Stále táž slepota

30. března 2016 v 14:47 | Misantrop

Je to slepota, nebo jen obyčejná zbabělost přiznat si, jakou úlohu hraji já a lidstvo v přírodě? Jak to, že podobní lidé nikdy nenahlédnou a nepřiznají si ten jediný logický závěr, že dokud bude žít na Zemi jediný člověk, ničení světa nepřestane a svoboda nebude dotud existovat?


Přísně vzato neexistuje vůbec žádná věda "bez předpokladů", myšlenka takové vědy není myslitelná, je paralogická: vždy tu musí být nejprve nějaká filosofie, nějaká "víra", aby z ní věda mohla čerpat směr, smysl, mez, metodu, právo na existenci. Pravdivý člověk, v tom opovážlivém a posledním smyslu, jak jej předpokládá víra ve vědu, přitaká jinému světu, než je svět života, přírody a historie; a pokud přitaká tomuto "jinému světu", jakže? nemusí právě tím jeho protějšek, tento svět, náš svět - popírat?... Ale což jestli právě toto bude stále méně věrohodné, jestli se už nic neukáže jako božské, leda snad omyl, slepota, lež, - jestli se bůh sám ukáže jako naše nejdelší lež?


Člověk nedokáže nic tak skvělého, na co by mohl být opravdu pyšný. To jen jeho pýcha, slepota a nestydatost takto promlouvá.


Lien Šu řekl: "Slepému chybí, čím by ocenil krásný ornament, hluchý nemá, čím by uslyšel hlas zvonu a bubnu. Neexistuje však jen slepota a hluchota těla! I schopnost porozumění je někdy slepá a hluchá. A ta slova jako by mluvila o vás."


Shawova dobře známá a často připomínaná politická slepota s ohledem na tehdejší sovětské Rusko je důkazem, že ani velkým duchům se někdy nevyhýbá jistá dětská naivita.


Je to pochybný dualismus: sex jako hanba - rodičovství jako poslání (někdy se kryje se slovem posrání). Je to takový lidský evergreen (v podstatě však nevergreen), stále tatáž lidská slepota. Neboť na konci dobra lze vidět jen a jen - zlo.


Platón pravil, že nevědomost je pro neznalce takovým zlem, jako slepota pro nevidomé.


Naše objekty, naše praktiky, náš způsob, tichý, opatrný, nedůvěřivý - to všechno se zdálo lidstvu naprosto nedůstojným a opovrženíhodným. - Posléze bychom se směli, jistým právem, ptáti, nebyl-li to vlastně estetický vkus, jenž lidstvo udržoval v tak dlouhé slepotě: žádalo na pravdě pitoreskní efekt, žádalo taktéž na poznávajícím, aby působil silně na smysly. Naše skromnost mu byla dávno proti srsti... Ó, jak to uhodli, ti krocani boží...
*
Takové učení nemůže ani odporovat: nechápe ani, že jsou jiná učení, že mohou být, nedovede si ani představit opačné usuzování... Kde se s ním setká, bude truchlit z nejhlubšího soucitu nad "slepotou" - neboť vidí "světlo"...
*
"Víra" byla za všech dob, například u Luthera, pouze pláštíkem, záminkou, záclonou, za níž hrály instinkty svou hru, - byla chytrou slepotou k vládě určitých instinktů...


Dobrota musí být v slepotě, když není v současném zření.


Přebytek ducha může způsobovat, že člověk jde za svými cíli, a může vést k dobrovolné slepotě a hluchotě osamocení, které si člověk sám zvolil, k umělé impotenci askeze.


Což vy lidé si opravdu myslíte, že my zvířata jsme takoví blázni? Toho se nedomnívejte! Mám za to, že zvířata starší než já, kdyby mohla mluvit jako já, by vás poučila o něčem docela jiném! Myslíte-li, že jsme tak nadobro hloupí, řekněte mi, kdo poučil vlaštovku, že může slepotu očí svých mláďat léčiti vlaštovičníkem?


LUCIFER (se smíchem)
Že jsem si vůbec začal s člověkem,
z bláta a slunce uhněteným, když je
pro velikost malý, pro slepotu velký.


Škoda každé kapky potu,
každé kapky dobré krve,
kterou mučedníci prve
vycedili pro lidskou slepotu.


Archeolog, který vidí pod výsledky a za výsledky své odhalující detektivní činnosti nějaký "dějinný vývoj k lepšímu", musí být nutně stižen zákeřnou slepotou idiota, jenž nechápe, co se kolem něho děje. Dějiny totiž názorně ukazují v každé své "etapě" (to je taky blbé slovo - jako kdyby šlo o závod s časem, který má svůj start a cíl!), že se - alespoň v souvislosti s lidmi a s lidskými věcmi na tomto světě - že se ubírají směrem k postupnému úpadku, nikoli k "vývoji k lepším zítřkům"! "Lepší příští" nebude, zatímco lepší minulé bylo a už se nevrátí, co živ bude jediný člověk na této jím zdevastované planetě!


Související článek:
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm