Ó-ó... idioti prokletí!

11. března 2016 v 14:25 | Misantrop

"Cítil bych nejostřejší štěstí v okamžiku, kdy bych mohl vyhodit do povětří všechny ty idioty, kretény, kteří říkají, že jsou lidé, když je zřejmo, že jsou to pouze lidem podobné opice.
Tu jsou, kdož vědí, kdož mohou, v jichž rukou je věda, jež by v okamžení zničit mohla všechny idioty, všechen hnus a neplechu lidstva zlomyslnou, ale ve své temnotě bezmocnou, a kteří z nízké zbabělosti, pro zbytečnou ženskou... na noc, prodají divochům svou sílu, nechají svět na pospas vepřům.
Ó-ó... idioti prokletí," zašeptal s nenávistí Lavrenko, kývaje hlavou. "A nic, nic jim neřekneš... a řekneš-li, pochopí to, i sami to chápou, ale přece ještě tisíce a tisíce let budou sedět a skrz železnou mříž hledět budou na sebe idiotskýma očima."
(Arcybašev: Lidská vlna)


Idioti bez vlastní vůle
Vyrovnají se snadno nule


Absurdita a sprostota manželských hádek. Nikdy tu není nic meritorního, o nic se nejedná, meritorní je to, oč se jedná a straší za hádkou. Idioti, impotenti a kurvy lítají vzduchem jak šutry. Není tomu snad tak, že by ti dva hádající se takoví byli; ale segmentárně a co do vztahu muže a ženy takoví jsou.


"Osm hodin ze čtyřiadvaceti jako idioti a stroje a ostatních šestnáct hodin jako lidské bytosti."
"Copak takhle už nežijí?"
"Ovšemže ne. Žijí jako idioti a stroje pořád, při práci i ve volném čase. Jako idioti a stroje, ale představují si, že žijí jako civilizovaní lidé, dokonce jako bohové. Především je zapotřebí přimět je, aby uznali, že v pracovní době jsou idioti a stroje. Muselo by se jim říct: 'Naše civilizace je už taková, že osm hodin z každých čtyřiadvaceti musíte strávit jako kříženec idiota a šicího stroje. A tak dělejte svou práci mechanicky jako idioti; a ve volném čase se plně vyžívejte jako opravdový muž a žena, podle toho, co jste. Velkopodnikatelé masám opatřují standardizovaně produkované zábavy, a nejradši by z vás i ve vašem volném čase udělali zrovna takové mechanické idioty jako v pracovní době."


Potkal jsem dvě škaredé tlusté idiotky mongoloidních rysů. Nepříjemné setkání. Čumí to misantropovi nestydatě rovnou do ksichtu, chátra jedna!
Navíc jsem si při odchodu všiml, že jezedáci vyklopili na protějším břehu jezírka hromadu hnoje. A Já si říkal, že zde něco smrdí! To jsou idioti! Ti to mají v těch hlavách opravdu vybrakovaný! "Člověk rozumný"! To "určitě"! Znečistit čistý vodní zdroj močůvkou z koncentráku!


Jak ten potlesk vlastně vznikl? Kterej idiot s tím začal první? A kteří idioti se k němu přidali? Jak se jen dokážou takhle idiotsky sjednotit? A jak se taková pitomost mohla vůbec ujmout? To mi řekněte! Jeden idiot začne plácat rukama, v podstatě začne rušit, a ostatní se k němu přidají? Vždyť je to plácání rukama o sebe tak směšné a tak nesmyslné! A idiotští účinkující se děkují, uklánějí jako kašpárci na drátkách, ukazují jeden na druhého, jako kdyby na sebe vzájemně svalovali nějakou těžkou neodpustitelnou vinu, sami dokonce podněcují to publikum k potlesku, považují jej idiotsky za projev uznání. Přitom i na školním představení zvláštní školy se tleská úplně stejně místním idiotům! To mi vysvětlete! Jednu teorii bych měl, ale nepředpokládám, že bych si za ni vysloužil potlesk, poněvadž by ukazovala lidi v nepříznivém světle jako tupou bandu idiotů bez individuality a bez mozku.
*
Dokonce jsou někteří idioti schopni tvrdit, že životní prostředí se zlepšuje! - Jak? V čem? Ve srovnání s jakým obdobím?


Dnes mi zase dokázali, jací to jsou idioti. V kalendáři je totiž napsáno v kolonce pro dnešní den "Petr a Pavel". Poslední z jmen si vybrali už dávno, aby mě jím oslovovali. Krom toho, že kašlu na jejich oslovování, se mi tohle jméno hnusí už jenom proto, že se Pavel jmenoval jeden pověrčivý Žid, který se zbláznil, tuším, při pohledu na hořící keř. Idioti! Šaškovali přede mnou a dali mi dárky, jako kdybych stál o prachmizerný jeden sváteční den, když je pro mne každý den svátkem!
*
Podnes si zacpávám uši v marném úsilí neposlouchat všední a marnotratné řeči, které z lidí dělají idioty.
*
Moralisté vedou útok hlavně proti přirozené promiskuitě, protože to je nevěra a ta znamená chaos: přesný opak škatulkového státního pořádku! Chtějí tak zbavit idioty, kteří jim na to skočí, opravdové radosti, již přináší jen nezřízené ukájení všech přirozených choutek.
*
Lidé jsou idioti z lenosti. Jsou líní přemýšlet.


Tlachají pořád o rovnosti lidí, idioti! Ale ve skutečnosti je to všecko pustej podvod.


Pavel chtěl účel, tudíž chtěl i prostředky... Čemu sám nevěřil, tomu věřili idioti, mezi něž rozhodil svoje učení.
*
Závěr všech idiotů, v to čítaje ženu a lid, že něco jest na věci, za kterou někdo jde na smrt (nebo jež dokonce jako prvotní křesťanství vyvolává epidemickou touhu po smrti), - tento závěr se stal nevýslovnou brzdou zkoumání, duchu zkoumání a opatrnosti.


Takových idiotů, kteří ze života dělají nesnesitelné vězení, bez slunce a bez radosti, jsou milióny!
(Arcybašev: Svůdce/Sanin)


Sanin v žádném případě není milostný románek, nýbrž román filosofický a na název "Svůdce" mohla přijít leda tak nějaká pitomá ženská, která nechápe nic, co sahá nad oblast podbřišku. To je prostě hnus! Je mnoho idiotů i mezi takzvanými vzdělanci a intelektuály, jak vidno.
(pozn. Mis. k předešlému)


Idiotizace společnosti došla tak daleko, že každý, kdo čte knihu, vypadá divně. Každý takový objevitel probouzí v lidech pokrytecky soucitnou starost jako: "cože se to s ním děje" nebo "na co se to dal", "to není tvůj styl" apod. Co vy víte, idioti, co je můj styl!
*
Kdyby si nějací Cikáni v sousedství postavili jaderný reaktor, taky byste asi tonuli v obavách, jak to dopadne. A ještě za to těm Rakušanům bývalý premiér a ožrala Zeman vynadal do idiotů!
*
Neznám nikoho, kdo by měl tak věcný pohled na svět, kdo by to měl v hlavě tak srovnané, jako Já. Potkávám jen samé fanatiky, idioty a surovou zvěř.
*
Zdá se mi (a není to sen), že jsou kolem mne samí idioti. Pomalu už ani nevycházím ven.
*
I ti nejuznávanější myslitelé a výzkumníci byli a jsou nutně blbí, protože to je ta ohromná většina průměrných lidských blbů, která je vynesla na piedestal. Kdyby byli chytřejší než ostatní masa idiotů, nikdy by se nestali slavnými, protože by je ti blbci ani nepochopili, neměli by ani tušení, o čem to vlastně hovoří!


Ve svátek objevovali se na řece maloměšťané z města. Svlečení až po červené košile, kvikali na harmonikách a obraceli naši milou řeku v jedinou krčmu. Ke konci večera křičeli jako zpitomělí, rvali se jako zvířata, a někdy tonuli. A vše dohromady otravovalo řeku na několik dní, připomínajíc, kolik je ještě idiotů a dobytka na širém světě.
(Arcybašev: Ze zápisků jednoho muže)


Přichází podzim a ti idioti jsou zpátky na svých předměstích, odkud se předtím připlazili na svých hmyzích nožkách. Společnost lidí je příjemná, ale jen když drží jazyk za zuby a odejdou, když si to přeješ. A jelikož to se nikdy nestane, tak z toho ostatní vynechejme.
*
Před posloucháním zpráv o hrůzných činech, které ti idioti spáchali, dávám přednost vykrystalizovaným okamžikům lidského uměleckého hledání. Mám nasazený filtr, abych měl jistotu, že je nebudu vnímat. Slyším ten pokus o jazyk, který je pro ně jen zvukem pospojovaným v bezmyšlenkovitém toku. Říkám jim, aby se šli léčit. Vyrovnejte se s tím. Nevadí mi, že se chcete umlátit k smrti, ale nechtějte po mně, abych trpěl vaší společnou hloupostí.


Mohla bych žít, kdybych se cítila nahoře... nade všemi... velikou, smělou, hrdou!... Ale tak, studovat, léčit celý život jakési idioty, zestárnout a umřít stejně nepozorovaně, jak jsem žila... Což nechápeš, jaká je to hrůza!
(Arcybašev: Stíny jitra)


Všichni se uculují, vysmátí přihlouple jako idioti. Nevím, čemu se smějí a z čeho mají tak dobrou náladu; vždyť je to hrůza.


Za pět set let - bude-li tu ještě smrdět lidstvo (doufám, že ne!) - to zde bude vypadat jako ve filmu Absurdistán (v originále "Idiocracy" - zas to nemístné a nesmyslné přejmenovávání! Název "Idiokracie" - vláda idiotů - by byl možná lepší): lidáci budou už tak zdegenerovaní, že dnešní největší tupci by byli budoucností považovaní za největší mozky.
*
Dnes na mne ve fabrice kromě toho ještě svedli, že špatně vypočítávám výrobu - na mne, který už přitom tolik chyb ve výpočtech odhalil u jiných a uvedl je do pořádku! To už je opravdu absurdní! Takže jsem to nakonec Já, kdo neumí počítat a dělá zmatky! To je neuvěřitelné! Tomu říkám pomsta idiotů!


Když je novinka stále stejná, pak to není žádná nová zpráva, nýbrž jen variace na stále stejné, blbé, lidské téma. Filmy o policajtech a policajtkách (pche, opravdu "jako ze života"!), laciné horory o zvířecích monstrech (podněcující k nenávisti k "bestiím"), o zabijácích, o všelijakých mutantech, masožravých živých mrtvolách (věrný odraz sebe sama), samé střílení a mrdání, nebo pitomé seriály pro ženy a smutné sitcomy bez humoru, zato s přednahraným smíchem jakýchsi idiotů bez smyslu pro humor, náboženské vysílání, komerční vysílání, blbé sportovní přenosy, diskusní pořady a talkshow o ničem - to je také stále stejné.


Nejsi-li psychiatr, straň se idiotů. Jsou příliš hloupí, aby stáli laikovi za společnost.


V oné tyrolské vesnici bylo dobrých 60% idiotů, v druhé vesnici 35%, v třetí 40%, ve čtvrté 50%, v páté 45%. Pak přišla další řada vesnic a městysů, kde kreténové měli většinu. A všechny ty vesnice a městysy s těmi idioty tvořily volební okres, který volil za poslance do říšského sněmu faráře ze Solenicku pana Gloatze.
(Hašek: Pan Gloatz, bojovník za práva lidu)


Je v tom další z paradoxů tohoto světa: ti, již cítí potřebu se družit, a ti, již považují svůj verbální průjem za zajímavý, neboť nechtějí nikomu upřít právo znát každičkou hloupost, která se zrodí v jejich pošetilé mysli, jsou odkázáni na mělkou společnost jim podobných idiotů, jichž je všude dost, kdežto ti, jejichž duše je hluboká jako studna a za normálních okolností by bylo pro každého potěšením s nimi setrvat v moudrém a vtipném rozhovoru, stěží nacházejí sobě rovné, neboť jich je tak málo...
*
Nejhorším trestem by pro mne bylo toto: Sdílet nevytopenou celu s bandou otravných idiotů.


Každý idiot má rád lidi, a každý filantrop má rád idioty.


Dříve se nikdo nad tím nepozastavoval, že zrozené neduživce a mrzáčky nelítostně hubili, nyní zařizují pro zcela beznadějné idioty útulny a chvějí se o každou kapku života tak, že stíhají již trestem i ničení nezrozeného ještě plodu lidského.


Zřejmě budeš, chlapečku, obklopen idioty i v roce 2035, v roce stého výročí mého narození, protože já už dávno nevěřím, že blbost je přechodná.


Jeden profesor nadává druhému idiotů, jeden filozof utápí druhého na lžíci vody. A všichni se motají sem, tam, ničí hvězdy a zhasínají slunce. Člověk nakonec neví, čí je.


Idioti jsou jako láska. Dá se o nich mluvit donekonečna.

Generace idiotů
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm