze sta zbabělců nevyjde hrdinské rozhodnutí.


GRANDE ALIQUID CAVEAS TIMIDO COMMITTERE CORDI
Zbabělci nesvěřuj nic, když běží o velké věci


Společenské zákony jsou tu, pane, jen proto, aby se vedlo na světě dobře zbabělcům a lhářům.
(Shaw: Láska mezi umělci)


FORTUNA FORTES METUIT, IGNAVOS PREMIT
(Seneca Mladší, Medea 159)
Osud se odvážných bojí, drtí zbabělce


Copak, ty zbabělče? Napřed se chlubíš, a teď by ses bál? Jen žádné odklady! Pamatuj si: Prohraješ-li, bude s tebou zle!


Clark Kent je takový, jak Superman vidí nás. A co je pro Clarka Kenta typické? Je slabý, není si jistý sám sebou, je to zbabělec. Clark Kent je Supermanova kritika celé lidské rasy.


- Watkinsi, vy jste pacifista?
- Ne, pane, nejsem pacifista - jsem zbabělec.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm