Tvá zloba je velká

15. května 2016 v 11:55 | Misantrop

Tvá zloba je velká, tvá nepravost nekonečná.


Napadl ho duch proroka Saula.
(tj. zloba či vztek)
prorok Saul - míněn zřejmě krutý vůdce Izraelitů ve vyhlazovacích válkách proti okolním pronárodům, nechvalně proslulá postava z 1. knihy Samuelovy. Saul, česky též Šavel, je ale také původní jméno horlivého věrozvěsta Pavla, který nejprve křesťany vztekle pronásledoval a který pak po svém obrácení se stejnou zlobou a vztekem křesťanství šířil. - Poznámka Misantropova.


O tom, co dovede lidská zlomyslnost, bylo už napsáno velmi mnoho, stačilo by citovat, a tak to raději ponechám stranou. Chci ti pouze vyložit potíže a překážky, které houževnatě brání ocenění díla i bez zásahu lidské zloby; a takové nehody postihují nejen výjimečně toho či onoho, ale jsou pravidlem téměř u každého velkého spisovatele.
(Leopardi: Parini čili O slávě)


Zloba, nesnášenlivost, podrážděnost, hádavost a zoufalá prázdnota, nicnedělání, pocit neschopnosti, naprosté umrtvující neschopnosti, odpor k Tince a k ženám vůbec, nikoliv obyčejný, ale téměř fysický hnus, nespavost, bdění až do svítání, zemdlený vyčerpávající spánek ve dne, nechuť k jídlu, ošklivost při vzpomínce na jakékoliv jídlo, desítky a desítky přespočetných cigaret...
Tak začíná můj rok 1960.


Z některých žen špína přímo teče, vytéká z nich čůrkem; z mužů nikdy tolik zevnitř a tak nepřetržitě. Z ženských navíc teče arogance, nepřerušená zloba, zloba v sobě se zavíjející; povalit na zem, uškrtit drátem.


Mezi lidi mě nezařazuj, mezi pachatele ničemností. S bližním rozmlouvají o pokoji, ale v srdci mají zlobu. Jen zloba je v jejich doupatech, je v jejich středu.


Když tě zformovaly nemoc, šílenství, vize a šibeniční humor, pak ti asi taky budou nejlíp sedět jako témata. Drž se jich jak veš v kožiše a neprozkušuj si žádné nové žánry. Omezuj se na šílenství, vizi, šibeniční humor a zlobu.


Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že srdce lidských synů je naplněno zlobou.


U svých kamarádů a přátel, které "jsem si získal v exilu", setkal jsem se s tolikerou blbostí, uhráčskou nezralostí, naprostou absencí dějinného smyslu, u těch starších s tolikerou zlobou, zvráceností a hrubou žádostivostí postů a věcí, že jít do koupelny - a kdyby nebylo dětí... Ale to je ta obecná věta: kdyby nebylo dětí!


Budu stíhat zlobu světa a nepravost zlovolníků.


Přechází z jedné země do druhé, všude nenáviděn. Jedni říkají, že je od dětství stižen jakýmsi vrozeným šílenstvím. Jsou lidé, kteří prohlašují, že byl v mladých letech potupen jistou přezdívkou a prý se z toho již nikdy nevzpamatoval, protože to ve své uražené důstojnosti považoval za nesporný důkaz lidské zloby, která se projevuje v prvních letech a později roste.


Jak dlouho ještě bude země truchlit a bylina schnout na všech polích? Pro zlobu těch, kdo na ní bydlí, jsou vyhlazována zvířata i ptactvo.


S podporou toho strašlivého pomocného vojska jsem v lidstvu objevil, ponořiv se do hlubin, naproti úskalí nenávisti černou, ohyzdnou zlobu: zahnívala uprostřed smrtonosných miasmat a obdivovala se svému pupku. Ó svaté vědy matematické, kéž neustálým obcováním dopřejete mým zbývajícím dnům útěchu v mé bolesti nad zlobou lidí a nespravedlností Všemohoucího!


Nevěř nikdy svému nepříteli; jako rez sžírá kov, tak působí jeho zloba.


Nebyl jsem tak krutý, jak se mezi lidmi později vyprávělo; někdy však jejich zloba působila celá léta neustálé spousty. Tu pak má zuřivost neznala meze.


Tento lidský svět je říší náhody a omylů, které v něm nemilosrdně vládnou ve velkých i v malých věcech, vedle nich však ještě práská bičem pošetilost a zloba: odtud pochází, že všechno lepší se jen obtížně prodírá, že šlechetnost a moudrost se mohou objevit a dojít působnosti či sluchu jen zřídka, zatímco to, co je v říši myšlení absurdní a zvrácené, v říši umění mělké a obehrané, v říši skutků zlé a záludné, vládne vytrvale či jen s krátkými přestávkami; naproti tomu vhodnost jakéhokoli druhu je vždy pouze výjimka, jeden případ z milionů, a proto také, projevila-li se v nějakém díle a přežila zlobu současníků, je tu izolována a uchovávána podobně jako meteorit, jako by vznikla z nějakého jiného řádu věcí, než je vládnoucí.
Při stejném stupni zloby může jeden zemřít v kole a druhý pokojně v kruhu svých blízkých.


zloba platí stejnou měrou všem.
Ne, zasluhujete mé pomstychtivé zloby!
(Molière: Amfitryon)


Sedm smrtelných hříchů křesťanství jsou: chamtivost, pýcha, závist, zloba, obžerství, smilstvo a lenost. Satanismus se těchto "hříchů" zastává, neboť všechny vedou k fyzickému, duševnímu nebo emočnímu uspokojení.
Nejsilnější instinkt každé živé bytosti je pud sebezáchovy, který nás přivádí - ke zlobě. Není to snad náš pud sebezáchovy, který se probudí, pokud nám někdo ubližuje a my se tak rozzlobíme, že jsme schopni bránit se dalšímu napadení?


Teprve smrtí se přemáhá závist a zloba.


Anton cítil, třebas bezděky, že jinak být ani nemůže, a všichni že musí nadávat, urážet a bít, aby maličká zvířecí zloba, sedící ve zbabělé hloubi vyprahlých dušiček, nezadusila jich samých.
(Arcybašev: Ze sklepení)


Na zemi spatříme tvory, kteří budou stále mezi sebou bojovat, a obě strany si navzájem způsobí velké škody a často i smrt. Jejich zloba bude bez hranic.
(Leonardo da Vinci: Hádanky)


A stejně tak i žena: když se blíží muži, zvučí jako harfa, podrobuje se jeho myšlenkám, cítí jeho cítěním, se snadností chameleonovou přejímá všechno, co muž považuje za svaté a drahé, a když takto vpila se mu do duše, stala se částí jeho srdce, tu odhodí svou škrabošku a ukáže se v úplné své omezenosti, hrubosti a zlobě...
(Arcybašev: Vypravování o jednom políčku)


Proč mě všichni nenávidí - přemýšlel jsem. Zač? Ublížil jsem někomu? Ne. Copak patřím k lidem, kteří vzbudí nenávist, hned jak se někde objeví? A cítil jsem, že pomalu proniká mou duši jedovatá zloba. Dejte si pozor, - říkal jsem a chodil po místnosti sem tam - se mnou nejsou žerty!


Stále se v poslední době vracím k dětství, k Příbrami...
Ratibořické údolí Boženy Němcové - když jí bylo nejhůř atakdále, jak jsme se to učívali na gymnáziu. Jenomže to mé Ratibořické údolí je plné svinstva a zloby a ksichtů, do nichž bych i dneska s chutí uhodil pěstí.


Nadobro ho ohromil můj dějepisný přehled událostí u nás za poslední století. Dušoval se, že je to pouhá snůška spiknutí, vzpour, vražd, řeží, převratů, vypovídání, nejhorších to následků lakoty, stranictví, licoměrnosti, prorady, ukrutenství, zběsilosti, šílenství, zášti, závisti, chlípnosti, zloby a ctižádostivosti.


Nenávist je bohyně, jejíž chrám vystavěli i nevystavěli lidé. Člověk tam zavítá i nezavítá, škorňata si nezuje, trousí bláto z venku a úctu bohyni nevzdává. Chrám je otevřený a každému přístupný, ale nikdo v jeho sloupoví nevyhledává samotu ani útočiště před lidskou zlobou. Bytuji tam jen Já.


Bůh tě chraň, světe! Neboť ty z nás děláš temnou propast, děti Zloby.


Všichni svorně a se stejnou horlivostí, jen s rozdílným stupněm zloby, spílají svým představeným.


Odučí se lidi znát, kdo mezi lidmi žije.
Rozbodán jedovatými mouchami a jako kámen vydlabán mnoha krůpějemi zloby, tak jsem mezi nimi seděl.


Policajtství spočívá v drzosti - obyčejně zloby a jedu plné - v nestoudnosti tohoto strkání špinavých prstů do cizího masa.


Fázi přemlouvání střídá fáze zloby. Nevzteká se však nikdo na mne - alespoň ne otevřeně -, nýbrž tak, všeobecně.


Jste duši protivny jak hroby.
Vy za svá hlupství, za své zloby.


Kluky svého věku jsem nenáviděl. Pošťuchovali mě a mlátili. To ponížení se těžko snášelo. Nakonec jsem se naučil zatahovat je do šarvátek plných divoké zloby, kterých vždycky litovali.


Vaše neřest zlá,
ta by nanesla
zloby do mých lích
a mne ve zpěvích
falší pomátla,
vaše neřest zlá.


Časem člověka nepravosti samy ostavují, a ne on nepravosti; i nepřestává proto činiti zlé, že zlobu nenávidí, ale že k činění už síly nestačují.


Proč lidé vůbec brání jeden druhému žít? Jaké ztráty! Jaké hrozné ztráty! Kdyby nebylo nenávisti a zloby, lidé by si navzájem přinášeli ohromný užitek.
(Čechov: Rotšildovy housle)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm