Zůstat věrný

14. května 2016 v 12:49 | Misantrop
R. Trexler: Být Němcem znamená být věrným!


Kdo chce zůstat věrný sám sobě, nemůže mockrát zůstat věrný jiným.


Takovou zbraň v ruce nemáte,
aby pod ní pravda klesla.
Zastřít, zapudit ji na čas můžete;
leč ona boj ten brzy obnoví,
a já co věrný její ochránce
budu při ní mužně státi,
i kdybych za to život svůj měl dáti!
Já zvolil pravdu za heslo
a postavil se v její šik,
i neopustím ji,
až buďto zvítězí,
anebo já,
co věrný obhájce její,
zahynu!


Housle, na které jsem už skoro zapomněl, visely zaprášeny na stěně. Jitřní paprsek z protějšího okna osvěcoval jejich struny. Tento pohled rozezvučel i struny mého srdce. Ano, řekl jsem si, pojď sem, ty věrný nástroji! Naše říše není z tohoto světa!


Ať konáš cokoli, zůstaň věrný sám sobě.


Proč jen je Řehoř odsouzen, aby sloužil u firmy, kde nejmenší nedbalost vzbouzí hned největší podezření? Jsou snad všichni zaměstnanci dohromady darebáci, není snad mezi nimi ani jeden věrný, oddaný člověk, který třeba jen pár hodin po ránu nevyužije pro obchod, a už ho k zbláznění hryže svědomí a dočista není v stavu vylézt z postele?


Pohledem jasnozřivým změřil člověka.
I poznal, na světě že jeho druh
je zvíře, jeho druh je také duch,
tak jako jeho věrný druh je hlína.
Tu moudrost získal v rouše sanjásina.


Spíš než jakýkoli umělecký objev, spíš než zjemnění vkusu, zůstalo mi smýšlení, jasná a nesmiřitelná náročnost, které jsem se přes veškerou nepřízeň osudu snažil zůstat věrný.


Vytýkají mi, že mám psíka rád,
že to můj takřka kamarád -!
Hledej si ale druha dnes! -
Člověk, ten zlobou sálá jen! -
Mstivý je - lstivý - bezciten! -
Tuť milejší mi - věrný pes!
(Procházka: Pes - přítel!)


Hubení zhltli hubené, i psi
napadli pány, vyjma jednoho,
jenž zůstal věren jeho mrtvole
a ptáky, zvěř i lidi zaháněl,
až hlad je skosil, nebo náhlá smrt.
(Byron: Tma)


Pes může někomu připadat přítulný, věrný, s "lidským pohledem", chytrý, dobrý společník, dokonce hodný a podobně, ale jen tomu, kdo ho živí, kdo je jeho pánem. Pro lidi cizí, ba divoké, jako jsem Já, už pes není tak milý tvor, jak možná připadá svému majiteli.


Země, jsem Tvůj smysl a Tys smyslem mým. Jsem Ti věrný po Tvém vzoru.


Volná láska znamená podle satanismu přesně toto - svobodu být buďto věrný jedné osobě, či se oddávat sexuálním tužbám s tolika lidmi, kolik je jich podle vašeho názoru nutno k uspokojení vašich konkrétních potřeb.


Nejsou všichni zrozeni svobodni a rovni, jak říká Ústava, ale všichni jsou srovnáni. Jeden každý je věrný obraz všech ostatních.


Zůstanu satiře věrný.


Horatius není dokonalý, ale zná cestu, která k sebezdokonalování vede. Je to návod epikurské filosofie, které zůstává nejvíce věren: žít v ústraní, netoužit ani po bohatství, ani po slávě, ale těšit se z toho, co přináší každý den.


Samota je těžce vybojovaný spojenec
Věrný a trpělivý.
(Rollins: Znám tě)


Buď věrný životu, nikoli logice.


Jen dvěma pocitům jsem zůstal věrný - je to vřelá láska ke svobodě a nenávist k pokrytectví, a nic z toho není pravděpodobně vhodné, aby mi to získalo přátele.


Těch letních nocí Já milek jsem věrný,
že v jich lůně teplém tak dobře je mi...


Matka nebyla nikterak výjimečná žena, ani zvlášť vzdělaná. Přesto však měla v sobě jistou vznešenost, jakousi čistotu, prostě proto, že zůstávala věrná svým ideálům a normám.


Ani nepomyslela na nějaké povstání či neposlušnost. Věděla, že i dnes je to mnohem lepší, než bylo kdysi za dnů Jonese, a hlavně bylo třeba dělat vše pro to, aby se zamezilo návratu lidí. Ať se stane cokoliv, zůstane věrná, bude pilně pracovat, plnit příkazy, jež dostane, a uznávat vedení Napoleona.


Pro účely tohoto spisku dal jsem si svobodné řecké jméno Méranýchtos, coby výraz spojení těla Dne a ducha Noci. Ve dne jsem Méros, v noci Nýchtos. Omluvte, že neužívám rodné řeči; ale jména Deník a Nočník, jež bych, věren matčině jazyku, musel použít, neznějí právě libozvučně a ostatně už mají své zcela odlišné významy.


Nyní čtu svůj Zápisník mrtvého muže, což je tak oslňující četba, že v jejím světle všechny ostatní knihy blednou. Tudíž jsem se zařekl, že cizí knížky budu číst jen na střídačku s mými vlastními spisy. Ty jsou nejlepší, jim chci být věren.


Filosof je povznesen nad všechno lidské a v každém postavení je věren sám sobě.


Kdo nad sebou vlást neumí,
až příliš ovládal by rád,
své pýše věren, vůli svého souseda...


Rozhodl jsem se, věren své zásadě, známé u předsokratovských filosofů, dnes paradoxní: žít jen svému sebezdokonalování a vrhl jsem se s plnou parou na systematickou praktickou filosofii.


Povždy vzorem bylas mi, Panno dokonalých krás,
a věren tvojí sudbě, Já panicem jsem stal se zas.


Orfeus nedovedl se z ničeho radovat. Stranil se lidí, uchýlil se do lesů a do hor a oddával se jen svému hlubokému zármutku. Jen tomu zůstal věrný a své lyře, na jejíchž strunách rozmlouval se svou drahou Eurydikou.


PRODITOR ALTERIUS NON TIBI FIDUS ERIT
Kdo zradí jiného, ten ani tobě nebude věrný


Nevděčný člověk, nehodný plodů země zabíjí svého věrného dělníka a sekyrou seká do udřeného krku, který tak často pro nás oral tvrdou zemi a daroval nám tolik úrod!


"Mám ji zase," zvolala Aurelie, zvedajíc lesklou čepel. "Teď si svého věrného přítele lépe ukryji. Odpusť," zvolala, líbajíc dýku, "že jsem tak málo o tebe dbala."


Považovali dobrého a věrného přítele za největší bohatství, dražší než zbytečné zlaté poháry, než početná stáda, než těžké vozy, a dokonce i než rodina, žena a děti, protože tyto statky si můžou pořídit znovu, avšak skutečně dobrý přítel je nenahraditelný. Takový byl starověk.


Těm, kdo si někdy oblíbili věrného a chytrého psa, nemusím snad ani vysvětlovat, jak nesmírné potěšení z toho plyne. V nesobecké, obětavé lásce němé tváře je cosi, co přímo zasahuje srdce toho, kdo nejednou zakusil vratké přátelství a chatrnou věrnost pouze lidského tvora.
(Poe: Černý kocour)

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama
Další mé stránky:

Hledáš něco pouze na mých stránkách?
Tip: Prohledávej je mým vlastním vyhledávačem MiSearch!
https://www.google.cz/cse/publicurl?cx=013770122102643942506:cu-cqhoxcdm