Všude vidím choré mozky

2. dubna 2016 v 14:30 | Misantrop

Ať se podívám kam chci, všude vidím choré mozky.


Ano, choré mozky jsou všude; nevidí je jen Asmodej, kulhavý ďábel ze stejnojmenného satirického románu Alaina-René Le Sage, ale i Já se s chorými mozky střetávám téměř denně a stále mě udivují svými nekonečnými metamorfózami a svými neustále novými projevy, jejichž ohavná látka je snad nevyčerpatelná.


Všichni mají choré mozky! Vždyť to na nich jasně vidím!


Za pět set let - bude-li tu ještě smrdět lidstvo (doufám, že ne!) - to zde bude vypadat jako ve filmu Absurdistán (v originále "Idiocracy" - zas to nemístné a nesmyslné přejmenovávání! Název "Idiokracie" - vláda idiotů - by byl možná lepší): lidáci budou už tak zdegenerovaní, že dnešní největší tupci by byli budoucností považovaní za největší mozky. Poslední mezi prvními. Já už v tom absurdistánu žiji léta.


Moje náboženství spočívá v přesvědčení, že vy máte choré mozky a Já že jsem božská bytost vyššího řádu, jíž člověk říká odnepaměti Ďábel, ohnivý čert, der Feuerteufel!


Mozky zatížené literaturou, nekončící puberta a takzvaná poezie se přičiňují o náš absolutně zkreslený názor, vyslovíme-li slovo láska.


Pro stoika Zénóna duše byla oheň. Já jsem ten oheň a oni, ty choré mozky, jsou ta voda. Oheň a voda nejdou dohromady.


Kniha Svět bez nás pojednává o tom, jak by svět vypadal bez lidáků. Já to sice vím, že lépe až nejlépe, ale zajímá mě názor jiných mozků, které se touto epochální myšlenkou zabývají. A že to musejí být zvláštní mozky! Cynické, misantropické, zkrátka skvělé a nejlepší.


Rozhodl jsem se s těmi chorými mozky dál nejednat a nedohadovat se s nimi víc.


Vzorná farma! Zkultivovaná na nejvyšší úroveň, neboť ji hnojí lidská srdce i mozky! Jako kdybyste si usmyslili pěstovat brambory na hřbitově! To je ta vaše vzorná farma!


Ano, rozumní možná jsou - ale jen v rámci člověčenstva. V širším rámci přírody to jsou pořád choré mozky.


Gustave Le Bon:
I v nejinteligentnějších rasách, například u Pařížanů, se vyskytuje velké množství žen, jejichž mozky jsou více než mozkům vynikajících mužů podobné gorilím.


Až nás všechny pošlou do koncentráku, kde už vlastně stejně jsme, také v tom budou ty choré mozky spatřovat dobro.
Současné vylidňování venkova a vytváření megapolí je vítězstvím celosvětového koncentráku, o jakém vždy lidé s chorými mozky snili!


Jejich mozky totiž očividně trpí nějakým nádorovým onemocněním. To je patrné všude a ve všem. Neboť to už tak našinec pozná, kdy se projevuje jemu a mně vlastní přirozenost a kdy blekotá a skřehotá Rakovina. No ne?


Volný čas ty choré mozky nepotřebují; lidáci chtějí jen hrabat prachy, aby je buď nerozumně utratili, nebo aby je pak obratem ruky odevzdali na daních státu, který je "přerozdělí" zase mezi jiné vychytralé vyžírky.


Úspěch a význam politika spočívá výhradně v přítomnosti a není existenční pro jeho potomstvo. Tyto malé mozky to také moc neruší; stačí jim to.


S těmi chorými mozky jeden nikdy neví.


Lidský mozek, v poměru k ostatním částem těla, je možná největší, ale to nic neznamená. 90% jeho tkáně je stejně zatemněná, nečinná. Není nijak k užitku a spíš překáží - tam někde se asi skrývá to typicky lidské zlo. Kdybychom ji odňali, nic tak hrozného by se nestalo. Byl by to nyní naopak jeden z nejmenších mozků v přírodě! Dokonce jeden z nejméně výkonných! Porovnejme ho teď s mozky jiných tvorů a tvorečků. Vzpomeňme si jen, jakých úžasných intelektuálních výkonů dosahují mnohé živé bytosti, které se dožívají třeba i jen pouhého jednoho roku. Srovnejme např. jednoletého mořského hlavonožce nebo dvouletou myšku se stejně starým člověkem. Co všechno se dovedou za tu krátkou dobu naučit, bez škol a soustavného vzdělávání. Ten rozdíl přímo bije do očí. Jiné bytosti mají tak zázračné poznávací schopnosti, že ani netušíme, jak to dělají! Nejde nám to vůbec tzv. "na rozum"! Tak jsme za nimi pozadu!


Otázka nezní, zda je ten či onen člověk šílenec, blázen, idiot, naprostý cvok nebo pomatenec; choré mozky mají všichni lidé; chorý mozek je to, čím se člověk odlišuje od zvířat.


Všechny mozky všech lidí hnijí a všechny myšlenky lidské kultury jsou jen produkty nejsmrdutější hniloby.
(Klíma: Utrpení knížete Sternenhocha)


Ano, pro toho, kdo nezná lidáky a jejich choré mozky se to může opravdu zdát neuvěřitelným! Choré mozky vidí, že nejsem jeden z nich, a tak musím být podle nich jedině Já ten nejhorší a nejhloupější.


Ubohá zvířata nemají sílu, nemají představivost a tolik výkonné mozky jako lidé. Proto trpí pod nadvládou nelítostných lidí, kteří si z nich udělali bezduché stroje na maso, otroky na práci, prostředky k zabití nudy a pokusné zkumavky na jedno použití.


Ó ano, zvířata a rostliny jsou těmi nesčetnými bohy, obývající a proteplující náš božský svět, kteří ukazují blouznivcům a svým mladším bratříčkům s přerostlými zkaženými mozky, jak se má žít, jak se má život vychutnávat.


Jsme následovníky dlouhé řady předků, z níž jenom zlomek jich je lidských. Jsme daleko víc než jen stopy, které v nás zanechali jiní lidé, naše mozky a naše míchy mají v sobě zakódovány stopy daleko starších světů.


Jejich mozek má daleko víc nedostatků než můj mozek: Nedokážou například pochopit tak zřejmou a samozřejmou věc, jako že nemůže existovat žádný Bůh. Jakákoli rozumná diskuse na toto téma zákonitě selhává při konfrontaci s jejich primitivními mozky a skutečný myslitel odtud odchází, ba prchá, s bezvýchodným pocitem zoufalé marnosti.
A tak se sice vyhýbáme lidem, kteří mají pro nás příliš primitivní mozky, ale chápeme, že jsou nám nutni. Udělají za nás spoustu špinavé práce.


Ty nejchytřejší mozky zůstávají navždy nepochopeny, nebo maximálně živoří na okraji zájmu.


Mozky filosofů tkají v řemeslnickém potu bezpečnou tkaninu soustav, aby mohli dolézti až k jejich moudrosti slimáci průměrných rozumů. I já vlekl jsem za sebou až posud takovou spleť provazů, a bylo mi divno, že se posouvám kupředu jenom krok za krokem!
Dnes jsem odvrhnul pouta směšně těsných schématů a nestarám se o slimáka lidstva.


No jo, svět vůbec není horskou bystřinou
Ani úsměvem, jenž se mihne na tváři ženy
Žádná báseň básníků oslepených
Je to věčná válka, jako výsledek lidských povah
Kde prostí lidé, obelhaní a svedení
Neprohlédli podvod lstivějších mozků


Možné je u nich všechno; misantrop do těch jejich úchyláckých mozků nevidí a neví, co za zvrácenosti se jim tam ještě vylíhne.


Tak co, vy chátro, drbající svých mozků chudé svědění, až celí jste z toho jeden svrab? Co chcete?
(Shakespeare: Koriolanus)


Tu a tam fantas jako hvězda svítá
a z mozků šváb jak pudivítr lítá.


Poslední Revoluce Myslí má za cíl zlikvidovat špínu z mozků.


Hlavním cílem demokracie se stalo počítat hlavy, ale nedbat mozků.


- "V roce 70 budou muži i ženy mít o něco menší hlavy, ale zato svalstvo sedacích orgánů bude zvětšeno." Prosím, to vyplynulo z dodaných vědeckých, anthropologických...
- To je urážka pracujícího člověka! Podle vás budeme mít menší mozky, zato větší pr...?
- Pr! Držte se zpátky, soudruhu!
- My to tak nenecháme, my to zveřejníme!

"Budeme mít menší mozky."
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm