Satan vládne Zemi

9. března 2016 v 15:34 | Misantrop
William Blake: Satan ve své původní slávě (1805)


Toto je doba Satanova! Satan vládne Zemi!
REGIE SATANAS! VLÁDNI SATANE!
AVE SATANAS! SLÁVA SATANU!
*
Satan znamená radost, nikoli odříkání!
Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální sny!
Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!
Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku vyplýtvanou na nevděčníky!
Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře.
Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry.
Satan znamená člověka jako každé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, kdo kráčejí po všech čtyřech; člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!
Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!
Satan byl nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!
*
Každý, kdo považuje Satana za špatného, by si měl uvědomit, kolik mužů, žen, dětí a zvířat zemřelo z "Boží vůle".
*
Člověk žije svůj život v chrámu Ďáblově a Satanova energie hýbe jeho svaly.
*
Je možné, že brzy uvidíme jeptišky, jak s obnaženými ňadry smyslně zmítají svými těly při "Missa Solemnis Rock"? Satan se usmívá a tvrdí, že by se mu to líbilo - mezi jeptiškami je spousta moc hezkých holek s krásnýma nohama.
*
Mnoho církví s velkou obcí věřících provozuje na shromážděních smyslnou hudbu, doprovázenou tleskáním, která je též inspirovaná Satanem. Koneckonců, ďábel měl vždycky nejlepší písničky.
*
Někde se musela stát chyba. Je možné, že Satanovou rolí je vyslovit obvinění? Rozhodně ho do této funkce jmenovali!
*
Nad tím vším panuje Satan, zosobnění "špatné" cesty.
*
Satan je nepochybně nejlepší přítel, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celé věky udržoval při životě.
*
Sémantický význam slova Satan je "sok", "odpor" nebo "žalobce". Satan představuje opozici vůči všem náboženstvím, která člověka otravují a zatracují ho za jeho přirozené pudy. Roli zla dostal jednoduše proto, že zosobňuje světské, pozemské a tělesné stránky života.
Satan, nejvyšší Ďábel západního světa, byl původně anděl, jehož povinností bylo oznamovat Bohu lidské prohřešky. Tak tomu bylo až do 14. století, kdy začal být zobrazován jako zlé božstvo, zčásti člověk a zčásti zvíře s kozlími rohy a kopyty. Než ho křesťanství nazvalo Satanem, Luciferem a podobně, tělesné stránce lidské přirozenosti vládl bůh, který se tehdy jmenoval Dionýsos nebo Pan.
*
Satan - (hebrejsky) sok, odpor, žalobce, Pán ohně, peklo, jih.
*
Abyste se mohli stát satanistou, není bezpodmínečně nutné zaprodat duši Ďáblu nebo uzavřít smlouvu se Satanem. Tuto hrozbu vymyslelo křesťanství, aby mohlo zastrašovat lidi a zabránilo jim zaběhnout se od věřícího stáda. Chvějícími se hlasy a se zdviženými prsty učili své stoupence, že pokud podlehnou pokušení Satanovu a budou žít podle svých přirozených zálib, zaplatí Satanovi za své hříšné rozkoše duší a navěky budou trpět v pekle.
Farizejští proroci učili, že se má člověk Satana bát. Co si ale počít s výrazy jako "strach z Boha"? Je-li Bůh tak milosrdný, proč by se ho lidé měli bát? Máme snad věřit tomu, že před strachem se nedá nikam utéct? Pokud se musíte bát Boha, proč se raději nebát Satana?
*
Většina satanistů nechápe Satana jako antropomorfní bytost s kopyty, pichlavým ocasem a rohy. Představuje sílu přírody - mocnosti temnot, které byly takto nazvány jedině proto, že je žádné náboženství z temnot nevytáhlo.


Mne neznat -
Satan zhrdy pln -
toť sám také neznám být
a v tlupě posledním.


Oni vás nepošlou do pekel, do jakýchpak pekel, v pekle vládne Satan, a to je přepychovej pán. Pošlou vás do něčeho rafinovanějšího, kde vládne smrdutý čert třetí až čtvrté třídy. Do front na poloshnilé zelí, vrhnou vás do špinavého soukolí šlendriánu, ponoří vám hlavu do termitiště, kde neexistuje služba, ale jen odporuplné a znechucené musím, do plynové komory, kde není kyslík, tam, kde nikdo nic doopravdy nechce ani nevyžaduje, ale kde rovněž nikdo nic řádně neodvádí, natož aby dával, kde nikdo za nic neručí, nikdo není za nic zodpovědný, a kde všichni jsou tudíž chronicky zoufalí.
*
Zeměkoule, živý život na ní, a zejména život lidský, zdá se být nedorozuměním v kosmu, trapností, nekonečným týráním. Přec si nemohu při rozvrhu koncepce tak velkolepé, jakou je kosmos, myslet a rozvádět, že Bůh si z rozmaru na vteřinu oblékl maškarní kostým Satana a porafičil to tak, aby vše živé zde na zemi spělo k neodvratnému zániku, v prach se obrátivši, a abychom se tu my, červi, donekonečna trápili v začarovaném kruhu nedospění, krutosti a stalinství.
*
Vše je náhle, vše je teď, mizejí Bůh i Satan, vše jde v podstatě k čertu, po česku do prdele.


Výtečné album Ad Majorem Sathanas Gloriam - česky "K větší slávě Satanově" - od norské blackmetalové trojice GORGOROTH. Vznosný, temný, mrazivý, bestiální styl. To mám rád. Navíc ideově blízký, neboť Satan podle legend také jako Já nenáviděl lidské pokolení.


Nositelem zla není Satan, ale lidská duše!
*
Giosuè Carducci: SATANU
Satane, zdráv buď,
ty duchu vzdoru,
ty sílo rozumu
vítězná v sporu!


Satan neboli ďábel je zase jen prachobyčejným výplodem církve! Ta jej dokonce potřebuje, jako každá vláda potřebuje svou opozici, ale přitom jsou v zákulisí, mimo všetečných zraků veřejnosti, jedna ruka.


Co slibuje živý satan Faustovi? - Necudnost a oplzlost, nic víc. - Ale jedině neustálým prováděním tohoto jednání trvá lidský rod.


Je jen málo dobrodinců, kteří neříkají, podobně jako Satan: "Všechno ti dám, budeš-li se mi klanět a uctívat mě."


Satan zůstal duchem svobodným. Sloužit mu znamenalo dusit se. Raději trpěl ve volnosti, než by přijal všemožná blaženství v pohodlné služebnosti. Nechtělo se mu sloužit bohu. Nechtělo se mu sloužit vůbec ničemu. Pro nikoho nebyl panákem. Stál na vlastních nohou. Byl individualistou.
(London: Mořský vlk)


Většina lidí však soudí, že ho trápí nesmírná pýcha jako kdysi Satana a že by chtěl být roven Bohu...


Zvláštní jev: Salomé, taková pobožnůstkářka - a porodila Satana!


Od starých bab se vlastně nic jiného nedá čekat: Za mlada si užívaly a teď, když jim ochabující smysly nedovolují prožívat rozkoše jako dřív, změní se i jejich vnímání světa. Stanou se z nich morální nestvůry, které vidí za vším Satana.
*
Ano, jistě, existuje cosi jako "církevní hudba", ale každé malé dítě, i Bart Simpson, přece ví, že nejlepší muzika pochází od Satana...


Tohle je varování pro všechny policejní složky: Satanský kult dostal instrukce od vrchního velitele Satana, aby zabíjel mladé dívky dobrého zdraví a čisté krve.


Kdysi za vlády církve byl užitečným strašákem ďábel, na nějž se sváděla existence "zla" na božím světě, nyní se straší čertem komunismu - a satanáš socialismu zatím vesele vládne!
*
Byl jsem lstí mrzce oloupen o svá přirozená práva, podoben biblickému Satanovi, a uvržen jako on do pekla.


Narozen jsem ze Satana, z toho, jenž byl vyvržen. Satane, já pomstím tvou trýzeň, zničím Krista navždy!

 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm