Význam iluze, i když iluze tvrdošíjné

10. dubna 2016 v 17:04 | Misantrop
G. F. Watts: Životní iluze (1849)


Pro nás, fyziky, má rozlišování mezi minulostí, současností a budoucností jen význam iluze, i když iluze tvrdošíjné.


Je komunista. A to znamená, že je v zajetí materialismu devatenáctého století. Člověk nemůže být opravdovým komunistou, není-li vyznavačem mechanismu. Musí věřit, že jediné základní skutečnosti jsou prostor, čas a hmota, a všechno ostatní že je nesmysl, pouhá iluze, a ještě k tomu měšťácká iluze. Chudák! Einstein mu jistě dělá hrozné starosti!


Nezdá se mi ani směšnějším, ani šílenějším žádati po svém bližním sumy iluze, sotva ekvivalentní oné iluzi, které vypotřebuje za pitomými účely každého dne.


Násilí, zbraně v ulicích
Iluze domáhající se vlády
A co přijde pak?
Vyhubení.


"Ach ano, ano, miluji vás!" To jsou iluze, kterým moudrý duch nikdy nepropadá.


F. X. Šalda (ze závěti):
Vzplanul jsem v životě několikrát vášní nebo láskou k ženám a kál jsem se z toho hořce - byly to iluse. Najdou se snad ubožačky, které budou chtět z mých dopisů kořistit a polepovat se lacinou svatozáří nebo činit se zajímavými; slyším, že jedna z nich (dnes vdova - a z božího dopuštění i spisovatelka) ukazuje již nyní mé dopisy různým lidem a hraje si na mou velkou lásku.


Láska? Iluze, pane Andersone. Přeludy. Dočasné výplody chabého lidského intelektu, snažícího se zoufale ospravedlnit existenci, která nemá smysl ani účel. Ale všechno to je umělejší než Matrix sám, ačkoli jen lidská mysl mohla vynalézt něco tak fádního jako je láska. To přece musíte vidět, pane Andersone. Musíte to vidět právě teď.


Láska je stav, v němž člověk nejvíce vidí věci tak, jak nejsou. Iluzivní síla je tu na výši, taktéž oslazující síla apoteózy.


Křesťanská láska je buď velká iluze, nebo velké pokrytectví, protože nelze v současném vykořisťovatelském světě tvrdit, že se navzájem vykořisťujeme s křesťanskou láskou, ani se nelze tvářit, že se navzájem nevykořisťujeme vůbec.


Jaká vražedná krása, nedělat si už konečně o ničem iluze.


Když dostatečně podrobně pátráte po důvodech a po pohnutkách nějakého "dobrého" lidského počinu, nakonec objevíte, že je to všechno jen iluze a že skutečnost je přízemně utilitární.


Běda, každý z nás vidí v sobě střed všehomíra. Toť obecná iluze.


Vyberu si jednoho jediného človíčka - a pomstím se na něm celému lidstvu. Nejprve mu vezmu svobodu, aby zažil pocit zvířete v zoo. Pak mu vezmu sebeúctu - tu směšnou lidskou pýchu, jíž předchází pád a s níž se člověk hrdě hlásí ke svému lidství, domnívaje se, že stojí na nedotknutelném vrcholu potravního řetězce. To vše pošlapu a řeknu mu proč. Tím ho připravím o iluze.


Je lidmi unaven, unaven vším, nevyléčitelně zhnusený, ztratil iluze o sobě jako o jiných.
(Maupassant: Poustevník)


Příroda nám dala iluze, jako náhradu za to, co nejsme, a smysl pro humor, jako náhradu za to, co jsme.


Lhát a počínat si netaktně, toť dilema. Domnívám se, že zbavovat někoho jeho iluzí není vůbec netaktní, ale jen prospěšné. Především pro mne: nelžu (a tak je pro mne snesitelné dívat se na sebe do zrcadla); a taky pro postiženého iluzemi (neboť iluze jsou postižením): odkrývá se mu realita.


Ve chvilce své čiré logiky ví, že lidé se obelhávají a chtějí se přelstít. Toto postihne všechny stejně. Nic nového není pod sluncem, ba ani ne ta vytoužená hříčka chabých duší - nesmrtelnost. Prohlédá všechny iluze a přehodnocuje všechny hodnoty.
(London: Démon alkohol)


Ve světové ekonomice je v těchto dnech jakási krize. Výplatu z banky pořád pravidelně každý měsíc vybírám pro jistotu celou. Bankám nevěřím. Neexistuje zákon, který by nařizoval vrátit mi moje peníze, pokud banka zkrachuje. Doba je nejistá. Krachují podniky, jako teď například jedny sklárny v našem kraji, a jejich zaměstnanci vůbec nedostali mzdu. Nedělám si žádné iluze jistoty. Do práce chodím jako by to bylo naposled.


Za tohoto stavu si nikdo nemohl dělat iluze: neviditelný nepřítel se stal pánem města. Tak jako kdysi ticho, tak nyní vládl nepřetržitý rachot výbuchů a lidé je již v nepřekonatelné hrůze ani nevnímali.
(France: Ostrov Tučňáků)


Příměr života a sportu souhlasí, jen pokud jde o korupční a dopingové aféry. Ti slabí a nejistí vítězstvím, se uchylují ke smlouvání s životem - musejí život podplatit horentními sumami, které namáhavě musejí shromažďovat. Aby mohli vyhrát, cpou se anaboliky, které jim sice pomáhají držet krok, vůbec přežít, ale na druhou stranu působí ničivě. Slabí tak mají iluzi, že jsou životu rovnocennými soupeři, ale ve skutečnosti buď už umírají, nebo živoří. Nad životem nakonec nikdo ještě nevyhrál definitivně, a jestliže i Já mám iluzi, že mám náskok, pak je to alespoň iluze, která mě neničí ani neuspokojuje ani nedělá trpělivým, ale je to iluze, nutící mě nesnášet jednou odhalené kazy na kvalitě života. Zabil bych se, kdyby mi pohled na okolní živé automaty z krve a spermatu, při srovnání se mnou, nedával iluzi, že jsem vítěz. Avšak pravý vítěz je ten, kdo vůbec nemusí bojovat.


V Gruzii, v Itálii a v Jugoslávii jsem ztratil všechny iluze o jižních zemích. Člověk o nich celé roky sní, a když potom zjistí, že všechny krásy světa mu mohou zošklivit lidé, kteří tam žijí, přijde na něho mrzutost.


Jestli budu mít příští rok o vánocích zase tolik volna jako nyní, určitě se zaletím podívat zase někam do teplých krajin. Už aby bylo jaro. Pouštím si z počítače alespoň typický jarní zpěv pěnkavy obecné. Je to však jen nedokonalá iluze. Podle promovaných zoologů a biologů bych měl být spokojen a šťasten, neboť mám co jíst, jsem v teple a nehrozí mi žádné nebezpečí; ale podle přírodního filosofa tomu přesto tak zcela není.


Fantasie jsou nanejvýš přirozené, ba psychologicky nutné. Dodávají člověku síly - a činí velmi šťastným. Vždyť jsou též druhem reality; zatímco jsem snil, byl jsem silou své iluse vskutku pánem lidstva, větším než kdokoli přede mnou, neboť prožíval jsem zcela vše, co bych mohl prožívat, kdyby se sen můj uskutečnil - a byl jsem blažen... A to je cíl a centrum všeho...


Začínáte věřit iluzím, do nichž jste vpleteni; začínáte věřit, že co je v televizi, to že je skutečnost a že vaše vlastní životy jsou neskutečné. Opravdu. Proč? Co jiného vám říká televize? Oblékáte se podle televize, jíte podle televize, vychováváte děti podle televize, dokonce i myslíte podle televize. Tohle je masové šílenství, jste šílení! Proboha, vždyť vy, lidé, jste skuteční; to MY jsme iluze!


Kleinman: "Nic lepšího si nepřeju, než vám po zbytek života pomáhat s těmi vašimi báječnými iluzemi!"
Pomocný cirkusový dělník: "To je pravda. Každý miluje iluze."
Kouzelník: "Miluje? Každý je potřebuje, jako potřebuje vzduch!"


Opona je v divadle jediná pravá iluze, protože když se zvedne, bývá obyčejně zklamání.


Filozofové původně hledali klid duše a předstírali, že hledají pravdu. Možná, že bychom si mohli dát jiný úkol: zjistit, kterých iluzí se můžeme vzdát a kterých se nikdy nezbavíme. Ještě víc než v minulosti budeme stále hledači pravdy; ale zřekneme se naděje na život bez iluzí. Napříště budeme mít za cíl rozpoznat naše nevyvratitelné iluze.

Odilon Redon: Oidipús v zahradě iluzí
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm