Co je vždycky nebezpečné

10. března 2016 v 15:25 | Misantrop
Francisco Goya: Stále jedno a totéž (1815)


Síla, nadřazenost a moc jsou vždycky nebezpečné svému okolí.


NEBEZPEČNÉ V NÁZORECH LEDŮ NA ZVÍŘATA je to, že se už pomalu věří, že se zvířata sama bez přispění človjeka ani nenají.


Jestliže se však octneš v takovém období, kdy politické poměry dovolují jen omezenou činnost, musíš si to zařídit tak, aby víc času připadlo na oddech a vědecká studia a abys právě tak jako kapitán při nebezpečné plavbě častěji zamířil do přístavu a nečekal, až tě poměry propustí, ale odtrhl ses od nich sám.


Teprve na půdě této podstatně nebezpečné formy lidského bytí, formy kněžské, se z člověka vůbec stalo zajímavé zvíře, teprve zde nabyla lidská duše hloubky a stala se zlou.


Původ a důvod germánského zvěrného stylu v umění, jímž se tak Germáni proslavili, se v knize vysvětluje velmi sporně, jako že prý bylo nebezpečné zobrazovat člověka kvůli moci, kterou by tím získal, nebo co. To je však velice nepravděpodobné. Nesmysl. A zobrazovat zvíře nebylo nebezpečné?


Člověku prokázat dobro je stejně nebezpečné jako způsobit zlo sám sobě.


Dnešní lidstvo je příliš primitivní a příliš překáží v cestě přírodní evoluci. Tak to končí se všemi nepodařenými zmetky, jež jsou nebezpečné samy sobě, přírodě, jež jsou brzdou přirozeného výběru.


Doktoři medicíny jsou nevědomí a hloupí tak nápadně, že bych chtěl hnát k soudu lidi, kteří jim dali tak nebezpečné vysvědčení beztrestnosti.


Lidé jsou nelítostné bestie a soucit s nimi se tudíž jaksi nedostavuje. Je dokonce nebezpečné mít s lidmi soucit.


Takové nebezpečné a podvratné myšlenky si zakazují. Co kdyby přišly do módy jako nejnovější superhit!


Georg Brandes:
Jasnost našeho ducha se zmenšuje ve styku s některými duchy. Je třeba očišťující samoty, aby člověk vyrostl zase do své výše. Nebezpečné je i jen je vyslechnout; svůj duchovní nástroj jim svěřit; vrátí ho polámaný, struny rozladěné.


Služby mocným tohoto světa jsou nebezpečné a nestojí za všechnu tu námahu, nátlak, nesvobodu a ponížení.
(Lessing: Minna von Barnhelm)


I "zlá a špatná hesla" nebezpečné opozice bývají přehodnocována a objevují se k velikému úžasu jejich původních autorů a šiřitelů jako by nic v duchovní výzbroji starých stran.


Živelnost a vůbec nekontrolovatelné vášně všeho druhu jsou nebezpečné pro jejich státy.


Moderní společnost je v určitých aspektech neobyčejně tolerantní. V záležitostech, které jsou irelevantní pro fungování systému, si v podstatě můžeme dělat, co chceme. Můžeme vyznávat jakékoli náboženství (pokud nepodněcuje chování systému nebezpečné). Můžeme jít do postele s kým se nám zlíbí (pokud praktikujeme bezpečný sex). Můžeme si dělat, co chceme, dokud je to NEDŮLEŽITÉ. Ale ve všech DŮLEŽITÝCH věcech začne systém intenzivněji omezovat naše chování.


Ó vědy matematické! Daly jste mi tvrdošíjnou opatrnost, která se prozrazuje na každém kroku ve vašich podivuhodných metodách analýzy, syntézy a dedukce. Použil jsem jí, abych zmařil nebezpečné úskoky svého smrtelného nepřítele, abych ho sám obratně napadl a vnořil do útrob člověka ostrou dýku, která navždy zůstane vězet v jeho těle; neboť z této rány se nezotaví.


Lidská společnost je tak nebezpečné prostředí, že nebýt stádného instinktu lidí, který je nutká se spolčovat, i když je to mnohdy značně riskantní a někdy i přímo život ohrožující, nikdo by společenství lidí nejenže nevyhledával, ale dokonce by se jich aktivně stranil, jako Já.


Je nebezpečné číst o nějakém předmětu dříve, než jsem o něm sám přemýšlel. Neboť s novou látkou se zároveň do hlavy vplíží cizí náhled.


Chyby mudrců nejsou tak nebezpečné jako dokonalost bláznů.


Zaniknou veškeré společenské aktivity, konané mimo opevněný domov. Vycházet z domu po setmění a beze zbraně bude životu nebezpečné. Všude teror a strach a hnus z Člověka.


Namačkej do nich plno údajů, které nejsou nebezpečné, zahlť je tolika "fakty", až se budou cítit přecpaní, a budou mít přitom dojem, že úplně "srší" vědomostmi. Potom se jim bude zdát, že myslí. Jenom jim nedávat nic tak ošemetného jako filozofii nebo sociologii, aby si mohli dát dohromady dvě a dvě.


Je škodlivé a nebezpečné, že vše to zlo, které existuje ve společnosti, nejen se nezmenšuje a nenapravuje, nýbrž jen se zesiluje a utvrzuje. Zesiluje se a utvrzuje proto, že se ospravedlňuje a obléká ve vábivé formy, nebo že se skrývá.


"Je to s vámi zlé! Zřejmě se vám udělala duše."
"Je to... moc nebezpečné?" zamumlal jsem.
"Nevyléčitelné."


Na pravdu se hledívá přinejmenším jako na pošetilost. Je nebezpečná a nebezpečné ctnosti budou vždy přičítány za vady.


Ideály a vzory jsou pro člověka nebezpečné! Dobrá vlastnost je dobrou vlastností jen pokud je nedokonalá. Jakmile by dosáhla absolutní formy, změní se její kvalita. I ta nejcennější vlastnost je bez ceny, jestliže je čistá, protože člověku škodí.


Je nebezpečné pouštět se do diskuse s lidmi odlišného ražení.


"Zítra bude jako je dnes." To je pravidlo velmi nebezpečné, neboť je-li dnes někdo svobodomyslný, jaký asi bude zítra? A je-li dnes někdo kazisvětem, čím bude zítra?


Nemohou-li lidé lidi rovnou považovat za své nepřátele, jako Já je za ně pokládám, pak by bylo na místě považovat je přinejmenším za potenciálně nebezpečné, a tudíž by bylo rozumné pokud možno se jim vyhýbat a zvykat si být k nim nedůvěřiví a ostražití jako před jinými svými přirozenými nepřáteli, dejme tomu ze živočišné říše.


Věřte mi, přátelé, je to s talentem jako s ctností: člověk ji musí milovat pro ni samou, nebo se jí zcela vzdát. A přece se oběma dostane uznání a odměny jen tenkrát, když je dovedeme pěstit v skrytu jako nebezpečné tajemství.


Žádné děti ovšem z domů nevybíhají pro kornout zmrzliny, jistě ostatně řádně předražený; ne, to by bylo příliš nebezpečné kvůli těm autům a psům; i dětská hřiště, jakkoli zejí prázdnotou, musejí být oplocena ostnatým drátem; to za nás, za mého dětství ještě nebývalo. Ne, žádné děti se netlačí u zmrzlinářského vozu; jeho siréna pouze rozštěkala všechny ty láje čoklů, co jich tady všude kolem je.


Na světě neexistuje společnost, která by stála na učení upanišad. Žádná taková společnost existovat nemůže - je to nebezpečné učení. Dokonce i hindové, kteří upanišady stále čtou, se nikdy nepokusili vybudovat společnost, která by měla za základ toto učení, protože toto učení má příliš vysoký náhled na věci. Říká, že když vrah páchá vraždu, je to způsob, jakým se věci dějí - způsob, jakým v tom člověku funguje příroda, jak skrze něj páchá vraždu. Až tento člověk jednoho dne dosáhne konečného vědomí, bude se smát. Řekne: "Nikdy jsem to neudělal. Pouze situace, přírodní síly všechno vykonaly."


Metellus řekl lidem kolem sebe, že udělat něco špatného je hanebné, udělat něco krásného, co není spojeno s nebezpečím, to umí každý, avšak správný muž jedná krásně, i když to je nebezpečné.
A nejhorší chátra byla hned ochotná Metella zabít.

Ferdinand de Braekeleer: Běsnění Francouzů v Antverpách (1835)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm