Není jisto, co přinese zítřek

17. května 2016 v 12:32 | Misantrop
Edwin Deakin: Přijde zítra (1888)


Není jisto, co za osud přinese zítřek,
co nám náhoda dá, jaký konec nás čeká.


Nejšťastnější je ten člověk, ten je bezpečným pánem nad sebou samým, kdo bezstarostně očekává zítřek.
(Seneca: O stáří)


DIES DIEM DOCET
Den učí den, dnešek učí zítřek
Srov.: S každým dnem jsme moudřejší. → Discipulus est prioris posterior dies.


Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.


Bojuje zítřek, aby nebyl poražen.


Kde je vaše vnitřní hodnota, když už ani nevíte, co znamená svobodně dýchat? Když vám místo toho neustále zní v uších píšťala socialistických krysařů, kteří ve vás chtějí rozdmychat žár bláznivými nadějemi? kteří vám káží být připraveni a nic víc, připraveni z dneška na zítřek, takže pak čekáte a čekáte na cosi zvenčí, a jinak žijete ve všem tak, jak jste žili jindy, - až se toto čekání promění v hlad a v žízeň a v horečku a v šílenství, a konečně ve vší nádheře nadejde den známé bestia triumphans?


Kdo nejméně potřebuje zítřek, nejslastněji se s ním setká.


Lépe je jít budoucnu klidně vstříc.
Pro dnešek žij, o zítřek málo dbej.
(Horatius: Ódy)


Nehodlám položit život za šťastný zítřek budoucích pokolení. Jednak proto, že na ně kašlu a za druhé proto, poněvadž nejsem tak naivní, abych nevypozoroval, že lidstvo, když něčeho usilovně dosáhlo, přálo si ihned zase pravý opak dosaženého.


Vesmír je všechen váš - a není vám to dost.
Zítřek i včerejšek, dnešek i minulost,
všechno jste prolezly i spánek náš i bdění.
Hemží se vámi svět a je z vás ouzko zemi.


Největší překážkou žití je čekání, které je závislé na zítřku a ztrácí dnešek.
(Seneca: O krátkosti života)


O moru automobilismu nebo přelidnění se Jaromír Tomeček ještě nezmiňuje, možná jen proto, poněvadž jeho zápisky se vztahují asi tak k šedesátým létům takzvaného dvacátého století, a ta i Já pamatuji coby celkem pohodová - oproti dnešku a zítřku...


Bůh vám dal vládu nad zvířaty, lesy a rudým mužem z nějakého zvláštního důvodu, ale tento důvod je nám hádankou. Snad bychom tomu mohli porozumět, kdybychom věděli, o čem bílý muž sní - jaké naděje líčí svým dětem za dlouhých zimních večerů a jaká vidění vkládá do jejich představ, že stále touží po zítřku.


Sedíte a naříkáte nad zítřkem, z čeho že budete živi. Otrocká duše, opatříš-li si, budeš mít; pakli si neopatříš, půjdeš odtud. Proč se rmoutíš? Kdopak by ještě mohl být vládcem člověka takto smýšlejícího?
(Epiktétos: Rozpravy)

Vstříc ke svobodnému zítřku!
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm