Útok na lidskou důstojnost

18. května 2016 v 12:54 | Misantrop

V předmluvě k českému vydání 120 dnů Sodomy z roku 2009 píše MUDr. Radim Uzel, CSc. mimo jiné toto:
"Sadomasochistická pornografie by měla být nesporně zakázaná v těch případech, kdy ji může divák vnímat jako útok na lidskou důstojnost."
Co tím chtěl říct? Zřejmě toto: Mrdejte si mě jak chcete, przněte si mě, jakkoli vám libo, osahávejte - ale na mou lidskou důstojnost mi nesahejte!
A onen zmíněný "útok na lidskou důstojnost", jenž by měl být zakázaný, podle učeného hlupáka dr. Uzla, kandidáta věd, tak tedy právě onen "útok na lidskou důstojnost" je v románu 120 dnů Sodomy ústředním motivem k sepsání!
Pornografické popisy obscenit a perverzit, jimiž lidé běžně vyjadřují svou lásku a sexualitu, nesvědčí právě o autorově lidumilnosti a úctě k lidské důstojnosti. Román 120 dnů Sodomy je tedy bezesporu útokem na lidskou důstojnost!
Tak tedy, čtenáři, věz, že toto je útok na lidskou důstojnost!


A dozví-li se člověk o sobě občas drsnou pravdu, nemusí mu být ten šok a duševní újma z tohoto poznání hned na škodu. Hlupák nad tím sice kvičí jako zařezávané podsvinče, ale jen trochu rozumný člověk se nad tím alespoň zamyslí, poučí se nebo i pobaví. Takto potrefený normální člověk však hned začne kejhat a rozčilovat se: "Já že jsem hrubý, nekulturní a neotesaný surovec s morálkou kanibala? Zakázat! Zrušit! Smazat! To uráží mou důstojnost!" Nic nevadí, že je to pravda, kterou právě svým vulgárním projevem dokázal, a že tím pádem takový člověk žádnou důstojnost mít nemůže, a tak si ji ani nemůže pro sebe nárokovat. Ale co je to za svobodu slova, když jím nemůžeš urazit lidskou důstojnost?


V dřívějších dobách se nesmělo urážet bohy, pak se nesmělo urážet náboženství a nyní humanisté zase pro změnu zakazují hanobit lidskou důstojnost. Pche! Jako kdyby ta verbež kdy nějakou důstojnost měla!
(Pozn. Mis. k: Molière - Hry)


A když ještě pořád nebudou mít dost
Přidají i svoji vlastní důstojnost.


Jsem jen jednou na zemi a v tom je má velikost a důstojnost.


Důstojnost trestali, ostudu však ctili.


Kdežto muž mluví i s tím, kdo je hluboko pod ním, přece zpravidla ještě se slušným ohledem a vlídností, je odporný pohled na to, jak pyšně a povýšeně tváří se vznešená žena k nižší, není-li tato v jejích službách, kdykoli s ní mluví. Snad je to proto, že je u žen všechen rozdíl důstojnosti mnohem neurčitější než u nás a může se mnohem rychleji měnit i rušit. Kdežto u nás padá na váhu mnoho důvodů, u nich rozhoduje jen jediný, totiž, kterému muži se zalíbily.


Ženy jsou mimo důstojnost!


Smradlavý svatý František. Myslí si o sobě, že je pod jeho důstojnost líbat ženské; chce být povznesený nad vším tak sprostým, jako je přirozená zdravá rozkoš, a jediný výsledek toho je, že v sobě ubije všechno, co v něm ještě zbylo ze slušné lidské podstaty, a je pak z něho smradlavý perverzní ubožák, kterého může vzrušit jen olizování vředů malomocných.


Štíty se mrazivě třpytily; byly svrchovaně majestátní, udržovaly si vznešený odstup a jejich naprostá anonymita měla svou důstojnost.


Aristón z Chiu (žil zhruba kolem roku 260 př. n. l.) - řecký stoický filosof, blízký Zenónově škole a kynikům. Filosofům, kteří přednášeli duševně méněcenným posluchačům, říkal posměšně Seirény (podle bájných žen, jež svým líbezným zpěvem lákaly námořníky do záhuby). Když byl obviňován, že tím snižuje vážnost a důstojnost filosofie, odpověděl, že by si byl býval raději přál, aby jej Příroda obdařila schopností dorozumět se s divokými zvířaty, aby mohl raději učit je, než své nechápavé posluchače.
(Pozn. Mis. k: Montaigne: Eseje)


Pěkný příklad dává filosof také těm, kteří by jej chtěli napodobit, jeho střídmost v jídle, správná míra ve cvičení, důstojnost v tváři, jednoduchost v oblékání a nad to všechno soulad v duši a mírnost povahy.


Vezmi si Sókrata a pozoruj ho: Kd byl poslán od "třiceti tyranů" pro Leónta, tehdy, protože jejich rozkaz pokládal za hanebný, vůbec o něm ani neuvažoval, třebaže věděl, že bude musit snad i zemřít. Ale co mu na tom záleželo? Něco jiného si chtěl zachovat: nikoliv své bezcenné tělo, nýbrž svou čest a svou důstojnost. Tyto věci jsou nedotknutelné, nikomu nepodrobené.
(Epiktétos: Rozpravy)


Pro mnohé z nás jsou svoboda a důstojnost důležitější než dlouhý život a vyhnutí se fyzické bolesti. A navíc, všichni musíme jednou zemřít. A možná bude lepší zemřít v boji o přežití nebo za nějaký účel, nežli žít prázdný a neúčelný život.


Peníze mi vzít můžou, důstojnost však nikoli!


Důstojnost senátu sama již poklesla, zkažena zlatem.


Dnešní páni jsou samá učenost, znají věci, že by je ani znát neměli, a co z toho? Už od pohledu je to chudinka. Třasořitka, chcípáček, žádná důstojnost, žádný vzhled, akorát panský titul.
(Čechov: Píšťala)


Dokonalé zvíře nesnese a uráží je, snižuje jeho hodnotu, má-li nosit oděv. Dokonalé zvíře, na rozdíl od zvířete nedokonalého, a vy již víte, že tím myslím člověka, vyžaduje jistou důstojnost nahoty.


Náš život musí obsahovat všechny boly truchlohry, avšak my přitom můžeme stvrzovat nejen důstojnost tragické osoby, nýbrž v širokém detailu života nutně titěrné charaktery veselohry.


Zvíře je bytost nesporně zlá, v očích ledů. Neboť kdo si chce zachovat svou důstojnost, volnost, divokost a nakonec i svůj život, musí být zlý.


"Na deset míst za jeden den - nešťastník!" uvažoval Oblomov. Obrátil se naznak a radoval se, že nemá tak pošetilé touhy a nápady, že se netrmácí, ale tadyhle leží a zachovává si svou lidskou důstojnost i svůj klid.


Ztráta důstojnosti. - Přemýšlení ztratilo veškerou důstojnost formy, lidé se posmívají obřadnosti a slavnostním gestům přemýšlejícího a nesnesli by už moudrého muže starého stylu.


Jsem Feuerteufel - mám svou tvrdou hlavu, opatřenou trkavými rohy nezávislého rozumu; mám svou infernální důstojnost!


Špatnosti, jichž se dělníci dopouštějí, záležejí v tom, že, chtějíce zlepšit své hmotné postavení týmiž prostředky, jimiž sami jsou zotročeni, aby mohli hovět návykům, které si osvojili, obětují svou důstojnost a svobodu, přijímají ponižující, nemravné hodnosti nebo dělají nepotřebné a škodlivé předměty; hlavně však v tom, že podporují vlády, účastňují se jich daněmi a bezprostřední službou, a tím zotročují sami sebe.


Všechno je čím dál tím ubožejší, kráčíme pozpátku, míříme k zániku, jenomže to trvá příliš dlouho a chybí tomu důstojnost.


SROVNÁNÍ LYKÚRGA A NUMY
Ctnost učinila jednoho tak slavným, že byl uznán hodným královské důstojnosti, druhého zas tak velikým, že královskou důstojností pohrdal.


Dřív než se svými obětmi uspořádali veřejný proces, zničili jejich důstojnost. Udolali je týráním a samotou, až z nich byly opovrženíhodné krčící se trosky, které se přiznávaly ke všemu, co jim vložili do úst. Kydali na sebe hnůj, obviňovali se vzájemně a skrývali se jeden za druhého, kňučeli o slitování.


Prosím tě, copak jim to baštíš? Ty jsou tak schopný udělat něco pořádnýho... Takhle potupit lidskou důstojnost, to jo, ale jinak nic jinýho.


Královna Metaneira jí podala pohár sladkého vína. Bohyně však odmítla a vysvětlovala, že se vína nesmí napít. A požádala o vodu. Královna ji přitom oslovila:
"Vítám tě srdečně v našem domě. Myslím si, že jsi ze vznešeného rodu a že máš vzácné rodiče. Snad dokonce pocházíš z královské rodiny, neboť i v tvých očích se jeví nevšední důstojnost. Ale nebuď smutná! Jaký osud nám bohové udělí, ten musíme my lidé statečně snášet, i když jsou to útrapy sebevětší."


Všude vládne nepoctivost, zkaženost a špinavé peníze, pod nimiž se bortí skály, hráze, osudy. Nutno začít znovu, čestně, hrdě, zpřímeně. Nutno práci vrátit její smysl, životu lidskému jeho důstojnost.
(Misantrop: Komentář k filmu Velká přehrada)

Za lidskou důstojnost!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm