Bohem je teď Štěstěna

4. dubna 2016 v 13:42 | Misantrop

guruvár, 24. června 44
Na svatého Jána otvírá se létu brána - praví pranostika. V tento den býval ve starém Římě svátek Štěstěny: Fors Fortuna.


Jen díky lidským steskům je teď bohem Štěstěna.


Dnešní den mám chuť zapsat zlatým písmem. Usmála se na mne Štěstěna. Je nádherně horké tropické počasí, lidí všude málo a viděl jsem srnku s mládětem.


Smrtelný je jen rozum na tomto světě; všechno ostatní je nestálé jako Štěstěna.


Obecné dobro ctít ještě nemohli, žádný
neznali mrav mezi sebou či vzájemný zákon.
Komu štěstěna přála, ten popadl kořist,
sám od sebe živ a zdráv být dovedl každý.


Ach, jaký podlý žert si to z něho Štěstěna zas tropí? Zatčení, dopravní nehoda, práce. Kde tenhle úděsný cyklus skončí?


Ač smíš se vychloubat svým jměním,
štěstěna tvůj původ změnit nemůže.
(Horatius: Epódy)


Netřeba vůbec mluvit o donu Juanu lorda Byrona; je to jen takový Faublas, nic neznamenající mladý krasavec, kterého štěstěna zahrnuje všemi možnými a neuvěřitelnými dary.
(Stendhal: Italské kroniky)


Zdá se, že štěstěna závidí nejvýznamnějším osobám, protože klade na roveň dlouhověkost a neužitečnost jedněch s významem a krátkověkostí druhých. Takže tu budou chybět všichni, na nichž záleží, a zůstane ten, který nepřináší žádný prospěch.


Zda štěstěna nebo nevěstka zůstane někdy někomu věrná? I když je získáme a usilovně střežíme, necítí k nám náklonnost, ale zůstávají našimi nepřítelkyněmi.


1. VRAH: Mne kopance a rány osudu tak zmohly, že udělám cokoli, abych se světu pomstil.
2. VRAH: Na mne si Štěstěna taky zasedla, a rád se chopím všeho, co mě udělá, nebo mě oddělá.


Pomni, že Štěstěna stojí na otáčivé kouli a její krok se nikde pevně nezastaví. Nemůže tedy žádný člověk mít ustavičné štěstí.


FORTUNA TANTUM CONSTANS IN LEVITATE SUA EST
Štěstěna je stálá jen ve své vrtkavosti


Počítáš s tím, co je v rukou Štěstěny, a zahazuješ to, co je v tvých rukou. Kam se díváš? Po čem saháš? Vše, co má přijít, je nejisté: žij ihned!
(Seneca: O krátkosti života)


Seneca stále donekonečna a do omrzení projednává poměr ke Štěstěně a v knize O laskavosti, již právě čtu, projevuje tak odporné vlezprdelkovství k Neronovi, až to připomíná nechvalně známé ódy na Stalina.


Účel nejblaženějšího života kladla etika kyniků, jak to výslovně dokazuje císař Julián: Pro kynické a vlastně všechny filosofy znamená moudře žít, šťastně žít. Štěstí života pak spočívá v jeho stvrzování a za druhé žití podle přírody, nezávisle na mínění davu. Kynici však k tomuto cíli razili zcela zvláštní cestu, která byla přesně protikladná obvyklé: cestu co možná největšího odříkání. Vyšli totiž z názoru, že hnutí, do nichž uvádějí vůli dráždivé a podněcující objekty, a namáhavé, většinou kvapné úsilí dosáhnout jich, nebo když jsou dosaženy, strach z jejich ztráty, konečně vůbec ztráta sama, plodí mnohem větší bolest, než zřeknutí se všech oněch objektů. Proto, aby dospěli k nejbezbolestnějšímu životu, zvolili cestu nejvýše možného odříkání a vyhýbali se všem požitkům jako léčkám, z nichž později může vzejít bolest. Proto mohli směle vzdorovat štěstěně a jejím vrtochům.


Znáte nějakého negra, který by měl žaludeční vředy? Ovšemže ne. I v brlohu lze vám spokojeně žít. Děkujte Štěstěně, že nemáte žádného rodiče kavkazské rasy, který by vás pobízel.


A to nám buď kovovou hradbou:
čisté svědomí mít a neblednout vědomím viny!
Vzdorovat Štěstěně zpupné jak hrdý a svobodný člověk!


Dosud jsem měl štěstí, že mě ještě žádný pes nepokousal, ale toulat se po světě bez domova, jen tak neozbrojený, je hazardováním s trpělivostí Štěstěny!


Bůh sám je slabý proti miláčkovi Štěstěny.


Nikoli pro nic za nic starodávní moudří lidé zobrazovali a vyličovali Štěstěnu jako bytost slepou, nemající vůbec zraků. Vždyť zahrnuje svými poklady stále jen lidi špatné a nehodné, nikdy si nevybírá nikoho ze smrtelníků se soudnou rozvahou, naopak, pobývá nejraději u těch, kterým by se musela zdaleka vyhnout, kdyby viděla; a co je nadevše horší, daří nás rozličnými, ba přímo opačnými pověstmi, takže se člověk špatný pyšní pověstí dobrého muže a naopak, muže zcela bezúhonného stíhá pověst škodlivá.


Hamlet: Toť se tedy nalézáte v tajném lůně Štěstěny? - Ó vpravdě! - Jeť ona nevěstka! - Co nového?
Rosenkranc: Nic, můj princi, leč to, že se stal svět poctivým.
Hamlet: Pak máme soudný den na blízku. - Vaše novina však není pravdivá. Dovolte, abych se důkladněji tázal: Co jste vlastně, dobří přátelé, zavinili u paní Štěstěny, že vás poslala sem do vězení?
(Shakespeare: Hamlet)


Štěstěno! Jen si nazpět vem
úrodná pole, pyšné jméno,
ty ruce v spěchu otrockém,
kterých je všude nastaveno.
Vrať mě zas do mých rodných skal,
kde divoký hlas moře hřímá,
to - a nic víc bych nežádal -
chci jenom tebe, mladosti má!
(Byron: Chtěl bych být na své vysočině)


Nemáš už nad námi žádnou moc, když nechybí rozum;
to jen my tebe, Štěstěno, činíme božstvem a zvedáme k nebi.


Kdo Štěstěnou je hýčkán, přijde o rozum.


Zde, zproštěn planých pout a svazků nezdravých,
se učím pro štěstí se v hloubku pravdy nořit,
jí duší svobodnou se jako božstvu kořit
a nedbat reptání tlup neprozíravých,
i nezávidět velikosti liché
všech lotrů, hlupců ve Štěstěny vleku.


Kdyby ses odchýlil, bylo by zle. Kdybys vystoupil příliš vysoko, spálil bys nebe, kdybys jel příliš nízko, sežehl bys zemi. Jeď tedy středem, to je nejbezpečnější cesta. Všechno ostatní už musím ponechat Štěstěně. Kéž tě chrání a stará se o tebe lépe než ty sám!


Kdo může
v nejistých osudu chvílích víc spoléhat na sebe? Ten, kdo
navykl zhýralé tělo i mysl potřebám četným,
nebo kdo, spokojen s málem a dbalý budoucích věcí,
chystal si jakožto mudrc již v míru, co hodí se k válce?
A proto statečně žijte,
nastavte statečně hruď všem zásahům Štěstěny kruté!


Manželkou boha Višnua je Lakšmí, bohyně štěstěny a krásy, která vystoupila z moře spolu s jinými "klenoty", když bohové kvedlali mléčný oceán.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm