Chcete znát důkaz?

11. dubna 2016 v 16:14 | Misantrop

Chcete znát tisící důkaz pro to, že nás nestvořila bytost dobrá? Tak tedy: rozkoš nepůsobí na nás snad ani z poloviny tak mocně jako bolest...


Ano, opět jeden z důkazů jednak zničeného životního prostředí, když na pohled zdravá a mladá žena neudrží v sobě foetus, a za druhé důkaz naprosté zdegenerovanosti člověka. Není totiž první ani poslední!


Pokládám za první důkaz vyrovnané mysli schopnost setrvávat na jednom místě a být sám se sebou. Těkání je známkou duševní choroby.
(Seneca: O krátkosti života)


Jsem živoucí hrozba celému lidstvu; jsem poslední živoucí důkaz, že i dnes lze ještě stále žít svobodně; jsem živoucí výčitka, že je možno žít čestně, žít misantropicky bez lidí a mít radost ze samoty.


Nenávidí vás, protože jste živý důkaz jejich vědeckých omylů, a na svobodě jste pro ně příliš nebezpečný. Mají strach, aby samotný váš příklad nevnesl nepokoj mezi lidi.


Sama skutečnost, že většina lidí něco schvaluje, je důkazem, že takový názor nebo postup není správný. Neptejme se, co je obvyklé, ptejme se co je nejlepší.
(Seneca: O krátkosti života)


Ano, obličej není žádný důkaz, obličej není zločin. Jenže některé možná jsou zločinem.


Podívejme se kolem sebe. Lepší už to nikdy nebude. Věci mají totiž tu vlastnost, že se zhoršují. Důkazem jsou dějiny, jde o kontinuální jev. Je to nenavratitelný, nezastavitelný celoplanetární proces. Každý den mám důkazy na očích.


dr. Jordan:
Konečný důkaz pravdy: Můžeme to uplatnit? Můžeme tomu svěřit svůj život? Taková je konečná zkouška.


Potřeba víry, něčeho rozhodného v ano nebo ne, je důkazem slabosti; všechna slabost je slabost vůle. Člověk víry, člověk věřící, je nutně člověk malý. Z toho plyne, že "svoboda ducha", tj. nevíra jako instinkt, je podmínkou velikosti.


Kdybych i nevěděl o tom, že svět vzešel z prvků,
přec bych si troufal už s pomocí zákonů nebes
a mnoha jiných věcí ti vyvodit důkaz,
že příroda není dar nám od bohů daný
ani dost málo; tak veliká lpí na ní kletba.


Cizí ideologie se v Indii nikdy neujala, avšak indická filosofie natrvalo pozměnila myšlení vetřelců a ovlivnila celý svět. Není lepšího důkazu o veliké moudrosti starých Indů.


V mých zpěvech bude přesvědčivý důkaz síly mého pohrdání uznávanými názory.


Když slzel Hitler při poslechu Wagnerovy hudby, bylo to (a je to) považováno za další "důkaz" jeho vyšinuté mysli a nenormální osobnosti. Takže o mně by si všichni humanisté zřejmě mysleli totéž.


Když prý se kdysi nemocný Konfucius bál, že zemře, svolal žáky a ukazoval jim, jak má ruce bez mozolů a jizev - jako důkaz toho, jak dobře žil.


Velký důkaz nepotřebuje slova. Řeč, která dokazuje, se míjí cíle.
(Čuang-c')


Jednání, k němuž nutká životní instinkt, má v rozkoši svůj důkaz, že je pravým jednáním: a onen nihilista s křesťansko-dogmatickými vnitřnostmi viděl v radosti námitku...


Člověka se každé zvíře bojí jako ztělesněné smrti; a ještě je na to pyšný jako na svůj primát, jako na důkaz své nadřazenosti, jako na potvrzení jeho nadvlády nad přírodou, jako na jeho vítězství nad vším tvorstvem! Ach...!


Tvrdí právě, že existence Boží se rozumí sama sebou. - Tak! Poté, co starý svět na účet svého svědomí dělal divy v dokazování, a nový svět na náklady svého rozvažování postavil do pole ontologický, kosmologický a fyzicko-teologický důkaz - podle pánů se to rozumí samo sebou. A z tohoto sama sebou rozuměného Boha vysvětlují potom svět: to je jejich filosofie.


"Na profousovi je nejlepší vidět," pokračoval ve svých úvahách jednoroční dobrovolník, "jak vojna zesuroví člověka. Jistěže náš profous, než nastoupil službu vojenskou, byl mladý muž s ideály, plavovlasý cherubín, něžný a citlivý ke každému, obhájce nešťastných, kterých se zastával vždy při rvačkách o holku na posvícení v rodném kraji. Není pochyby, že si ho všichni vážili, ale dnes... Můj bože, jak bych mu rád dal přes hubu, otloukl mu hlavu o pryčnu, shodil ho po hlavě do latríny. I to je, příteli, důkaz naprostého zesurovění mysli při vojenském řemesle."


Nepřímý, avšak jistý důkaz toho, že lidé se cítí nešťastní, tedy nešťastní jsou, dodává v nadbytku také ještě divoká závist, sídlící v nitru všech, kterou ve všech životních poměrech podnítí každá přednost jakéhokoli druhu a pak nelze zadržet její jed. Jelikož se cítí nešťastní, nemohou lidé snést pohled na domněle šťastného.


Že génius je jistý druh nemoci, dokázal pan Unzer ve svém "Lékaři" tak znamenitě, že by měl jít mráz po zádech každému, kdo by si tuto velice nebezpečnou nervovou chorobu přál. A ten národ, jemuž je pod sluncem třeba nejvíc závidět, myslím tím Angličany, to taky poznal, protože jeden z jeho nejslavnějších přírodovědců, velký Hill, vynalezl čaj zahánějící přemýšlení, jistý to důkaz, že tento veliký duch považoval přemýšlení za slabost.


Ďáblové dřívějších náboženství vždy přinejmenším částečně nesou zvířecí rysy, očividný důkaz neustálé potřeby člověka popírat, že je také zvířetem.


V pravěku a po celé dějiny věřili animisté, že hmota je plná ducha. Proč nepřivítat živoucí důkaz této starobylé víry?


Andrej Štolc nade všechno kladl vytrvalost v usilování o nějaký cíl; považoval ji za důkaz charakteru a nikdy neodpíral úctu lidem, kteří měli tuto vytrvalost, ať byly jejich cíle sebeskrovnější.
"To jsou lidé!" říkával.


Každý dělá chyby. I příroda je dělá. Důkazem jste vy, lidé vašeho ražení, vašich chorých mozků! U vás právě udělala příroda největší svou chybu: že stvořila lidi, jako jste vy. Tuto chybu byste měli nejprve napravovat!


Denisa mi vyprávěla, že byla na nějakém úřadě a v přízemí šla kolem dveří, na nichž bylo napsáno: "Rozmnožovna". Dvojí význam toho slova ji skoro rozzuřil. Vzpomínala na to podrážděně. Zdálo se jí, že je to nejlepší důkaz toho, že "svět stojí za hovno".


V roce 1666 vyhořel celý Londýn. Nějaké hospodyňce nejspíš "ustřelilo máslo". Další důkaz naprosté nemohoucnosti žen v kuchyni! Při toulkách historií měst narážíme neustále na takové "ústřely másla"!


Soudcové Olgy Hepnarové jí také vyčítali, že sama svým jednáním provokovala lidi, aby se k ní chovali špatně. To je typické: svést vinu na oběť, aby měl útočník čisté svědomí. A pokud se oběť ještě ke všemu aktivně brání, je to pro útočníky jen další důkaz, že jejich oběť je a byla špatná a zlá, kdežto oni jsou a vždy byli jen dobří a nevinní.


Nejhorší jsou ukradené tituly, tj. takové, které už nese jiná kniha; neboť za prvé je to plagiát a za druhé zcela jasný důkaz totálního nedostatku originality: neboť kdo jí nemá dost na to, aby své knize vymyslel nový titul, bude ještě mnohem méně schopen dát knize nový obsah.


Smutná a stálá zkušenost činí zbytečným důkaz, že lidé jsou zlí.


Jsou to prostě blbci. Každý den přinese nějaký nový důkaz jejich blbosti.


Nejchatrnější, jak se zdá, důkaz přízně davů ke králům a vladařům je zajisté přemíra poct. Proto také lidé rozumní nehledí na sochy, obrazy nebo zbožnění, nýbrž spíše na díla a zdárné činy.


Žádnou společnost není možné udržet v chodu bez zákonů. Není to dostačující důkaz toho, že člověk není v podstatě žádné zoon politikon čili tvor společenský nebo aspoň důkaz toho, že ne všichni lidé jsou takoví? Kdyby byli všichni lidé tak hrozně přirozeně společenští, museli by být donucováni k dodržování zákonů? Jak to, že mravenci a včely nepotřebují policii?

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm