Co znamená být svobodný

24. května 2016 v 13:45 | Misantrop

Připadal jsem si svobodný, a proto jsem svobodný byl.


Nemůžeš být svobodný, dokud tvé smysly nejsou svobodné. Dokud celé tvé bytí není svobodné, ty nemůžeš být svobodný.


Vždycky jsem byl svobodný. Prostě já si připadal svobodný vůči všem z toho jedinečného důvodu, že jsem nikoho neuznával za sobě rovna.


Není svobodný ten, kdo nedobyl říši sebe sama.
Není svobodný ten, kdo nedokáže poručit sám sobě.


Říkal, že je svobodný. Řekl nám, že nikdo není tak svobodný jako on. Potřásli jsme hlavami a bokem vtipkovali, zatímco jsme čekali, až budou oficiální dokumenty předány sekretářce, abychom mu přímo do obličeje mohli přečíst rozsudek smrti. Ať si nám povídá o své svobodě. Když slyšel rozsudek, ani nemrknul, ve skutečnosti, a to si klidně ověřte, se mu rozšířily oči a obličej mu rozetnul obrovský úsměv. "Toto budiž absolutní svoboda," řekl a zavřel oči.


Cicero se nazývá napůl svobodným; avšak mudrc se rozhodně nikdy nesníží k takovému slovu, nikdy nebude napůl svobodný, ale jeho svoboda bude vždy netknutá a úplná; bude volný, svéprávný a vyšší než ostatní.
(Seneca: O krátkosti života)


Říci, že "nebudu svobodný, dokud nebudou svobodní všichni ostatní lidé (nebo všechny cítící bytosti)" znamená kapitulovat, zaujmout pozici jakéhosi nirváně podobného stuporu, vzdát se vlastní lidskosti, definovat se jako poraženci.


Najednou jsem si dnes ráno, když jsem mířil tmou do lesa místo do fabriky, připadal tak svobodný jako už dlouho ne. Zase jsem dobrej. Ten nadlidský pocit, to vědomí, že divoká příroda se ve mně ozve silou silnější než všechna lidská pouta, je mimořádně povznášející. Já nikdy nebudu otrokem, jenž by líbal své drahé okovy! Vždycky ze mne čas od času vyvře a vysoptí nespoutaná divočina jako žhavá láva z jícnu zlé hory! Co na tom, že pohřbí vše, čemu dovolila vyrůst v době své relativní mírnosti a bezpečnosti! Svoboda se vždycky přihlásí o slovo.


Skutečně svobodný duch to nedotáhne v lidské společnosti nikam. Ale co je svobodnému duchu po lidech!


Byl šťasten. Konečně něco vykonal! Konečně stál zde volný, na vlastních nohou! Konečně byl duch jeho svobodný.


"Svobodný" člověk, vlastník dlouhé nezlomné vůle, má v tomto vlastnictví i své hodnotové měřítko.


"Je to otrok," namítneš. Možná, ale je svobodný duchem.
(Seneca: O vlídném zacházení s otroky)


Je to prostě paráda. Je to prostě dobrý život, dobré a ještě lepší trávení volného času. A prý abych si "odpočinul" doma! Nemožné! Navíc teď mám volno. Pět dní jsem si hrál na otroka, nyní jsem po tři dny svobodný - a to absolutně!


Rozhovory o osobních vztazích mu vždycky byly trapné. Ohrožovaly jeho samotu - tu samotu, v níž se jedině cítil duševně dobře, v níž se jedině cítil svobodný.


Každý člověk, který si chce uchovat bezúhonné myšlení, nezávislý úsudek a vidět život, lidstvo a svět jako svobodný pozorovatel, povznesený nad každý předsudek, nad každou předpojatou víru a nad každé náboženství, musí se naprosto vyhýbat tomu, čemu se říká společenské styky, protože všeobecná hloupost je tak nakažlivá, že se nebude moci se svými bližními stýkat, vidět je a poslouchat, aniž se proti své vůli dá strhnout jejich přesvědčením, myšlenkami a morálkou hlupáků.


Když budeš trpělivý, může se ti lehko stát, že strávíš život tím, že budeš prosit lidi o svolení být svobodný.


Svobodní muži se oblékají mladě, protože neženatí mladíci bývají mladí. Není to však ve skutečnosti úbor mladých, který tito mladíci nosívají, nýbrž úbor svobodných. A je-li tedy potom svobodný pán skutečně svobodný, pak nezáleží na tom, kolik je mu let - oblékán chodí většinou stále mladě, totiž podle módy a vkusu svého svobodného stavu. Svobodný pán může být tělesně stár řadu let, avšak má-li mysl mladou, nebude se nikdy chovat ani oblékat tak, jako se obvykle chovají a oblékají starci. Naproti tomu také platí to, že ztratí-li tělesně mladý člověk svou svobodu (ženitbou, prací), či ztratí-li svou mladou mysl a začne myslet podle toho, tedy jako nesvobodný stařec, pak i tento mladík, ač dosud fyzicky mlád, v duchu již zestárl víc než svobodný pán, jemuž je třebas dvakrát tolik let.


Diogenés byl svoboden. Proč to? Nikoliv proto, že by byl býval ze svobodných rodičů (neboť nebyl), nýbrž proto, že sám byl svoboden, že odvrhl všechny podněty k otroctví, že nikdo se k němu nemohl přiblížit, z žádné strany ho uchopit a uvrhnout ho do otroctví. Se vším se snadno loučil, všechno měl na sobě jen jako zavěšené. Kdybys byl uchvátil jeho majetek, byl by ti ho spíše ponechal, než tě pro něj pronásledoval. Nikdy nevyhledával příležitost k tomu, aby se zdálo, že něco dělá na prospěch veškerenstva. Jen si všimni, co sám říká a píše! "Žádné věci nepotřebuji." To bylo to, co mu dovolovalo, aby byl svoboden.
(Epiktétos: Rozpravy)


Vlastně jsem nesmírně šťastný muž. Nikdo, koho znám, není tak svobodný jako Já.


Pouze génius v lidské podobě může být skutečně svobodný, kdežto masově se vždy vyskytuje jen všeobecná nesvoboda, tyranie většiny a více či méně skryté otrokářství, všemi si pochvalované a všemi vyžadované.


Je úplně jedno, zda právě vládne král nebo lidová republika, zda je u moci tyranský diktátor nebo parlamentní demokrat. Na mne nemají takové podružnosti vliv, Já bych byl svobodný i za Stalina, ale cítil bych se jako v base i mezi samými anděly. V tomto smyslu je i lidská společnost zčásti "dobrovolná". Ale to podstatné se nikdy nezmění. Krásně to napsal Seneca: "Co na tom záleží, kolik je pánů? Otroctví jest jen jedno. Kdo jím pohrdl, je v sebevětším zástupu tyranů svobodným."


Člověče! Občane svobodný (!) svobodné (!) čs. republiky! Ruku na srdce a uvažuj: Jsi v pravdě opravdu volný a svobodný? Nenáleží tvé tělo od malička lékařům, kteří je očkují, rodičům, kteří je bijí nebo zanedbávají, škole, která je moří, práci, která je podlamuje a mrzačí, nemocnicím co pokusný a státu co žoldnéřsko-hlídací materiál, kapitálu, co mrtvá hmota a naposledy pathologiím k rozřezání?


"Nebudu si troufat!" Je jenom jediná věc na světě, kterou si svobodný muž netroufá; a víš, co to je? ti to povím: Svobodný muž si netroufá se zasvinit jako ničema; netroufá si chovat se tak, aby si musil sám naplivat do očí.


V tomto miliardovém galimatyáši prostě nemůže být nikdo svobodný. Všichni musí někomu za něco platit, a tedy být něčím otrokem. A jít někam za město, do lesů, a postavit si tam stan jako svobodný člověk, byť na pár dní, týdnů či měsíců, je již dnes něco jako pravěký atavismus, téměř ilegální činnost, skoro zločin!


Jsem svobodný člověk. A všecko, čeho si všichni tak hluboce považujete, to mnou ani v nejmenším nehne; to je pro mne chmýří, do kterého stačí fouknout. Já se obejdu bez vás, vás já můžu klidně vynechat, mám svou sílu a hrdost.
(Čechov: Višňový sad)


Staletá revoluce lidstva se vpravdě osvědčuje téměř jen v duchu reakce: stáhla krásného svobodného člověka k sobě, do otroctví; otrok se neosvobodil, ale svobodný člověk se stal otrokem.
(Wagner: Umění a revoluce)


Svoboda! Samotný patřím sám sobě, samotný jsem svobodný! Samotný jsem silný! Jsem silný, a proto můžu být svobodný!


Richard Wagner: "Svobodný člověk může být jak dobrý, tak zlý, avšak nesvobodný člověk je hanbou přírody a nedostane se mu žádné nebeské ani pozemské útěchy; a každý, kdo chce být svobodný, se musí osvobodit sám, protože svoboda nikomu nepadne do klína jako zázračný dar."


SNAŽÍ SE MI NAMLUVIT, ŽE JSEM SVOBODNÝ

Snaží se mi namluvit, že jsem svobodný
Na základě zápisu v matrice
Nahnaný do školní lavice
Na základě zápisu v občance
S jejich zkurveným průkazem brance

Snaží se mi namluvit, že jsem svobodný
Ve spleti zkurvenejch zákonů
Upnutý ve zkurveným bontónu
Zapřažený od šesti do tří
V té jejich nemocné společnosti

Snaží se mi namluvit, že jsem svobodný
Skrze Kristovo utrpení
V téhle zemi, kde svobody není
Uvnitř přesně vymezených hranic
V hospodě u pivních sklenic

Snaží se mi namluvit, že jsem svobodný
Při volbách další zkurvený vlády
Když netrpím hlady
Tady v tom městě, plném smogu
Kontrolovaný na každém kroku

Snaží se mi namluvit, že jsem svobodný
Protože můžu vydělat prachy
V nebezpečí vypuknutí války
Když musím platit daně
Abych se před nimi stále skláněl
Aby oni měli všeho víc
Abych nechtěl žít ještě mnohem líp.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm