Představy jsou ... jen představy

23. března 2016 v 15:47 | Misantrop
Henry Fuseli: Eufrosyniny představy (1800)


Musíte nejdřív odvrhnout staré představy.


K tomu, co ti ohlašují prvotní představy, si nic už dále nepřimýšlej!


Nietzsche měl o vznešeném velmi intenzivní představy: tak má žíznící velmi živé představy zurčících, svěžích pramenů.


Není to píle, co je pohání v jejich neklidu, to je štvou klamné představy jako lidi bez zdravého rozumu.


Musíme uvést do reality své představy o chvílích a místech, kde svoboda není pouze možná, ale je aktuální.


Světem teď hýbou jiné teorie a jiná hnutí než za našich mladých let! Bestsellerem se stávají představy o tom, jak by Země vypadala bez nás (viz Alan Weisman: Svět bez nás).


Líbí se mi autorovy představy budoucnosti světa bez lidí. Ach, bude to krásný svět! To je optimistické, nadějné čtení. Čtu a čtu, až mě z toho bolí oči. Výborné čtení. Autor píše:
"Jak vůbec můžeme uvažovat o světě bez nás? Představy o vetřelcích z vesmíru se smrtícími paprsky jsou... jen představy. Představit si skutečný zánik naší velké a mocné civilizace - zapomnění pod vrstvami hlíny a žížal - je pro nás stejně těžké jako představit si konec vesmíru."
Hm, to je zajímavé. Já o tom - o světě bez vás, bez lidí - uvažuji pořád; a představit si skutečný zánik civilizace je pro mne hračkou, dokonce příjemným sněním, z nějž se tak nerad probouzím do tíživé reality třetího tisíciletí.


I když lidi nevidím, coby jejich nenávistník, sami se den co den ušizaléhajícím způsobem vnucují, hlásí se a vnukají mi myšlenky na jejich konečné zničení; sami mi vnukají představy nesmírné krásy světa bez lidí.


Lidské představy o přírodě, jako o místu nelítostného boje o přežití, jsou stále živé, i nyní. Znám takové lidi: domnívají se, že lov zvěře je plně v souladu se zákonem přírody, ačkoli je právě jeho porušením. Šelmy naplňují zákon přírody, Křováci, dejme tomu, naplňují zákon přírody, všichni ti tvorové, jež lov živí. Ale nikoli ti, kteří loví ze zvrácené sadistické radosti, "ze sportu", jak se říká, pro trofej a podobně. Šelmy podstupují mnohdy riskantní rovný zápas při lovu. Nikoli však po zuby vyzbrojený nimrod, střílející z bezpečné vzdálenosti na bezbranná zvířata. To není lov, nýbrž prachsprostá jatka. Ti buvoli, sloni a nosorožci jsou nyní na pokraji vyhubení právě vinou takových lidských hovad, kteří si myslí, že zabíjením naplňují zákon přírody. Vyhlazovat celé živočišné druhy, to má být zákon přírody? Bohužel už i staří Řekové měli takové zvrácené představy. I oni - jakkoli jejich kulturu obdivuji - přece přiřkli bohyni Artemidě, panenské to ochranitelce přírody a zvěře, do ruky luk a šíp. Ale Já si přesto představuji Artemidu jinak: Její čisté panenství má symbolizovat její neposkvrněnost zvířecí krví. Ona sama, žena člověka, s božským vínkem ve vlasech, nemá zabíjet, ne. Neboť ten její luk a šíp má mít na ochranu zvěře a přírody před lidmi! Nikoli, aby sama ztělesňovala ideál zabíjení! A je pannou také proto, poněvadž je neplodná, neboť člověk nemá mít děti a má vyhynout, protože po všechny časy byl, je a bude největším škůdcem a nepřítelem přírody!


K botanice mě poutá celá řada navazujících myšlenek. Shromažďuje a připomíná mé obraznosti všechny představy, které ji tolik těší - louky, vody, lesy, samotu, a hlavně klid a odpočinek, jejž jsem uprostřed toho všeho nalezl.


Lidé, ti sentimentální kruťáci, mají o válce klamné představy.


Malíři, sochaři mažou obrazy a dělají loutky. Toť vše! Nebylo by v tom mnoho zlého. Měli bychom být dokonce vděčni básníkům, že užívají toliko slov zbavených všeho smyslu, kdyby ti nešťastníci, kteří se oddávají této zábavě, nebrali ji vážně a nestávali se při ní odpornými egoisty, popudlivými, žárlivými, závistivými, maniakálními a pomatenými. Spojují s těmito směšnostmi představy slávy. To dokazuje jejich šílenství. Neboť ze všech iluzí, které mohou se zrodit v nemocném mozku, je sláva věru nejsměšnější a nejžalostnější.


Lékařství - a zdráhám se vůbec medicínu nazývat lékařskou vědou - se směšně mýlí za všech dob. Zábavné a poučné jsou vlastně jen ty směšné omyly, jichž se lékaři za všech dob a ve všech kulturách dopouštěli a dopouštějí dodnes (jako příklad za všechny jiné stačí odmítavý oficiální vztah medicíny k veganství), a jejich předsudečné představy a pověry, jichž se dosud nezbavili a jež šíří dál, učeně se tváříce.


K smíchu, co si ta pakáž lidská navymýšlí! K smíchu, povídám, všechny ty absurdní malé i velké lidské iluzorní představy o světě i o sobě samých, všichni ti bůžci a Bohové, věštci a mágové, mistři a guruové, jasnovidci a psychotronická média, duchové a andělíčci, stěhovavé nesmrtelné dušičky, záhrobí, zásvětí a život po životě, všecka ta víra a pověrčivost a praštěné náboženské rituály, všechny ty důvěrné pohledy kamsi do nebes, to neutuchající úsilí o zalidnění, vedoucí k dobytí a rozšíření veliké říše lidí na Zemi i ve vesmíru, a nakonec i všechny ty následné omyly, katastrofální krachy a ztracené naděje, jež z nich vyplývají, zkrátka všechen ten lidský spirituální krám, brak a šmejd, jemuž se zdravý zvířecí rozum cynicky směje!


Árijci jsou hloupí na to, aby oblékli představy boha do určité dogmatiky, ale jinak strpí všechno, co se nazývá náboženstvím.


Strážníci si malují obrazy svobodného života, jaký ještě nikdy nezažili; bůh sám ví, zda si nejasně připomínají výjevy, o nichž kdysi dávno slyšeli vyprávět, nebo zda zdědili představy o svobodném životě s tělem a krví po vzdálených svobodných předcích!
(Čechov: Sny)


Každý se hrozí té představy, že by tu neexistovalo ono semknuté společenství lidí, tak jak je známe dnes. Hrozí se proto, poněvadž si tuhle situaci doplňuje do naší doby a hned bez jakéhokoli přechodu.


Láska má všechny příznaky šílenství a halucinace a někdy vidí krásu tam, kde není. Zná nepochopitelnou nenávist, šílené představy o skutečných názorech druhého.


JINDŘIŠKA
A co je v manželství tak strašně ošklivého?
ARMANDA
Fí! Toť vrchol všeho!
Ty, sestro, opravdu v své duši necítíš,
co hnusu vnuká nám to samo slovo již?
A jakou urážkou jsou pro nás, ctnostné ženy,
ty zvláštní představy, jež jsou jím probouzeny?
(Molière: Učené ženy)


V popředí křesťanství jsou chmurné a rozčilující představy.


Představy o bohu si plodí
kdo k bohům za něco se modlit chodí


Je tolik rozličných interpretací Boha v obvyklém slova smyslu, kolik je typů lidí. Představy sahají od víry v Boha, který je jakousi vágní "univerzální kosmickou myslí", až po antropomorfní božstvo s bílým plnovousem a sandály, které má přehled o veškerém konání každého z nás. Osobní interpretace Boha se značně liší dokonce i v rámci daného náboženství.


Ten pes byl podoben Kerberovi z podsvětí, jenž se lísal k příchozím, leč na odcházející štěkal, vrčel, cenil žluté zuby, vyvaloval ohnivé zraky a nebezpečně dorážel. Dnešní doba už však dávno překonala všechny dřívější představy o peklech, záhrobích a podsvětních světech. Dnes na vás odevšad štěkají psi jazyků ohnivých a halasů trub armageddonových jak při odchodu, tak i při příchodu, nemluvě už o neustávajícím štěkání i při pouhém pobývání v tomto pekle.


Jestliže si představujeme nad upraveným masem: toto je mrtvola ryby, ono mrtvola ptáka nebo vepře; nebo nad purpurovým oděvem: to je ovčí vlna, napuštěná krví purpurového plže, tedy představy, jako jsou tyto, se dotýkají samého jádra věcí a pronikají jejich podstatou, takže vidíme, jaké ve skutečnosti jsou. A právě tak si máme počínat v celém životě a věcem, které se v naše představy příliš svůdně vemlouvají, máme snímat masku, uvědomovat si jejich bezcennost a zbavovat je hezkého zevnějšku, jakým se honosí. Neboť klamná představa je nebezpečný podvodník, a právě tehdy, když se domníváš, že se obíráš věcmi obzvláště důležitými, býváš obzvláště podváděn.


Pro lepší svědomí jsou nelidská zvířata, pravidelně se objevující na lidském jídelníčku, záměrně snižována. Prase, kráva, slepice a ovce vzbuzují představy něčeho špinavého, otrockého, nenažraného, tupého, sprostého a páchnoucího. Ale třeba prase, jako příklad za všechny, je rozumné a přátelské, tak jako pes. Potupné vlastnosti, jimiž člověk obdařuje ve svých představách takzvaná "užitková zvířata", má on sám také. Když řeknu, že člověk je špinavý, otrocký, nenažraný, tupý, sprostý a páchnoucí, tak to bude taky pravda, jestli ne větší.


Kdo má zločinnou vášní své představy zmatené nebo
vzdálené pravdy, ten bude vždy pokládán za pomatence,
ať už chybuje z hněvu či z hlouposti - jakýpak rozdíl?


Celkovým charakterem světa je věčný chaos, nikoli ve smyslu chybějící nutnosti, nýbrž chybějícího řádu, členění, formy, krásy, moudrosti, a jak se všechny ty naše estetické lidské představy nazývají.


Všechno je ztraceno, čím jsme se pyšnili.
A pak se můžeme my lidé vychloubat,
jeden z nás, že má dům velký a bohatý,
ten druhý, že je ctěn zas mezi občany.
To není vůbec nic, to jsou jen představy.
(Eurípidés: Hekaba)

M. J. Blondel: Hekaba a Polyxena (1814)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm